O PROJEKCIE

Na przestrzeni wieków Uniwersytet Lwowski (Kolegium Jezuickie, Akademia Jezuicka, Uniwersytet Józefiński, C. K. Uniwersytet cesarza Franciszka I, Uniwersytet Franciszkański, Uniwersytet Jana Kazimierza, Uniwersytet im. Iwana Franki) był jedną z ważniejszych placówek naukowych Europy. Wpisał się na trwałe w dzieje nauki i kultury Europy Środkowo-Wschodniej oraz jej dziedzictwa, które umocowane w przeszłości, wpływa poprzez sukcesorów na teraźniejszość.

Projekt Alma Mater Leopoliensis. Dzieje humanistyki lwowskiej 1661–1946 służy opisaniu przez pryzmat humanistyki lwowskiej znaczenia Uniwersytetu Lwowskiego jako instytucji naukowo-badawczej, edukacyjnej, kulturotwórczej i narodotwórczej w poszczególnych okresach historycznych, a także opracowaniu dziejów nauk humanistycznych: głównych kierunków rozwoju w obrębie danej dyscypliny (m.in. podejmowane tematy badawcze, metodologia), roli humanistyki lwowskiej w strukturze samego Uniwersytetu  oraz dokonań lwowskich uczonych, posiadających nie tylko gruntowną wiedzę z danej dyscypliny lub dyscyplin, wyróżniających się niejednokrotnie erudycją i wszechstronnością, ale także mających zdolność umiejętnego łączenia zainteresowań naukowych z problematyką społeczną i polityczną, nurtującą lwowskie środowiska intelektualne. Opracowanie dziejów humanistyki lwowskiej będzie po części realizowane przez charakterystykę dorobku naukowego poszczególnych osób, prześledzenie losów karier naukowych wybitnych uczonych, wytrawnych pedagogów i wychowawców, zasłużonych dla kultury pisarzy i poetów, ale także tworzonych przez nich szkół naukowych, prowadzonych seminariów i laboratoriów.

Na projekt składają się działania dokumentacyjno-edytorskie: zdigitalizowanie materiałów źródłowych i opracowanie na ich podstawie systemu bazodanowego, tzw. kolekcji lwowskiej, stworzenie trzytomowej monografii z dostępem do cyfrowego archiwum oraz elektronicznej bazy publikacji o historii Uniwersytetu Lwowskiego.

Wykonawcami projektu są specjaliści z kilku ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Warszawa, Kraków, Rzeszów), a także na Ukrainie (Lwów), których zainteresowania badawcze dotyczą dziejów Uniwersytetu Lwowskiego. Kierownikiem przedsięwzięcia jest prof. Anna Dąbrowska, a zespołem bezpośrednio zarządza dr Helena Sojka-Masztalerz – obie z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Instytucjonalnymi uczestnikami projektu są: Uniwersytet Wrocławski wraz z Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu i Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki wraz z Archiwum Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki oraz Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ‒ Dziedzictwo narodowe I/2017 na podstawie decyzji 0170/NPRH6/H11/85/2018.

Ze względu na działania wojenne na Ukrainie projekt został przedłużony do 11 maja 2024 r.