BIBLIOGRAFIA

Ta część wortalu składa się z dwóch zakładek.

W pierwszej ‒ Bibliografia zgromadzi prace dotyczące dziejów Uniwersytetu Lwowskiego od początku jego powstania aż do 1946 roku. Znajdą się tam opracowania: monografie, artykuły naukowe, encyklopedie, słowniki  oraz źródła drukowane: pamiętniki, dzienniki, księgi pamiątkowe, wspomnienia i wspomnienia pośmiertne, popularnonaukowe artykuły w czasopismach, gazetach oraz przewodnikach. Będzie ona systematycznie uzupełniana o najnowsze publikacje wielojęzyczne, które ukażą się w trakcie jego trwania.

Druga zakładka Formularz zgłoszeniowy pozycji bibliograficznej będzie miała charakter interaktywny. Za pomocą tego formularza będzie można zgłosić publikację. Po zweryfikowaniu danych, zostanie ona wpisana do tworzonej bazy publikacji. Hasła słownikowe i encyklopedyczne, artykuły naukowe, a także artykuły popularnonaukowe zamieszczane w czasopismach, gazetach, przewodnikach itp. mogą zostać umieszczone w Bibliografii prac 1991–2023, jeżeli informacje o historii Uniwersytetu Lwowskiego do 1946 r. (w tym jego obiektów, pracowników, studentów itp.) będą miały powyżej 4 tysięcy znaków ze spacjami (więcej niż dwie znormalizowane strony).

Naszym celem jest zgromadzenie i aktualizowanie jak najpełniejszej bibliografii o historii lwowskiej uczelni.

BIBLIOGRAFIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ