GALERIE

W tej części wortalu zostanie zamieszczona dokumentacja fotograficzna zgromadzona i skopiowana podczas krajowych i zagranicznych kwerend bibliotecznych i archiwalnych. Będzie ona chronologicznie uporządkowana i opatrzona ujednoliconymi podpisami.

W zakładce Obiekty znajdą się zdjęcia budynków, które na przestrzeni dziejów należały do Uniwersytetu Lwowskiego, ściśle były z nim powiązane i stanowią dziedzictwo materialnej spuścizny lwowskiej uczelni.

Do zakładki Personalia trafią kopie cyfrowe fotografii osób pracujących lub studiujących na lwowskiej uczelni do 1946 r., które do tej pory nie były nigdzie publikowane.

OBIEKTY

PERSONALIA