MATERIAŁY

W tej części wortalu zostanie omówiony i przedstawiony materiał źródłowy, wykorzystany w monografii oraz stanowiący podstawę systemu bazodanowego tzw. kolekcji lwowskiej.

Podstawowym zasobem informacji jest najnowsza praca zbiorowa Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie (Kraków 2015) napisana pod kierunkiem Adama Redzika, a także książka Mariusza Chrostka Złote lata polonistyki lwowskiej (1919-1939) (Rzeszów 2016), ponadto publikacje Historya Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. 1-2 (Lwów 1894) opracowana przez Ludwika Finkla i Stanisława Starzyńskiego, dwie obszerne pozycje przygotowana przez Ludwika Finkla i Marcelego Chlamtacza, Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, która dotyczy lat 1894-1898 oraz Wiktora Hahna Kronika Uniwersytetu Lwowskiego za lata 1898-1910.

Punktem wyjścia do opracowania systemu bazodanowego jest Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939 (Kraków 2010) opracowany i podany do druku przez Józefa Wołczańskiego oraz m.in. dokumenty zespołu R-119 Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu za lata 1939-1945, opracowywane pod kierunkiem Wasyla Heruna.

W zakładce Formularz zgłoszeniowy pozycji archiwalnej chcemy, aby można było gromadzić i udostępniać osobiste dokumenty byłych pracowników Uniwersytetu Lwowskiego (do 1946 r.), które znajdują się w zbiorach prywatnych i do tej pory nie były publikowane.

MONOGRAFIA

INWENTARZ

BIOGRAFIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POZYCJI ARCHIWALNEJ