FORUM

Forum traktujemy jako płaszczyznę wymiany informacji pomiędzy badaczami dziejów Uniwersytetu Lwowskiego a osobami, którym bliska jest historia lwowskiej wszechnicy poprzez koligacje rodzinne czy zainteresowania tą uczelnią.

Leave a Reply