• Dawny gmach Akademii Lwowskiej (fot. początek XX w.)

Основними завданнями проекту „Alma Mater Leopoliensis. Dzieje humanistyki lwowskiej 1661-1946” є опрацювання історії гуманітарних наук: головних напрямків розвитку в межах даної дисципліни (в тому числі вибір дослідницьких тем та методологій), ролі гуманітарних наук самого університету, а також досягнень львівських науковців, які володіли не лише глибокими, всебічними знаннями в даній дисципліні/дисциплінах, але й мали здібність вправного поєднання наукових інтересів з соціально-політичною проблематикою, яка була провідною серед львівського інтелектуального середовища, крім тoгoо значення Львівського національного університету (його науково-дослідницької та навчальної діяльності, культурно-національних інтересів) в окремих історичних періодах. Опрацювання історії львівських гуманітарних наук частково буде реалізовано через характеристику наукового вкладу конкретних людей, спостереження за кар’єрним шляхом видатних вчених, компетентних викладачів та їх вихованців, заслужених поетів та письменників, а також за сформованими ними науковими школами та напрямками, проведеними семінарами та лабораторіями.

Uniwersytet Wrocławski
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Uniwersytet Lwowski
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Archiwum Państwowe we Lwowie