БЛАНК ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ АРХІВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Заява про надання архівної інформації (з приватних збірок)