БІБЛІОГРАФІЯ

PDF

ДРУКОВАНІ ДЖЕРЕЛА: ЗАКОНИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Джерела австрійського права

– Zbiór ustaw uniwersyteckich, Lwów 1881.

Zbiór ustaw uniwersyteckich, Lwów 1903.

– Zbiór ustaw uniwersyteckich, które uczniowie c. k. uniwersytetów […] otrzymują przy imatrykulacyi z dodaniem niektórych innych ustaw i przepisów młodzieży uniwersyteckiej potrzebnych, Kraków 1900.
[https://polona.pl/item/zbior-ustaw-uniwersyteckich-ktore-uczniowie-c-k-uniwersytetow-otrzymuja-przy,ODk3NDM0NjQ] [dostęp 17.10.2019].

– Verordnung des Ministers für К. u. U. vorn 15. IV. 1872, bezüglich der Erlangung des Doktorates an den weltlichen Fakultäten Leo Beck von Mannagetta, Karl von Kelle, Die österreichischen Universitätsgesetze, Wien 1906.

– Gesetz vom 27 April 1873 – betreffend die Organisation der akademischen Behörden.

– Gesetz vom 20 April 1893 betreffend die rechts- und staatswissenschaftliche Studien und Staatsprüfungen.

Джерела польського права

Ustawy i akty normatywne równorzędne ustawom (patrz: wybrane Dzienniki Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.) zamieszczone w Internetowym Systemie Aktów Prawnych ‒ ISAP ‒ http://isap.sejm.gov.pl)

– Ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. o zniesieniu Sejmu i Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Dz. U. 1920, Nr 11, poz. 61
[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19200110061/O/D19200061.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Ustawa z 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych, Dz. U. 1920, Nr 50, poz. 304
[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19200500304/O/D19200304.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Ustawa z 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, Dz. U. 1920, Nr 72, poz. 494 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19200720494/O/D19200494.pdf] [dostęp 30.05.2019] [zmieniona: Ustawą z dnia 29 lipca 1921 r. w przedmiocie zmiany art. 9 ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku o szkołach akademickich Dz. U. 1921, Nr 69, poz. 447 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19210690447/O/D19210447.pdf] [dostęp 30.05.2019], Ustawą z dnia 26 września 1922 r. w sprawie częściowego zawieszenia art. 47 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, Dz. U. 1922, Nr 90, poz. 830 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19220900830/O/D19220830.pdf] [dostęp 30.05.2019], Ustawą z dnia 16 lipca 1924 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, Dz. U. 1925, Nr 2, poz. 10 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19250020010/O/D19250010.pdf] [dostęp 30.05.2019], Ustawą z dnia 23 lipca 1926 r. zmieniające art. 112 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, Dz. U. 1926, Nr 93, poz. 536 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19260930536/O/D19260536.pdf] [dostęp 30.05.2019], Ustawą z dnia 2 marca 1927 r. zmieniająca art. 1 ustawy z dnia 23 lipca 1926 r., zmieniającej art. 112 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, Dz. U. 1927, Nr 32, poz. 287 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19270320287/O/D19270287.pdf] [dostęp 30.05.2019], Ustawą z dnia 22 stycznia 1929 r. zmieniająca art. 1 ustawy z dnia 23 lipca 1926 r. oraz art. I ustawy z dnia 2 marca 1927 r. o zmianie art. 112 ustawy o szkołach akademickich z dnia 13 lipca 1920 r., Dz. U. 1929, Nr 11, poz. 87 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19290110087/O/D19290087.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. Uposażenie profesorów, innych wykładających i pomocników naukowych w państwowych szkołach akademickich, Dz. U. 1920, Nr 65, poz. 432 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19200650432] [dostęp 30.05.2019].

– Ustawa z dnia 31 marca 1922 r., o uposażeniu profesorów i pomocniczych sił naukowych w szkołach akademickich, Dz. U. 1922, Nr 28, poz. 226 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19220280226] [dostęp 30.05.2019].

– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1923 r. o przekazaniu uniwersytetowi Jana Kazimierza we Lwowie budynków posejmowych, Dz. U. 1923, Nr 61, poz. 444 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19230610444/O/D19230444.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Ustawa z 30 października 1923 r., o państwowych stypendjach oraz innych formach pomocy dla młodzieży akademickiej, Dz. U. 1923, Nr 118, poz. 942 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19231180942/O/D19230942.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Ustawa z 18 lipca 1924 r., o przedłużeniu dawnego trybu egzaminów w szkołach akademickich, Dz. U. 1924 r. Nr 70, poz. 678 [http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19240700678/O/D19240678.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o zapewnieniu władzom państwowym kontroli nad gospodarką w majątkach państwowych szkół akademickich, instytutów naukowych i innych wyższych zakładów naukowych, Dz. U. 1924, Nr 114, poz. 1016 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19241141016/O/D19241016.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół, Dz. U. 1928, Nr 24, poz. 204 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19280240204/O/D19280204.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Ustawa z 30 października 1930 r. o państwowych stypendiach oraz innych formach pomocy dla młodzieży akademickiej, Dz. U. 1923, Nr 118, poz. 942 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19231180942/O/D19230942.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół, Dz. U. 1932, Nr 94, poz. 819 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19320940819/O/D19320819.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Ustawa z 18 marca 1933 r. o państwowych stypendjach oraz innych formach pomocy dla młodzieży szkół wyższych, Dz. U. 1933, Nr 25, poz. 207 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19330250207/O/D19330207.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół, Dz. U. 1933, Nr 85, poz. 659 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19330850659/O/D19330659.pdf] [dostęp 30.05.2019] oraz tekst: Obwieszczenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 lipca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół. Dz. U. 1933, Nr 76, poz. 551 ­[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19330760551.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, Dz. U. 1933, Nr 29, poz. 247 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19330290247/O/D19330247.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Ustawa z 29 marca 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, Dz. U. 1937, Nr 27, poz. 192 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19370270192/O/D19370192.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Ustawa z 2 lipca 1937 r., o zmianie ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, Dz. U. z 1937 r. Nr 52, poz. 406 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19370520406/O/D19370406.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o prywatnych szkoły wyższych. Dz. U. 1937, Nr 13, poz. 89 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19370130089/O/D19370089.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych, Dz. U. z 1939 r. Nr 102, poz. 1006 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/LDU19391021006/O/LDU19391021006.pdf] [dostęp 30.05.2019].

Джерела радянського права

Постановление ЦИК СССР от 19.09.1932 г. – Руководство и организация высшей школы. Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах, СЗ СССР 1932, № 68.

– Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. – О роботе высших учебных заеданий и о руководстве высшей школой, СЗ СССР 1936, № 34.

– Постановление СНК СССР от 20 марта 1937 г., № 464 – Об ученых степенях и званиях, СЗ СССР 1937, № 21.

– Постановление СНК СССР от 11 ноября 1938 г., № 2000 – О введении штатных должностей и должностных окладов профессорско – прнподавателского состава в Вузах, СЗ СССР 1937 г., № 73; СП СССР 1940, № 22.

– Инструкция Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК СССР от 11 ноября 1938 г. „О введении штатных должностей и должностных окладов профессорско – прнподавателского состава в Вузах”, утвержденый СНК СССР 19 июня 1939 г., с изменениями, основанными напостановлении СНК СССР от 22 августа 1940 г., № 1506, СП СССР 1940, № 22.

– Типовой устав высшего учебного заведения – утвержден постановлением СНК СССР от 5 сентября 1938 г., № 972, СП СССР 1938, № 41.

– Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. – О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском „Краткого курса истории ВКП(б)”, „Правда” 15 ноября 1938 г.

– Приказ ВКВШ от 11 января 1939 г., №9 – 0 постановке преподавания Марксизма – Ленинизма в Высшей Школе.

– Положение об аспирантуре, утверждено СНК СССР 31 марта 1939 г. (Пост. № 415), СП СССР 1939, № 23.

– Постановление СНК СССР от 16 сентября 1939 г., № 1469 – озаочной аспирантуре, С.П. СССР 1939, № 52.

– Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1946 г., утвержденный 2– й ceeccueii Верховного Совета СССР 18 октября 1946 г. – О преобразовании Комитета по делам Высшей Школы в Союзно – Республиканское Министерство Высшего Образования СССР, „Ведомости Верховного Совета СССР” от 23.04.1946 г. № 12 и от 25.10.1946 г. № 38.

Розпорядження Pади Mіністрів, Розпорядження Mіністра релігійних конфесій та державнoї освіти (WRIOP) та інші міністерські листи

(patrz: wybrane Dzienniki Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczone w Internetowym Systemie Aktów Prawnych ‒ ISAP ‒ http://isap.sejm.gov.pl)

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1919 r. w przedmiocie tymczasowej regulacja płac profesorów, docentów prywatnych i pomocniczych sił naukowych w szkołach wyższych na terytorium b. zaboru austrjackiego, Dz. U. 1919, Nr 42, poz. 302 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19190420302/O/D19190302.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dn. 16 października 1920 r. w sprawie organizacji studiów prawnych w uniwersytetach państwowych, Dz. Urz. Min. WRiOP 1920, Nr 22, poz. 140.

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1922 r. o wykonaniu ustawy z dnia 31 marca 1922 r. o uposażeniu profesorów i pomocniczych sił naukowych w szkołach akademickich, Dz. U. 1922, Nr 74, poz. 669 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19220740669/O/D19220669.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1923 r. w przedmiocie liczenia czasu służby urzędnikom i profesorom szkół akademickich w wypadkach przejścia ich do służby sędziowskiej lub prokuratorskiej. Dz. U. 1923, Nr 8, poz. 48 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19230080048/O/D19230048.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 maja 1923 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 31 marca 1922 r. o uposażeniu profesorów i pomocniczych sił naukowych w szkołach akademickich, Dz. U. 1923, Nr 67, poz. 523 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19230670523/O/D19230523.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1924 r. do art. 28 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska, dotyczącego wynagrodzenia zastępców profesorów szkół akademickich, Dz. U. 1924, Nr 31, poz. 311 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19240310311/O/D19240311.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 września 1924 r. w sprawie tytułu magistra praw, Dz. Urz. Min. WRiOP 1924, Nr 16, poz. 163 [http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/plain-content?id=16093] [dostęp 17.10.2019].

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1925 r., zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1924 r. o wynagrodzeniu zastępców profesorów szkół akademickich, Dz. U. 1925, Nr 40, poz. 275 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19250400275/O/D19250275.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 27 maja 1925 r., Dz. Urz. Min. WRiOP 1925, Nr 14, poz. 140 [http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=16811] [dostęp 17.10.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 sierpnia 1928 r. o wykonaniu art. 7 i 98 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928. r. o stosunku służbowym profesorów szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół, Dz. U. 1928, Nr 86, poz. 758 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19280860758/O/D19280758.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 marca 1924 r. do art. 28 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska, dotyczącego wynagrodzenia zastępców profesorów szkół akademickich, Dz. U. 1930, Nr 44, poz. 374 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19300440374/O/D19300374.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 kwietnia 1933 r., Stowarzyszenia akademickie, Dz. U. z 1933 r. Nr 30, poz. 259 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19330300259/O/D19330259.pdf] [dostęp 30.05.2019] zmienione: Rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 kwietnia 1933 r. o stowarzyszeniach akademickich, Dz. U. 1934, Nr 6, poz. 46

[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19340060046/O/D19340046.pdf] [dostęp 30.05.2019], Rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 października 1937 r. o stowarzyszeniach akademickich, Dz. U. z 1937 r. Nr 78, poz. 572 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19370780572/O/D19370572.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 maja 1933 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowanie dyscyplinarne przeciwko słuchaczom szkół akademickich, Dz. U. 1933, Nr 61, poz. 458 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19330610458/O/D19330458.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 sierpnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, ustalające wysokość dodatkowych wynagrodzeń rektorów, prorektorów, dziekanów i kierowników oddziałów i studjów w państwowych szkołach akademickich, Dz. U. 1933, Nr 73, poz. 534 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19330730534/O/D19330534.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 5 grudnia 1933 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich, Dz. U. 1933, Nr 103, poz. 796 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19331030796] [dostęp 30.05.2019].

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 25 września 1933 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich, Dz. U. 1933, Nr 71, poz. 527 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19330710527/O/D19330527.pdf] [dostęp 30.05.2019].

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 listopada 1934 r. o podziale zakładów w państwowych szkołach akademickich na duże i małe oraz o przyznawaniu dodatków służbowych na ich kierownictwo, Dz. Urz. Min. WRiOP 1934, Nr 9, poz. 142 [http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=16331] [dostęp 17.10.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 26 czerwca 1935 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich, Dz. U. 1935, Nr 46, poz. 317 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19350460317/O/D19350317.pdf] [dostęp 30.05.2019].

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 2 grudnia 1936 r. o utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich, Dz. U. 1936, Nr 92, poz. 640 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19360920640/O/D19360640.pdf] [dostęp 30.05.2019].

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 9 listopada 1936 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich, Dz. U. 1936, Nr 88, poz. 615 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19360880615/O/D19360615.pdf] [dostęp 30.05.2019].

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 25 czerwca 1936 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich, Dz. U. 1936, Nr 52, poz. 380 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19360520380/O/D19360380.pdf] [dostęp 30.05.2019].

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 26 marca 1936 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich, Dz. U. 1936, Nr 25, poz. 205 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19360250205/O/D19360205.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 kwietnia 1936 r. o sposobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich, Dz. U. 1936, Nr 38, poz. 290 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19360380290/O/D19360290.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 października 1936 r. w sprawie Studiów Specjalnych w ramach Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Dz. Urz. Min. WRiOP, 1936, nr 10, poz. 195 [http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=15641] [dostęp 17.10.2019].

– Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 grudnia 1936 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich, Dz. U. 1936, Nr 93, poz. 656 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19360930656/O/D19360656.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 sierpnia 1936 r. o organizacji Ministerstwa Wyznań Religijnych і Oświecenia Publicznego, Dz. Urz. Min. WRiOP 1936, Nr 5, poz. 112 [http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=15300] [dostęp 17.10.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 13 sierpnia 1937 r. o ustaleniu terminu zastosowania niektórych postanowień ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich do Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego we Lwowie, Dz. U. 1937, Nr 64, poz. 497 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19370640497/O/D19370497.pdf] [dostęp 30.05.2019].

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 12 sierpnia 1937 r. o utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich, Dz. U. 1937, Nr 64, poz. 496 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19370640496/O/D19370496.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 29 września 1938 r, o utworzeniu i zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich, Dz. U. 1938, Nr 79, poz. 538 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19380790538/O/D19380538.pdf] [dostęp 30.05.2019].

–  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 lipca 1938 r., o utworzeniu i zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich, Dz. U. 1938, Nr 54, poz. 429 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19380540429/O/D19380429.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, Dz. U. 1938, Nr 1, poz. 6 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19380010006/O/D19380006.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 lipca 1939 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich, Dz. U. 1939, Nr 74, poz. 500 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19390740500/O/D19390500.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 stycznia 1939 r. o udzieleniu Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie prawa nadawania stopnia magistra nauk ekonomiczno-handlowych, jako niższego stopnia naukowego, Dz. U. 1939, Nr 9, poz. 47 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19390090047/O/D19390047.pdf] [dostęp 30.05.2019].

– Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 lipca 1939 r. o sposobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich, Dz. U. 1939, Nr 69, poz. 468 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19390690468/O/D19390468.pdf] [dostęp 30.05.2019].

ІНШІ ДРУКОВІ ДЖЕРЕЛА

Статути, хроніки, описи Львівського університету

– Statut Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, który wszedł w życie 27 maja 1925 roku, Lwów b. r.

– Statut Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, który wszedł w życie 1 czerwca 1926 roku, Lwów b. r. [https://polona.pl/item/statut-uniwersytetu-jana-kazimierza-we-lwowie,NTc5MzM0MzM/30/] [dostęp 10.11.2019].

– Statut Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, który wszedł w życie 7 września 1929 roku, Lwów b. r. [https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/10213/edition/9511] [dostęp 30.05.2019].

– Studia uzupełniające na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Lwów 1930; „Przegląd Prawa i Administracji” 1930, LV, 210-213 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/187989/edition/177211] [dostęp 17.10.2019].

– Projekt statutu Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Lwów 1934 [https://obc.opole.pl/dlibra/publication/9873/edition/9020/content?ref=desc] [dostęp 30.05.2019].

 – Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, I: (1894/95-1897/98), Lwów 1899 [oprac. Ludwik Finkel, Marceli Chlamtacz] [http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=2469&from=publication] [dostęp 30.05.2019].

– Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, II: (1898/991909/10), zestawił Wiktor Hahn, Lwów 1912 [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=381533] [dostęp 30.05.2019].

– Inauguracja roku akademickiego 1919/20 w Uniwersytecie Lwowskim 25 października 1919 roku, Lwów 1919 [https://sbc.org.pl/dlibra/publication/13711/edition/12481/content] [dostęp 30.05.2019].

– Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1920-1921 za rektoratu prof. dra Emanuela Macheka, Lwów 1923 [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F372225%2Findex.djvu] [dostęp 30.05.2019].

– Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok akademicki 1921/22 za rektoratu śp. Prof. dra Jana Kasprowicza, Lwów 1932 [http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=2470] [dostęp 30.05.2019].

– Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1922-1923 za rektoratu prof. ks. Dr Stanisława Narajewskiego, Lwów 1926 [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=372332] [dostęp 30.05.2019].

– Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1923-1924, za rektoratu prof. Dr Juliusza Makarewicza, Lwów 1924 [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=372226] [dostęp 10.11.2019].

– Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1924/25 stanowiąca sprawozdanie Rektora i Dziekanów, zestawił rektor w roku szkolnym 1924/25 prof. Dr Włodzimierz Sieradzki, Lwów 1925 [http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication?id=31392] [dostęp 30.05.2019].

– Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1926/27, stanowiąca sprawozdanie rektora i dziekanów, zestawił rektor w roku szkolnym 1926/27 prof. dr Józef Siemiradzki, Lwów 1928 [http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication?id=31392] [dostęp 30.05.2019].

– Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1928/1929, stanowiąca sprawozdanie Rektora i Dziekanów, zestawił Rektor w roku szkolnym 1928/29 prof. Dr Leon Piniński, Lwów 1930 [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=372162] [dostęp 30.05.2019].

– Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1929/1930, stanowiąca sprawozdanie Rektora i Dziekanów, zestawił prof. dr Hilary Schramm, Rektor w roku szkolnym 1929/30, Lwów 1931 [http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=2473] [dostęp 30.05.2019].

– Hoszowski Stanisław (1931): Kronika seminarjum historji społecznej i gospodarczej U. J. K. we Lwowie za pierwszych dziesięć lat jego istnienia 1921-1931, Lwów.

– Finkel Ludwik (1917): Inwentarz Archiwum Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów [http://www.pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=5024] [dostęp 30.05.2019].

– Wołczański Józef (2010) (oprac.): Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939, T. 1-3, Kraków.

Програми та списки лекцій, університетські склади та правила записiв

(patrz: http://www.wbc.poznan.pl/publication/37047)

– Skład C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie w roku 1877, Lwów 1877.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1881/1882. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1881.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1881/1882. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1882.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1882/1883. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1882.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1882/1883. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1883.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1883/1884. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1883.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1883/1884. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1884.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1884/1885. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1884.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1884/1885. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1885.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1885/1886. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1885.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1885/1886. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1886.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1886/1887. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1886.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1886/1887. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1887.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1887/1888. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1887.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1887/1888. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1888.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1888/1889. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1888.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1888/1889. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1889.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1889/1890. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1889.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1889/1890. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1890.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1890/1891. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1890.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1890/1891. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1891.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1891/1892. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1891.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1891/1892. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1892.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1892/1893. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1892.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1892/1893. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1893.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1893/1894. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1893.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1893/1894. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1894.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1894/1895. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1894.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1894/1895. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1895.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1895/1896. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1895.

– Skład personelu i program wykładów w letni półroczu 1895/1896. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1896.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1896/1897. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1896.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1896/1897. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1897.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1897/1898. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1897.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1897/1898. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1898.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1898/1899. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1898.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1898/1899. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1899.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1899/1900. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1899.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1899/1900. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1900.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1901/1902. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1901.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1901/1902. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1902.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1902/1903. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1902.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1902/1903. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1903.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1903/1904. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1903.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1903/1904. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1904.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1904/1905. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1904.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1904/1905. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1904.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1905/1906. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1905.

– Skład personelu i program wykładów w letnim półroczu 1905/1906. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1906.

– Skład personelu i program wykładów w zimowym półroczu 1906/1907. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1906.

– Skład Uniwersytetu w półroczu letnim 1906/1907. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1907.

Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1907/1908. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1907.

Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1908/1909. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1908.

Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1909/1910. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1909.

Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1910/1911. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1910

 – Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1911/1912. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1911.

– Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1912/1913. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1912.

– Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1913/1914. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1913.

– Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1914/1915. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1914.

– Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1915/1916. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1916.

– Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1916/1917. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1917.

– Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1917/1918. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1917.

– Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1919/1920. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie., Lwów 1920.

– Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1920/1921. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie., Lwów 1921.

– Skład Uniwersytetu w latach akademickich 1921/1922 i 1922/1923. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie., Lwów 1923.

– Skład Uniwersytetu w latach akademickich 1923/1924 i 1924/1925. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1924.

– Skład Uniwersytetu Jana Kazimierza w latach akademickich 1925/1926 i 1926/1927. Lwów 1926.

– Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1927/28. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1927.

– Skład Uniwersytetu Jana Kazimierza w latach akademickich 1928/1929 i 1929/1930. Lwów 1930.

– Skład Uniwersytetu w latach akademickich 1933/1934 i 1934/1935. Lwów 1934.

Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1935/1936. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1935.

Skład Uniwersytetu w latach akademickich 1936/1937 i 1937/1938. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1937.

Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1938/1939. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1938.

– Program wykładów w półroczu letnim 1906/1907. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1907.

– Program wykładów w półroczu letnim 1907/1908. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1908.

– Program wykładów w półroczu zimowym 1907/1908. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1907.

– Program wykładów w półroczu letnim 1908/1909. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1909.

– Program wykładów w półroczu zimowym 1908/1909. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1908.

– Program wykładów w półroczu zimowym 1909/1910. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1909.

– Program wykładów w półroczu letnim 1909/1910. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1910.

– Program wykładów w półroczu zimowym 1910/1911. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1910.

– Program wykładów w półroczu letnim 1910/1911. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1911.

– Program wykładów w półroczu zimowym 1911/1912. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1911.

– Program wykładów w półroczu letnim 1911/1912. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1912.

– Program wykładów w półroczu zimowym 1912/1913. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1912.

– Program wykładów w półroczu letnim 1912/1913. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1913.

– Program wykładów w półroczu zimowym 1913/1914. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1913.

– Program wykładów w półroczu letnim 1913/1914. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1914.

– Program wykładów w półroczu zimowym 1915/1916. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1915.

– Program wykładów w półroczu letnim 1915/1916. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1916.

– Program wykładów w półroczu zimowym 1916/1917. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1916.

– Program wykładów w półroczu letnim 1916/1917. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1917.

– Program wykładów w półroczu zimowym 1917/1918. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1917.

– Program wykładów w półroczu letnim 1917/1918. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1918.

– Program wykładów w półroczu zimowym 1918/1919. C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie, Lwów 1918.

Program wykładów w półroczu zimowym 1919/1920. Uniwersytet we Lwowie. Lwów 1919.

Program wykładów w półroczu letnim (w 3-cim trimestrze) 1919/1920. Uniwersytet Jana Kazimierza. Lwów 1920.

Program wykładów w 3 trymestrze roku akademickiego 1920/1921. Uniwersytet Jana Kazimierza. Lwów 1921.

Program wykładów w 3 trymestrze roku akademickiego 1921/1922. Uniwersytet Jana Kazimierza. Lwów 1922.

Program wykładów w trymestrze I i II roku szkolnego 1921/1922. Uniwersytet Jana Kazimierza. Lwów 1921.

Program wykładów w trymestrze I i II roku akademickiego 1922/1923. Uniwersytet Jana Kazimierza. Lwów 1922.

Program wykładów w trymestrze III roku akademickiego 1922/1923. Uniwersytet Jana Kazimierza. Lwów 1923.

Program wykładów w roku akademickim 1923-1924. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1923.

Program wykładów na Wydziale Filozoficznym w trymestrze III roku akademickiego 1923-1924. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1924

Program wykładów na rok akademicki 1924-1925. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1924.

Program wykładów w roku akademickim 1925-1926. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1925.

Program wykładów na rok akademicki 1926-1927. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1926.

Program wykładów na rok akademicki 1927-1928. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1927.

Program wykładów na rok akademicki 1928-1929. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1928.

Program wykładów na rok akademicki 1929-1930. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1929.

Program wykładów na rok akademicki 1930-1931. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1930.

Program wykładów oraz skład Uniwersytetu na rok akad. 1932-1933. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1932.

Program wykładów na rok akademicki 1931/1932 i skład Uniwersytetu w latach akademickich 1930/1931 i 1931/1932. Lwów 1931.

– Taschenbuch der apostolischen Majestat Franz I. allerhöchsten Namen führenden niversität zu Lemberg für das Jahr… [1833-1843], Lemberg [1833-1843].

– Akademische Behördenan der k. k. Universität zu Lemberg sammt der Ordnung der Vorlesungen an derselben im Wintersemester des Studien… [1850-1871], Lemberg [1850-1871].

– Wykaz wykładów odbywać się mających w C. K. Uniwersytecie imienia cesarza Franciszka we Lwowie w letnim półroczu roku 1876, Lwów 1876.

– Spis wykładów w C. K. Uniwersytecie imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie w zimowym półroczu roku 1876/77, Lwów 1876 [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=347309] [dostęp 23.09.2019].

Spis wykładów na rok akad. 1933/34. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1933.

Spis wykładów na rok akad. 1934/35. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1934.

Spis wykładów na rok akad. 1935/1936. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1935.

Spis wykładów na rok akad. 1936/1937. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1936.

Spis wykładów w roku akademickim 1937/38. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1937.

Spis wykładów w roku akademickim 1938/1939. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1938.

Regulamin wpisów na Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1928.

– Regulamin wpisów na Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie w roku akad. 1933/34, Lwów 1933.

Звіти деканів та завідувачів кафедр та інші звіти університету

– Cieszyński Antoni (1934): Kronika Kliniki Stomatologicznej UJK we Lwowie 1905-1934, „Polska Stomatologia” XII, 4-5, 97-104. [http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=12029] [dostęp 23.09.2019].

– Cieszyński Antoni (1934): Sprawozdanie z 20-letniej pracy Katedry Stomatologii przy Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, „Polska Stomatologia” ХII, 4-5, 77-91 [http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=12029] [dostęp 23.09.2019].

– Dąbkowski Przemysław (1921): Sprawozdanie dziekańskie za rok akademicki 1920-21, Lwów.

– Dąbkowski Przemysław (1924): Seminaryum historyi polskiego prawa sądowego. Sprawozdanie za lata 1919-1924 (od 1.09.1919 do 31.08.1924), Lwów.

– Dąbkowski Przemysław (1926): Sprawozdanie dziekańskie za rok akademicki 1925-1926, Lwów.

– Ehrlich Ludwik 1938 (red.): The division of Diplomatic Studies in John Casimir University, Lwów.

– Finkel Ludwik (1912): Jubileusz Uniwersytetu Lwowskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 21, 427 [http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/doccontent?id=86] [dostęp 23.09.2019].

– Finkel Ludwik (1912): Króla Jana Kazimierza dyplom erekcyjny Uniwersytetu Lwowskiego z r. 1661 (z 3. tablicami podobizn dyplomu), wydał i objaśnił…, Lwów, 13-14 [http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=3918] [dostęp 23.09.2019].

– Gońka Andrzej (1908): Sprawozdanie ambulatorium dentystycznego Uniwersytetu Lwowskiego, „Lwowski Tygodnik Lekarski” II, 38, 433 [http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7121] [dostęp 23.09.2019].

– Mączyński Czesław (1908): Polski Dom Akademicki imienia Adama Mickiewicza we Lwowie. Historya budowy i sprawozdanie Komitetu, Lwów [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/18502?id=18502] [dostęp 23.09.2019]

– Starzyński Stanisław (1916): Przyczynek do Polskiej Kroniki Uniwersyteckiej, Kraków [http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=26209] [dostęp 23.09.2019].

– Koło Medyków Wszechnicy Lwowskiej, VI sprawozdanie z czynności Zarządu w roku administracyjnym od 1 listopada 1911 r. do 30 października 1912 r., Lwów 1912.

– Nowe Studia na Wydziale Prawa UJK we Lwowie, „Przegląd Prawa i Administracji” 1936, LXI, 206-207 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/179913/edition/171110/content] [dostęp 23.09.2019].

– I Ogólnopolski Zjazd Prawników Lotniczych we Lwowie, „Przegląd Prawa i Administracji” 1938, LXDI, 346 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/179915/edition/171112/content] [dostęp 23.09.2019].

– Spis prac wykonanych w Instytucie Farmakologicznym Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1906-1912 (t. I:1906-1909, t. II: 1909-1912), Lwów 1913.

– Sprawozdania Towarzystwa Bratniej Pomocy Słuchaczów Wszechnicy Lwowskiej za lata: 1899-1900,1901-1902,1911-1913, 1916.

– Sprawozdanie Koła Medyków II, Ш і IV, drukowane w „Lwowskim Tygodniku Lekarskim” w latach 1908, 1909, 1913.

– Sprawozdanie Wydziału Czytelni Akademickiej we Lwowie za lata: 1892/93-1894/95 i następne [https://polona.pl/item/sprawozdanie-czytelni-akademickiej-we-lwowie-za-rok-administracyjny-1892-1893-wyd,MTA2ODk1ODE2/] [dostęp 23.09.2019], [https://polona.pl/item/sprawozdanie-czytelni-akademickiej-we-lwowie-za-rok-administracyjny-1894-1895-wyd,MTA2ODk1ODIw/] [dostęp 23.09.2019] [https://polona.pl/item/sprawozdanie-czytelni-akademickiej-we-lwowie-za-rok-administracyjny-1900-1901-wyd,MTA2ODk1ODI2/] [dostęp 23.09.2019] [https://polona.pl/item/sprawozdanie-czytelni-akademickiej-we-lwowie-za-rok-administracyjny-1902-1903-wyd,MTA2ODk1ODMw/] [dostęp 23.09.2019] [https://pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/5931] [dostęp 23.09.2019], [https://polona.pl/item/sprawozdanie-czytelni-akademickiej-we-lwowie-za-rok-administracyjny-1906-1907-wyd,MTA2ODk1ODQ4/4] [dostęp 23.09.2019].

– Sprawozdanie z czynności oddziału okulistycznego we Lwowie za czas 1892-99, Lwów 1899.

– Sprawozdanie zarządu Towarzystwa Wzajemna Pomoc Medyków UJK we Lwowie 1918-1923, Lwów 1923.

– Sprawozdanie Związku Żydowskich Stowarzyszeń Akademickich w Polsce 1923-1926, Warszawa 1926. [http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=4521] [dostęp 23.09.2019].

Ректорські промови вступні промови та меморіали

– Do Ogółu Polskiej i Żydowskiej Młodzieży Akademickiej, Lwów 1922 [https://polona.pl/item/do-ogolu-zydowskiej-mlodziezy-akademickiej-kolezanki-i-koledzy-inc-dnia-23-go,MTcxMzgyOTY/] [dostęp 23.09.2019].

– Gerstmann Adam (1933): Przemówienia rektorskie, Lwów [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/59674/] [dostęp 23.09.2019].

– Głos Uniwersytetu Lwowskiego w obronie zagrożonego bytu. Memoryał Senatu akademickiego Uniwersytetu Jana Kazimierza, Lwów 1923 [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/12489/] [dostęp 23.09.2019].

– Mechek Emanuel (1921): Mowa inauguracyjna [wygłoszona przez rektora] na otwarcie roku uniwersyteckiego, Lwów [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/12433] [dostęp 23.09.2019]

– Memoryał do Sejmu ustawodawczego Rzeczypospolitej polskiej w sprawie potrzeb Uniwersytetu lwowskiego, Lwów b. r.

– Mowa Rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie prof. dra Hilarego Schrama podczas inauguracji dn. 19 października 1929 r., „Szkoły Akademickie” 1929/30, 8-9, 6-9.

– Przemówienie Rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Ludwika Finkla na inauguracji roku akademickiego 1911/1912, dnia 12 października 1911 r., Lwów 1911.

– Przemówienie Rektora Uniwersytetu Lwowskiego Dra Adolfa Becka na inauguracji roku akademickiego 1912/1913, dnia 12 października 1912 r., Lwów 1912.

– W sprawie Uniwersytetu lwowskiego. Głos Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, odbitka z „Muzeum”, Lwów 1908 [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/12917/] [dostęp 23.09.2019].

– Siemiradzki Józef (1928): Mowa rektorska wygłoszona dnia 16 października 1926 roku w auli Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Lwów [http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=13480/] [dostęp 23.09.2019].

– Starzyński Stanisław (1913): Przemówienie na uroczyste otwarcie nowego roku akademickiego 11 października 1913 r., Lwów [https://polona.pl/item/przemowienie-na-uroczyste-otwarcie-nowego-roku-akademickiego-d-1913-pazdziernika-1913,NzMxMzIxMzY/] [dostęp 23.09.2019].

– Twardowski Kazimierz [1931-1933]: O dostojeństwie uniwersytetu ‒ The majesty of the University ‒ reprint wraz z notą biograficzną M. Nowak, Poznań 2011 [https://polona.pl/item/o-dostojenstwie-uniwersytetu,NzMxMzMxOTc/] [dostęp 23.09.2019].

Mемуари, спогади, щоденники

– Adamczyk Eugeniusz (1992) (oprac.): Portrety ossolińskie. Antologia wspomnień, Wrocław ‒ Warszawa ‒ Kraków.

– Allerhand Maurycy, Allerhand Leszek (2011): Zapiski z tamtego świata. Zagłada we Lwowie w dziennikach profesora i wspomnieniach jego wnuka, posłowie A. Redzik, Kraków.

– Assman-Dudzińska Kazimiera (1993): Moje studia, [w:] Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945. O Jakubie Parnasie, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa, 165-171.

– Augustyn-Puziewicz Janina (1994): Lwów. Wspomnienie lat szczęśliwych, Wrocław.

– Badecki Karol, Charewicz Łucja, Białynia Chołodecki Józef (1932): Studia lwowskie, Lwów.

– Baranowski Bolesław (1882): Katedra języka i literatury polskiej na Uniwersytecie Lwowskim w czasie od roku 1863-1867. Ze wspomnień byłego słuchacza uniwersytetu, „Szkoła. Tygodnik Pedagogiczny” 24, 295-297.

– Barcikowski Wacław (1988): W kręgu prawa i polityki: wspomnienia z lat 1919-1939, oprac. Wł. Barcikowski, Katowice.

– Barycz Henryk (1982): Fragmenty pamiętnikarskie Czesława Nankego, „Roczniki Biblioteki PAN w Krakowie”, XXVII, 223-250.

– Beck Adolf (1935): Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie podczas inwazji rosyjskiej 1914/15, Lwów [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/66536/] [dostęp 23.09.2019].

– Białynia Chołodecki (1924): Z dziejów oblężenia i odsieczy Lwowa w latach 1918-1920, Lwów [https://polona.pl/item/z-dziejow-oblezenia-i-odsieczy-lwowa-w-latach-1918-1920,NzE1MTQ4ODI/] [dostęp 23.09.2019].

– Białynia Chołodecki Józef (1930): Lwów w czasie okupacji rosyjskiej (3.09.1914- 22.06.1915). Z własnych przeżyć i spostrzeżeń, Lwów [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/18844/] [dostęp 23.09.2019].

– Borwicz Michał M. (2014): Uniwersytet zbirów. Rzecz o Obozie Janowskim we Lwowie 1941-1944, Kraków.

– Brudzewski T. [pseudonim Zofii Kozarynowej] (1931): Andrzej. Rzecz o profesorze Andrzeju Gawrońskim, Lwów.

– Chajes Wiktor (1997): Semper Fidelis. Pamiętnik Polaka wyznania mojżeszowego z lat 1926-1939, wstęp i przypisy P. Pierzchała, przedmowa T. Krzyżewski, Kraków.

– Chłędowski Kazimierz (2006), Pamiętniki. Galicja (1843-1880), wstęp i przypisy A. Kot, Wrocław, 233-234.

– Chrzanowski Ignacy (1922): Wśród zagadnień książek i ludzi, Lwów. [https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/6107/] [dostęp 23.09.2019].

– Chybińskki Adolf (1959): W czasach Straussa i Tetmajera. Wspomnienia, oprac. A. i Z. Szweykowscy, Kraków.

– Dębicki Zdzisław (1931): Iskry w popiołach, Warszawa.

– Eugeniusz Romer (2010): Pamiętnik paryski 1918-1919, oprac. A. Garlicki, R. Świętek, Warszawa.

– Gaertner Henryk Andrzej, Gaertner Henryk Ludwik (2011): Rodzinne rodowody i wspomnienia, Kraków.

– Gansiniec Ryszard (1995): Notatki lwowskie (1944-1946), Wrocław.

– Giza Stanisław (1972): Na ekranie życia. Wspomnienia z lat 1908-1939, Warszawa

– Głąbiński Stanisław (1986): Wspomnienia polityczne. Tom uzupełniający, Londyn.

– Głąbiński Stanisław (2001): W cieniu ojca, Warszawa.

– Grabski Stanisław (1989): Pamiętniki, t. I-II. Warszawa.

– Grochowina Sylwia (2012) (oprac.): Ludwik Kolankowski (1882-1956). Zapiski pamiętnikarskie, Toruń

– Hlib Emil (1998): Moje chodzenie po Lwowie (do roku 1945 r.), Wrocław.

– Hlib Emil (2006): Moje chodzeni po Lwowie, cz. 2: Zagłada Żydów lwowskich, Wrocław.

– Hollankowie Adam i Ewa (1990): I zobaczyć miast Lwów, Rzeszów.

– Jahn Alfred (1991): Z Kleparowa w świat szeroki, Wrocław.

– Jankowski Stanisław M. (1995): Kwadrans na Zamarstynowie, Kraków.

– Jaworski Franciszek (1911): Lwów stary i wczorajszy, Lwów [https://polona.pl/item/lwow-stary-i-wczorajszy-szkice-i-opowiadania,MTUxOTU2NA/] [dostęp 23.09.2019].

– Jaworski Franciszek (1912): Uniwersytet Lwowski. Wspomnienie jubileuszowe, Lwów

– Kacnelson Dora (1992): Losy Ossolineum we Lwowie w latach 1961-1991. Wspomnienia, cz. 1. Bibliotekarz Jan Rogala, „Zeszyty Historyczne” 100, 106-116 [http://static.kulturaparyska.com/attachments/22/cc/8b76e88620093e21ee70a95ea7fa717c38e65473.pdf] [dostęp 23.09.2019].

– Kaltenbergh Leon (1991): Ułamki stłuczonego szkła. Dzieciństwo na Kresach. Tamten Lwów, Warszawa.

– Karpiński Franciszek (1987): Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem, oprac. R. Sobol, Warszawa.

– Kasprowiczowa Maria (1932): Dziennik, cz. I: Moje życie z nim, cz. II: Wojna, Warszawa [http://bc.radom.pl/dlibra/doccontent?id=26454] [dostęp 23.09.2019].

– Kasprowiczowa Maria (1933): Dziennik, cz. III: Bunt, cz. IV: Pojednanie, Warszawa [http://bc.radom.pl/dlibra/publication/26937/edition/26099] [dostęp 23.09.2019].

– Kasprowiczowa Maria (1934): Dziennik, cz. V: Harenda, Warszawa [http://bc.radom.pl/dlibra/publication/26939/edition/26458] [dostęp 23.09.2019].

– Kasprowiczowa Maria (1968): Dziennik, wstęp K. Górski, Warszawa.

– Kielanowski Jan (1990): W gmachu Skarbka i w gimnazjum. Wspomnienia o Leopoldzie Kielanowskim, nadbitka z „Pamiętnika Teatralnego” 1-2, 123-150.

– Kozarynowa Zofia (1982): Andrzej Gawroński (1885-1927), „Znak” 331, 579-605.

– Kulczyńska Maria (1988): Lwów – Donbas 1945, Warszawa.

– Kuratowski Kazimierz (1973): Pół wieku matematyki polskiej 1920-1970. Wspomnienia i refleksje, Warszawa.

– Kuratowski Kazimierz (1980): A half century of Polish mathematics. Remembrances and reflections, Warszawa.

– Kurdybacha Łukasz (1947): Wspomnienie o Stanisławie Łempickim, odbitka z „Pamiętnika Literackiego” XXXVII, 367-376.

– Lam Stanisław (1968): Życie wśród wielu, przygotował do druku A. Lam, Warszawa.

– Lanckorońska Karolina (2001): Wspomnienia wojenne: 22.IX.1939-5.IV.1945, słowo wstępne L. Kalinowski, E. Orman, Kraków.

– Lanckorońska Karolina (2003): Mut ist angeboren. Erinnerungen an den Krieg 1939-1945, aus dem Polnischen von K. Wolff, Wien – Köln – Weimar.

– Lanckorońska Karolina (2005): Szkice wspomnień, przedmowa A. Biernacki, Warszawa.

– Longchamps de Berier Bogusław (1983): Ochrzczony na szablach powstańczych… Wspomnienia 1884-1918, Wrocław.

– Łempicki Stanisław (1948): Wspomnienia ossolińskie, Wrocław [https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/15775?id=15775/] [dostęp 23.09.2019].

– Łempicki Stanisław (1956): W pracowni, [w:] Zakład imienia Ossolińskich 1927-1956 w dziesięciolecie działalności we Wrocławiu, red. W. Floryan, Wrocław, 119-122.

– Łempicki Stanisław (1957): Złote paski. Wspomnienia ze szkoły galicyjskiej, Warszawa [https://polona.pl/item/zlote-paski-wspomnienia-ze-szkoly-galicyjskiej,ODk3NDkxNjg/] [dostęp 23.09.2019].

– Maciszewski Stanisław (1926): Rosjanie w Lwowie. Szkic z niedawnej przeszłości, Lwów [https://polona.pl/item/rosjanie-we-lwowie-szkic-z-niedawnej-przeszlosci,NzI1NTE1MzM/] [dostęp 23.09.2019].

– Madurowicz Helena (1958): Wspomnienia z seminarium profesora Franciszka Bujaka, „Małopolskie Studia Historyczne” I, 3/4, 18-20

– Makuszyński Kornel (1998): Listy ze Lwowa, wstęp I. Kasprzysiak, Kraków.

– Nahlik Stanisław Edward (1987): Przesiane przez pamięć. T. 1. W rodzinnym gnieździe, Kraków.

– Nikliborcowa (Czeżewska) Anna (1947): Ze wspomnień o Edwardzie Porębowiczu w dziesięciolecie śmierci, „Zeszyty Wrocławskie” I, 4.

– Nitsch Kazimierz (1960): Ze wspomnień językoznawcy, Kraków [http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=57831] [dostęp 24.09.2019].

– Nusbaum-Hilarowicz Józef (1921): Pamiętniki przyrodnika: autobiografia, Lwów: H. Altenberg [http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=9889] [dostęp 24.09.2019].

– Ordęga Adam, Terlecki Tymon (1945) (red.): Straty kultury polskiej 1939-1944, t. I-II, Glasgow.

– Ostrowski Stanisław (1986): W obronie polskości ziemi lwowskiej. Dnie pohańbienia. Wspomnienia, Warszawa.

– Ostrowski Stanisław (1997): Dnie pohańbienia 1939-1941. Wspomnienia, Warszawa.

– Pauli Lesław (1978): W setną rocznicę urodzin Przemysława Dąbkowskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” XXX, 2, 187-201[https://bazhum.pl/bib/article/44508/ ] [dostęp 12.08.2021]

– Pempel Stanisław (1989): Pod znakiem lwa i syreny, Warszawa.

– Podraża Antoni (1993): Uniwersytet Lwowski w latach II wojny światowej, [w:] Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945. O Jakubie Parnasie, red. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa.

– Ptaszycki Stanisław (1933): Moje wspomnienia osobiste o śp. prof. Oswaldzie Balzerze, odbitka z czasopisma „Archeion” XI [https://polona.pl/item/moje-wspomnienia-osobiste-o-s-p-prof-oswaldzie-balzerze,MTg4MDU2NjM/] [dostęp 24.09.2019].

– Rawita-Gawroński Franciszek (2012): Ludzie i czasy mego wieku. Wspomnienia, wypadki, zapiski (1892-1914), oprac., przedmowa i przypisy Eugeniusz Koko, Gdańsk.

– Rucker Jan Jerzy (1965): Wspomnienia o Lwowie. Wyjątki z lat 1867-1939, New York.

– Rudnicki Józef (2001): Ziemia Czerwieńska pod okupacją niemiecką, czerwiec 1941-czerwiec 1943, oprac. J. Gmitruk, A. Koseski, Pułtusk – Warszawa.

– Ruebenbauer Albin (1912): Pierwszy wykład w języku polskim na Uniwersytecie Lwowskim, „Słowo Polskie” 247, 8.

– Rutkowski Jan (1984): Wspomnienie o seminarium historycznym prof. Ludwika Finkla [w:] Z zagadnień dydaktycznych wyższego szkolnictwa z. 1, red. J. Rutkowski, Poznań, 83-84

– Rybka Eugeniusz (1988): Autobiografia, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 33, 4, 929-942 [http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/590/edition/543/] [dostęp 24.09.2019].

– Sandauer Artur (1960); Wspomnienia, [w:] Księga wspomnień 1919-1939, Warszawa 1960, 334-353.

– Sarkady Antoni (2001): Nieznany przemyślanin… Wspomnienie o prof. Andrzeju Gawrońskim w 115. rocznicę urodzin, „Galicja” II, 1-2, 239-252.

– Skrzypek Stanisław (1949): Rosja, jaką widziałem. Wspomnienia z lat 1939-1942, Newtown.

– Smulikowski Kazimierz (1994): Droga po kamieniach. Wspomnienia, Warszawa.

– Stahl Zdzisław (1963): Pierwsze dni Lwowa pod okupacją sowiecką w 1939 r., „Biuletyn Koła Lwowian” 2, 52-56 [https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/2053/edition/1976/] [dostęp 24.09.2019].

– Stark Marceli (2012): Ale jednak czaję i żyję… Pamiętnik więźnia obozu pracy w Budzyniu, wstęp i red. M. Urynowicz, Warszawa.

– Steinhaus Hugo (1970): Wspomnienia. Cz. 1. „Znak” 187, 42-106 [http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/187.pdf] [dostęp 24.09.2019], Cz. 2, „Znak” 188/189, 306-338 [http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/188-189.pdf] [dostęp 24.09.2019].

– Steinhaus Hugo (2002): Wspomnienia i zapiski, oprac. i red. A. Zgorzelska, R. Duda, Wrocław.

– Szałajko Kazimierz (1984): Wspomnienia o Kole Matematyczno-Fizycznym Studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Matematycznego”, Seria I: „Wiadomości Matematyczne” XXVI, 85-96 [https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/4039/3637] [dostęp 24.09.2019].

– Szolginia Witold (1997): Tamten Lwów, t. VIII: Arcylwowianie, Wrocław.

– Twardowski Kazimierz (1997): Dzienniki, Cz. 1: 1928-1936, oprac. R. Jadczak, Toruń.

– Twardowski Kazimierz (2001): Dzienniki Cz. 2: 1915-1927, oprac. R. Jadczak, Toruń.

– Tyrowicz Marian (1985): Lwowski ośrodek historyczny w okresie międzywojennym (1919-1939): garść wspomnień, „Przegląd Humanistyczny” XXIX, 3/4, 83-89

– Tyrowicz Marian (1988): W poszukiwaniu siebie… Wspomnienia i refleksje, t. 1. Pod lwowskim niebem, Lublin.

– Tyrowicz Marian (1991): Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918-1939, przedmowa J. Maślanka, Wrocław – Warszawa –Kraków – Gdańsk – Łódź.

– Ulam Stanisław (1969): Wspomnienia z Kawiarni Szkockiej, „Wiadomości Matematyczne” 12, 49-58 [https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/2041/1916] [dostęp 24.09.2019].

– Ułaszyn Henryk (2010): Z Kopiowatej do katedry uniwersyteckiej. Wspomnienia, z rękopisu opracował, przypisami opatrzył i wydał M. Skarżyński, Kraków.

– Wasylewski Stanisław (1956): Pożyczanie książek do domu, [w:] Zakład imienia Ossolińskich 1827-1956 w dziesięciolecie działalności we Wrocławiu, red. W. Floryan, Wrocław, 110-112.

– Wasylewski Stanisław (1958): Pod kopułą lwowskiego Ossolineum. Pamiętnik stypendysty i asystenta Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1905–1910, Wrocław.

– Wat Aleksander (1990): Mój wiek. Pamiętnik mówiony, t. 1-2, Warszawa [https://polona.pl/item/moj-wiek-pamietnik-mowiony-cz-1-2,MjM1NzU5OTE/] [dostęp 24.09.2019].

– Weliczker Leon (1946): Brygada śmierci. Sonderkommando 1005. Pamiętnik, Łódź.

– Węclewski S. (1934): Wspomnienia o Zygmuncie Węclewskim, jego pochodzeniu, rodzinie i zawodzie naukowym, wyd. ks. A Mańkowski, Pelplin

– Wieniewski Ignacy (1970): Kalejdoskop wspomnień, przedmowa W. Tarnawski, Londyn.

– Wittlin Józef (1991): Mój Lwów, Warszawa.

– Wolak Ryszard (2001): Ostatni egzamin na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, „Biuletyn Informacyjny”. Kwartalnik Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Stołeczny 21, 13.

– Zakrzewski Aleksander (1975): Sanatorium Mariówka i medycyna. Wspomnienia z pierwszej ćwierci XX wieku, Wrocław.

– Zawadzki Władysław (1878): Literatura w Galicji (1772-1848). Ustęp z pamiętników, Lwów [https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/3960/edition/7055?language=pl] [dostęp 12.08.2021]

– Zoll Fryderyk (2000): Wspomnienia Fryderyka Zolla (1865-1948), oprac. I. Homola-Skąpska, Kraków.

– Żongołłowicz Bronisław (2004): Dzienniki 1930-1936, oprac. D. Zamojska, Warszawa.

– Żygulski Kazimierz (1994): Jestem z lwowskiego etapu, Warszawa.

Z Jerzym Hordyńskim rozmawia Janusz M. Paluch, „Cracovia Leopolis” 1998, 3 [http://www.mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=14124] [dostęp 1.10.2019].

– Zofia Jerzmanowska. Autobiografia, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1988, 33, 1, 3-80 [http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/593/edition/546] [dostęp 24.09.2019].

Пам’ятні книги, посмертні спогади та вибрані твори львівських науковців

– Abraham Władysław (1936) (red.): Księga Pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego, T.1-2, Lwów [http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=8045] [dostęp 24.09.2019], [http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=7958] [dostęp 24.09.2019].

– Adamus Jan (1933): Ś.p. Oswald Balzer, „Przegląd Prawa i Administracji” LVIII, 1-7 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/179761/edition/170983/] [dostęp 24.09.2019].

– Ajdukiewicz Kazimierz (1960): Zarys logiki, Warszawa.

– Allerhand Maurycy (1931): Śp. Dr. Aleksander Doliński, „Przegląd Prawa i Administracji” LVI, 132-134 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/179753/edition/170977] [dostęp 24.09.2019].

– Balzer Oswald, Piniński Leon, Silnicki Tadeusz (1930) (red.): Księga Pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, t. 1. Lwów [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=116942] [dostęp 24.09.2019].

– Balzer Oswald, Piniński Leon, Silnicki Tadeusz (1931) (red.): Księga Pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, t. 2. Lwów [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=116996] [dostęp 24.09.2019].

– Balzer Oswald (1906): O Morskie Oko. Wywód praw polskich przed sądem polubownym w Gradcu. Z planem sytuacyjnym, Lwów [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/6618] [dostęp 24.09.2019].

– Balzer Oswald (1919): W sprawie reformy nauki prawa w uniwersytetach polskich, „Przegląd Prawa i Administracji” XLIV, 1-14 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/165902/edition/157585] [dostęp 24.09.2019].

– Balzer Oswald (1921): Nauka uniwersytecka a kolejność studiów w uniwersyteckiej nauce prawa, Warszawa [https://polona.pl/item/nauka-uniwersytecka-a-kolejnosc-studjow-w-uniwersyteckiej-nauce-prawa,MTQ3MjY4MDg/] [dostęp 24.09.2019].

– Balzer Oswald (1923): Dwa światy, Kraków [http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=7489] [dostęp 24.09.2019].

– Banach Stefan (1922): Sur les operations dans les ensembles abstraits et leur applications aux equations integrales, „Fundamenta Mathematicae” 3, 133-181 [https://polona.pl/item/fundamenta-mathematicae-t-3-1922,MTM5MjI4NjI/138/#item] [dostęp 24.09.2019].

– Banach Stefan (1923): Sur le problime de mesure, „Fundamenta Mathematicae” 4, 7-33 [http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/fm/fm4/fm412.pdf] [dostęp 24.09.2019].

– Banach Stefan (1932): Theorie des operations lineaires, „Monografie Matematyczne” 1 Warszawa. [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/389547/edition/370408] [dostęp 24.09.2019].

– Banach Stefan (1967): Oeuvres I, Warszawa.

– Banach Stefan (1979): Oeuvres II, Warszawa.

– Banach Stefan, Steinhaus Hugo (1927): Sur le principe de la condensation de singularity, „Fundamenta Mathematicae” 9, 50-61 [http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/fm/fm9/fm918.pdf] [dostęp 24.09.2019].

– Banach Stefan, Tarski Alfred (1924): Sur la decomposition des ensembles de points en parties respectivement congruentes, „Fundamenta Mathematicae” 6, 244-277 [http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/fm/fm6/fm6127.pdf] [dostęp 24.09.2019].

– Baranowski Bolesław (1913): Wykłady uniwersyteckie Małeckiego, „Kronika Powszechna. Tygodnik społeczny, literacki i naukowy” 42, 690-693 [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=112327] [dostęp 24.09.2019].

– Barycz Henryk (1952): Czesław Nanke (1883-1950), „ Życie i Myśl” 1/6, 365-368.

– Barycz Henryk (1968): Stanisław Łempicki jako badacz polskiego renesansu (w 20-lecie zgonu)[w:] idem, W blaskach epoki Odrodzenia, Warszawa, 389-404.

– Beck Adolf (1935): Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie podczas inwazji rosyjskiej w roku 1914/15, Lwów [http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=23983] [dostęp 24.09.2019].

– Bednarski Adam (1928): Historia okulistyki w Polsce w wieku XIII-XVIII, Lwów [http://dlibra.ump.edu.pl/dlibra/doccontent?id=2] [dostęp 24.09.2019].

– Bednarski Stanisław (1933): Upadek i rozwój szkół jezuickich w Polsce, Kraków [https://polona.pl/item/upadek-i-odrodzenie-szkol-jezuickich-w-polsce-studjum-z-dziejow-kultury-i-szkolnictwa,ODM1NTY1NzU/] [dostęp 25.09.2019].

– Belke Gustaw, Kremer Alexander (1854): Fizyka w Polsce [do wieku XVIII], [w:] Historya nauk przyrodzonych podług ustnego wykładu Jerzego Kiuwiera ułożona i uzupełniona przez p. Madelen de St.– Azy, t. II, Wilno, 326-334. [https://polona.pl/item/historya-nauk-przyrodzonych-podlug-ustnego-wykladu-jerzego-kiuwiera-cuvier-t-2,MjEyNzY1ODc/337/] [dostęp 25.09.2019].

– Białynia Chołodecki Józef (1930): Lwów w czasie okupacji rosyjskiej (3 września 1914-22 czerwca 1915). Z własnych przeżyć i spostrzeżeń, Lwów [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/18844?id=18844] [dostęp 25.09.2019].

– Białynia Chołodecki Józef (1930): Lwów w czasie powstania listopadowego, Lwów [https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/4131] [dostęp 25.09.2019].

– Bieńkowski Piotr (1914-1915): Śp. Karol Hadaczek (24 stycznia 1873 – 21 grudnia 1914), „Eos” 20, 191-196 [https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/119928/edition/132185/content] [dostęp 12.08.2021].

– Bednarski Adam (1899): Klinika Okulistyczna we Lwowie, „Przegląd Lekarski” 38, 187-188.

– Bednarski Adam (1921): Pogląd na działalność Kliniki Okulistycznej prof. Macheka, „Polska Gazeta Lekarska” X, 9, 172.

– Bessaga Czesław: Pełczyński Aleksander (1975), Selected Topics in Infinite-dimensional Topology, Warszawa.

– Bielacki Marek, Trzynadlowski Jan (1992) (red.): Stefania Skwarczyńska. Uczony, nauczyciel, wychowawca, Łódź.

Bibliografia prac, artykułów i notatek Henryka Ułaszyna opublikowanych w latach 1898-1954, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 1955, 2, 13-50.

Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie w latach 1899-1910 (odbitka z „Kroniki Uniwersytetu Lwowskiego”, t. II), Lwów 1912 [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/9767] [dostęp 1.10.2019].

– Bilikiewicz Tadeusz (1957): Władysław Szumowski (1875-1954). Wspomnienia pośmiertne, „Archiwum Historii Medycyny” XX, 547-556.

– Biliński Bronisław (1948-1949): Jerzy Kowalski 1893-1948. Życie i prace, „ Eos”, 3-45.

– Boratyński Ludwik (1918): Wincenty Zakrzewski, „Kwartalnik Historyczny” XXXII, 393-407.

– Borowy Wacław (1934): Edward Porębowicz jako krytyk i badacz literatury polskiej, [w:] tenże, Dziś i wczoraj, Warszawa, 229-261.

– Brzeski Jan, Roliński Adam (2001) (oprac., wstęp i przyp.): Archiwum Adama Bienia. Akta Narodowościowe (1942-1944), Kraków.

– Buczkowski Stefan (1963): Roman Piotrowski, „Państwo i Prawo” 8-9, 358.

– Budurowycz Bohdan (1963): Victor Turek (15.06.1910-18.09.1963), „The Polish Reviev” 4.

– Bujak Franciszek (1930): Życiorys Jana Ptaśnika, „ Kwartalnik Historyczny” 44, 10-45.

– Bylicki Władysław (1895): Pamiętnik VII. Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich, Lwów [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/289086/edition/275966] [dostęp 1.10.2019].

– Charewiczowa Łucja (1930): Jan Ptaśnik (1876-1930), „Przegląd Humanistyczny” V, 242-250

– Charewiczowa Łucja (1938): Historiografia i miłośnictwo Lwowa, Lwów [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/214766] [dostęp 1.10.2019].

– Chodkowski Jerzy (1965): Wiktor Kemula, „Nauka Polska” 2.

– Chodorowski Jerzy (2005): Lwowskie zderzenie cywilizacji. Ze wspomnień o Profesorze Wincentym Stysiu, „Nowy Przegląd Wszechpolski” 11-12, 11-15 [https://www.npwmag.pl/archiwum/ARCH/Arch-2005_11_12.html] [dostęp 1.10.2019].

– Chuyko Halyna L. (2006): Functional Analysis in Lviv after 1945, Lwów.

– Ciszewski Stanisław (1912): Dlaczego ustąpiłem z katedry na Uniwersytecie Lwowskim, Lwów [https://polona.pl/item/dla-czego-ustapilem-z-katedry-na-uniwersytecie-lwowskim,NzIxMzg2NzM/5/] [dostęp 1.10.2019].

– Czermak Wiktor (1899): Anatol Lewicki (1841-1899). Wspomnienie pośmiertne, Kraków.

– Czerny Zygmunt (1937): Edward Porębowicz. Poeta i uczony, Lwów (odbitka z „Prace Towarzystwa Filologów Nowożytnych” 8).

– Czerwiński Jerzy Karol (1932): ХХX-lecie pracy naukowej Prof. D-ra Zygmunta Cybichowskiego, Warszawa [https://polona.pl/item/xxx-lecie-pracy-naukowej-prof-dr-zygmunta-cybichowskiego,NzIxMzg4ODA/] [dostęp 1.10.2019].

– Czeżowska Anna (1933): Działalność literacka i naukowa prof. Edwarda Porębowicza, „Neofilolog” 4, 2, 81-86.

– Czuma Ignacy (1934): Reforma akademicka z 1933 roku. Historia, przemówienia, tekst ustawy, Warszawa.

– Ćwikliński Ludwik (1877): Uniwersytet a nauka, Lwów.

– Dąbkowski Przemysław (1912): ś.p. Alojzy Winiarz, „Przegląd Prawa i Administracji” VII, 1125-1132 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/172289/edition/163903/content] [dostęp 1.10.2019].

– Dąbkowski Przemysław (1919): Prof. Aleksander Janowicz. Wspomnienie pozgonne, „Gazeta Sądowa Warszawska” 16, 157 [http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=49671] [dostęp 1.10.2019].

– Dąbkowski Przemysław (1919): Prof. Aleksander Janowicz. Wspomnienie pozgonne, „Gazeta Sądowa Warszawska” 17, 164-165 [http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=49672] [dostęp 1.10.2019].

– Dąbkowski Przemysław (1933): Oswald Balzer, życie i dzieła (1858-1933). Z portretem śp. prof. Balzera, Lwów.

– Dąbrowski Janusz (1974): Wojciech Rubinówicz (1889-1974), „Acta Physica Polonica A” 46, 649-654 [https://polona.pl/item/o-przestrzeni-i-czasie-w-swietle-badan-fizycznych,NzIzNzk1NDA/11/] [dostęp 1.10.2019].

– Denizot Alfred (1918): O przestrzeni i czasie w świetle badań fizycznych, Lwów [http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=15867] [dostęp 1.10.2019].

– Dickstein Samuel (1921): Przemówienie ku uczczeniu pamięci Z. Janiszewskiego, „Wiadomości Matematyczne” 25, 91-98 [http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=97567] [dostęp 1.10.2019].

– Dorocki Sławomir, Brzegowy Paweł (2016) (red.): Przedwojenny Lwów i jego uczeni: sylwetki, działalność naukowa, osiągnięcia, Kraków.

– Dubanowicz Edward, Ehrlich Ludwik (1932): Stanisław Starzyński z okazji pięćdziesięciolecia doktoratu, Lwów.

– Dyakowski Bohdan (1931): Badacz dalekiej Północy. Benedykt Dybowski, Poznań [http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=20164] [dostęp 1.10.2019].

– Ganszyniec Ryszard (1925): Sprawa numerus clausus i zasadnicze jej znaczenie. Antysemityzm akademicki jako objaw antysemityzmu społecznego, Warszawa – Lwów – Kraków – Wilno.

– Ganszyniec Ryszard (1937): Ghetto ławkowe. Odczyt wygłoszony dnia 16 listopada 1937 r., Lwów.

– Gębarowicz Mieczysław, Tyszkowski Kazimierz (1926): Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Lwowie, Lwów.

– Gluziński Antoni (1912): Edmund Biednacki, „Lwowski Tygodnik Lekarski” VII, 1, 13-14.

– Grek Jan, Ziembicki Witold (1928): Pół wieku. Rzut oka na kronikę Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego (1877-1927), Lwów [http://dlibra.umed.wroc.pl/Content/166/306836.pdf] [dostęp 1.10.2019].

– Gruszecka-Nitschowa Aniela (1977): Całe życie nad przyrodą mowy polskiej. Kazimierz Nitsch i jego prace, Kraków.

– Grzywacz Jerzy (1972): Śp. prof. dr Wit Klonowiecki, „Zeszyty Naukowe KUL” 15, 2, 95-97.

– Gubrynowicz Bronisław (1912): Katedra literatury polskiej w Uniwersytecie Lwowskim. Notatka historyczna, „Tygodnik Ilustrowany” 23, 474-475 [http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/doccontent?id=86] [dostęp 1.10.2019].

– Haisig Marian (1968): Teofil Emil Modelski 16 XI 1881 – 5 III 1967, „Kwartalnik Historyczny” LXXV, 1, 257-260.

– Halecki Oskar (1914): Antoni Małecki jako badacz dziejów piastowskich, „Kwartalnik Historyczny” XXVIII, 1, 1-26.

– Halecki Oskar (1931): Ludwik Finkel jako historyk ostatnich Jagiellonów, „Kwartalnik Historyczny” XLV, 235-253.

– Hrabec Stefan (1934): Wykaz bibliograficzny prac naukowych Kazimierza Nitscha do końca roku 1933, „Slavia Occidentalis” 12.

– Hoszowski Ludwik (1766): Synopsis Philosophiae recentioris in Universitate Leopoliensi, Leopoli.

– Huber Maksymilian Tytus (1920): Albert Einstein i jego teorja, Lwów [http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0246/] [dostęp 1.10.2019].

– Humanistyka to przygoda, wywiad ze Zbigniewem Herbertem, autoryzowany, przeprowadzony przez Monikę Muskałę, pierwotny druk „Notatnik Teatralny” 1996, 11, 122-133.

– Hurwic Józef (1967) (wybór, oprac. i przemowa): Wkład Polaków do nauki: nauki ścisłe, Warszawa.

– I Ogólnopolskie Konwersatorium Fizyki Teoretycznej, „Mathesis Polska” 1939, 11.

– Infeld Leopold (1935): Problem struktury elektronu w fizyce współczesnej, „Mathesis Polska” 10, 1-2, 27-39.

– Infeld Leopold (1959): Stanisław Loria (1883-1958), „Acta Physica Polonica” 18, 3-6.

– Infeld Leopold, Łastowiecki Andrzej (1931): O fali elektronowej, „Mathesis Polska” 6, 9-10, 186-202.

Inter arma: zbiór prac ofiarowanych prof. Kazimierzowi Nitschowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (1 II 1944) przez przyjaciół, kolegów i uczniów, Kraków 1946.

– Jałowy Bolesław (1936): Dr Władysław Szymonowicz Prof. Histologii i Embriologii Uniwersytetu Jana Kazimierza 1896-1936 (Z okazji czterdziestoletniej działalności naukowej), „Polska Gazeta Lekarska” XV, 28-29.

– Jałowy Bolesław (1936): Życiorys prof. dr. Władysława Szymonowicza 1896-1936 z okazji czterdziestoletniej działalności naukowej, Lwów.

– Janiszewski Zygmunt (1918): O potrzebach matematyki w Polsce, „Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, 11-18.

– Jasiński Kazimierz (1975): Bronisław Włodarski (1895-1974), „Zapiski Historyczne” XL, 1, 181-184.

– Jaworska Janina (1982): Henryka Becka „Bunkier 1944 roku”, Wrocław.

– Jaworski Franciszek (1911): Lwów stary i wczorajszy (szkice i opowiadania), Lwów.

– Jaworski Franciszek (1912): Uniwersytet Lwowski: wspomnienie jubileuszowe z 28 rycinami w tekście, Lwów [http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=2474] [dostęp 1.10.2019].

– Jaworski Franciszek (1912): Uniwersytet Lwowski. Wspomnienie jubileuszowe Uniwersytetowi Lwowskiemu w dwusetną pięćdziesiątą rocznicę założenia we Lwowie 1912, Lwów [http://www.lwow.home.pl/uniwersytet.html] [dostęp 30.05.2019].

– Jaworski Franciszek (1916): O szarym Lwowie, Lwów [https://polona.pl/item/o-szarym-lwowie,NTEyMjQx/7/] [dostęp 5.10.2019].

– Jędrzejowska Anna (1926): Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie, Lwów.

– Jubileusz Profesora dra Emila Stanisława Rappaporta, „Palestra” 1962, 7, 65-66 [http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Palestra/Palestra-r1962-t6-n7(55)/Palestra-r1962-t6-n7(55)-s65-66/Palestra-r1962-t6-n7(55)-s65-66.pdf] [dostęp 5.10.2019].

– Kac Mark (1978): Henri Lebesgue i polska szkoła matematyczna: obserwacje i wspomnienia, „Wiadomości Matematyczne” 20, 189-19 [https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne] [dostęp 5.10.2019].

– Kac Mark (1985): Enigmas of Chance. An Autobiography, New York. przekład polski: Zagadki losu, tłum. S. i K. Lipszycowie, Warszawa 1997.

– Kaczmarz Stefan, Steinhaus Hugo (1936): Theorie der Orthogonalreihen, „Monografie Matematyczne” t. 6, Warszawa [http://pldml.icm.edu.pl/pldml/element/bwmeta1.element.dl-catalog-415bc856-09a5-45c3-a485-f21ca5670256] [dostęp 5.10.2019].

– Kadyi Henryk (1895): Rozwój i działalność CK Szkoły Weterynarii we Lwowie od jej założenia w 1881 r. aż do końca roku szkolnego 1893/94, Lwów [http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/doccontent?id=1805] [dostęp 5.10.2019].

– Kallenbach Józef (1912): Dola i niedola Uniwersytetu Lwowskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 21, 429-430 [http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/doccontent?id=86] [dostęp 5.10.2019].

– Kamieński Marian (1962): Julian Tokarski badacz i wychowawca (1883-1961), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego” XXXII, 4 [https://geojournals.pgi.gov.pl/asgp/article/view/11380/9868] [dostęp 5.10.2019].

– Karwowski Adam (1924): Śp. Prof. dr Włodzimierz Łukasiewicz, „Nowiny Lekarskie” XXXVI [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=116834&from=publication] [dostęp 5.10.2019].

– Klawek Aleksy (1952): Ks. Szczepan Szydelski. (W 40-lecie pracy naukowej), „Tygodnik Powszechny” 8, 17, 4 [http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=2254&from=publication] [dostęp 5.10.2019].

– Kleiner Juliusz (1925): Studia z zakresu literatury i filozofii, Warszawa.

– Klemensiewicz Zygmunt (1957): Tadeusz Godlewski 1878-1921, „Postępy Fizyki” 8, 613-621 [http://pf.ptf.net.pl/PF-1957-6/] [dostęp 5.10.2019].

– Knot Antoni (1937): Franciszek Smolka jako obrońca Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów.

– Koskowski Włodzimierz (1954): Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza (w 60 rocznicę odnowienia szkoły lekarskiej), „Ostatnie Wiadomości” VII, 49, „Dodatek Tygodniowy”, Londyn.

– Kryński Adam Antoni (1912): Szkic językoznawstwa polskiego od początku XIX wieku, [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza r. 1661, wydana przez członków uniwersytetu, t. 1. Lwów, 3-16 [http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=3969] [dostęp 5.10.2019].

– Kryński Stefan (1967): Rudolf Weigl (1883-1957), „Medycyna Doświadczalna. Mikrobiologia” XIX, 3, 213-218.

– Krzyżewski Tadeusz (1991): Jan Obuch – sowizdrzał okupacyjnej nocy lwowskiej 1942-1944, „Rocznik Lwowski”, 167-172.

– Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. 1-2, Lwów 1925 [http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=7550] [dostęp 5.10.2019].

– Księga pamiątkowa ku czci profesora dra Adolfa Chybińskiego w 70-lecie urodzin 1880-1950, Kraków 1950.

– Księga pamiątkowa wydana ku czci 45-lecia pracy prof. dra Leopolda Саrо, Lwów 1935.

Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy naukowej Prof. Dra Juliusza Kleinera, Łódź 1949.

– Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza r. 1661, wydana przez członków uniwersytetu, t. 1-2, Lwów 1912 [http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=3969&dirds=1&tab=3] [dostęp 5.10.2019], [http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication?id=4202&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=] dostęp 5.10.2019].

Księga pamiątkowa Uniwersytetu Lwowskiego ku uczczeniu pięćsetnej rocznicy Fundacyi Jagiellońskiej Uniwersytetu Krakowskiego, Lwów 1900 [http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=21979] [dostęp 8.10.2019].

– Kupiszewski Henryk (1990): Wacław Osuchowski 1906-1988, „Prawo Kanoniczne” 3, 4, 201-204.

– Kuraszkiewicz Władysław (1961): Śp. prof. Kazimierz Nitsch, „Slavia Occidentalis” 21, 271-272.

– Kuryłowicz Jerzy (1928): Zasługi A. Gawrońskiego w dziedzinie językoznawstwa, Lwów.

– Laskiewicz Alfred (1923): Prof. dr Antoni Jurasz 1847-1923, „Polska Gazeta Lekarska” II, 40, 693-694 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/268618/edition/256489/] [dostęp 8.10.2019].

– Lehr-Spławiński Tadeusz (1928): Prace Andrzeja Gawrońskiego na polu językoznawstwa ogólnego i polskiego, Lwów.

– Lelental Stefan (1989): Stanisław Pławski (1912-1988), „Państwo i Prawo” 4, 109-111.

– Lepszy Kazimierz (1939-1946): Kazimierz Tyszkowski (1894-1940), „Kwartalnik Historyczny” LIII, 611-619.

– Leszczyński Roman (1924): Włodzimierz Łukasiewicz (1860-1924), „Polska Gazeta Lekarska” III, 7, 73 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/269138/edition/257035/] [dostęp 8.10.2019].

– Lewicki Marian (1948): Władysław Kotwicz (20 II 1872-3 X 1944), Wrocław.

– Litauer Jan Jakub (1938): Maurycy Allerhand jako kodyfikator, „Głos Prawa” 6-8, 323-326 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/316985/edition/303372/] [dostęp 8.10.2019].

– Longchamps de Berier Roman (1931): Śp. prof. Aleksander Doliński, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, XI, 264 [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=138152] [dostęp 8.10.2019].

– Longchamps de Berier Roman (1933): I Zjazd Prawników Słowiańskich w Bratysławie, „Przegląd Prawa i Administracji” LVIII, 335-348 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/179761/edition/170983] [dostęp 8.10.2019].

– Loria Stanisław (1921): Eter i materja, Lwów.

– Loria Stanisław (1921): Względność i grawitacja. Teorya A. Einsteina, Lwów.

– Loria Stanisław (1935): Elementarne składniki atomu w świetle nowych badań, „Mathesis Polska” 10, 5-6, 81-92 [http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=15781] [dostęp 8.10.2019].

– Loria Stanisław (1952): Marian Smoluchowski (1872-1917). Wspomnienie i próba charakterystyki, „Problemy” 8, 12, 794-807.

– Lorigchamps de Berier Roman (1926): Ernest TUI jako cywilista, Lwów.

– Łanowski Jerzy (1954/55): Jerzy Manteuffel 3 III 1900 – 14 I 1954. Wspomnienie, „Eos” 47, 3-22

– Łanowski Jerzy (1997): Wspomnienie o Jerzym Kowalskim, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 3-4.

– Łączkowski Antoni (1987): Antoni Stanisław Jurasz 1847-1923, Warszawa – Poznań.

– Łempicki Stanisław (1936): Śp. Ks. Dr Jan Fijałek, „Pamiętnik Literacki” 4, 1067-1074.

– Łempicki Stanisław, Ingarden Roman, Czeżowski Tadeusz, Longchamps de Berier Roman (1938): Kazimierz Twardowski. Nauczyciel ‒ uczony ‒ obywatel, przemówienia wygłoszone na akademii żałobnej urządzonej w auli Uniwersytetu J. K. w dniu 30 IV 1938 przez Senat Akademicki, Radę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Lwów.

– Lerski Jerzy (1979): Lwowska młodzież społeczno-demokratyczna 1937-1939, „Zeszyty Historyczne”, 149-182.

– Lewandowski Lesław (1994): Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, „Semper Fidelis” 3 [http://www.lwow.home.pl/semper/wet.html] [dostęp 8.10.2019].

– Lewicki Karol (1936): Uniwersytet Lwowski w 1809 roku, odbitka z czasopisma „Reduta – Tydzień Polski”.

– Lewicki Karol (1937): Uniwersytet Lwowski a Powstanie Listopadowe, t. III. „Prace Historyczno-Kulturalne”, red. S. Łempicki [https://polona.pl/item/uniwersytet-lwowski-a-powstanie-listopadowe,OTY0NzMxNzI/] [dostęp 8.10.2019].

– Łomnicki Antoni (1923): Nouveaux fondements du calctil des probabilites, „Fundamenta Mathematicae” 4, 34-71 [http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/fm/fm4/fm413.pdf] [dostęp 8.10.2019].

– Łomnicki Antoni, Ruziewicz Stanisław (1921): Józef Puzyna 1856-1919, „Wiadomości Matematyczne” 25 [http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=97567] [dostęp 8.10.2019].

– Łoziński Jerzy (1939): Ś.p. adwokat Ignacy Weinfeld, „Palestra” 4, 542-543 [http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=6799] [dostęp 8.10.2019].

– Machek Emanuel (1892): Sprawozdanie z ruchu chorych oddziału okulistycznego krajowego szpitala powszechnego we Lwowie za rok 1892 i z wykonanych w tym czasie operacji, Lwów.

– Machek Emanuel (1928): Okulistyka we Lwowie w latach 1772 do 1927, Lwów [http://dlibra.umed.wroc.pl/Content/122/306876.pdf] [dostęp 8.10.2019].

– Machek Emanuel (1928): W sprawie zwalczania jaglicy, „Polska Gazeta Lekarska” VII, 224 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/273610/edition/261660#structure] [dostęp 5.10.2019].

– Makarewicz Juliusz (1919): Reforma metody nauczania prawa, „Przegląd Prawa i Administracji” XLIV, 113 i n. [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/165902/edition/157585] [dostęp 8.10.2019].

– Makarewicz Juliusz (1921): Kolejność studiów prawniczych, „Przegląd Prawa i Administracji” XLVI, 217 i n.

– Mańkowski Tadeusz (1927): Dzieje gmachu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów.

– Manteuffel Tadeusz (1936): Uniwersytet Warszawski w latach 1915/16-1934/35, Warszawa.

– Markowski Józef (1912): Działalność naukowa Henryka Kadiego, „Kosmos” XXXVII, 10-12, 551 [https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/37038/edition/33672] [dostęp 8.10.2019].

– Mars Antoni (1904): Klinika położniczo-ginekologiczna lwowska. Jej powstanie, rozwój і wyniki, Warszawa [http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=1439] [dostęp 8.10.2019].

Matwijów Maciej (1999) (podał do druku): Ostatnie dni okupacji niemieckiej i zajęcie Lwowa przez Rosjan w „Dziennikach” Karola Badeckiego (15-28 lipca 1944 r.), „Rocznik Lwowski” 1999, 31-44 [http://www.lwow.home.pl/rocznik/lipiec44.html] [dostęp 8.10.2019].

– Mayenowa Maria Renata (1973): Stefan Hrabec (14 stycznia 1912 – 25 grudnia 1972), „Pamiętnik Literacki” 64/4, 391-393 [http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/8/?idno=7101] [dostęp 8.10.2019].

– Mazur Stanisław (1961): Przemówienie wygłoszone na uroczystości ku uczczeniu pamięci Stefana Banacha, „Wiadomości Matematyczne” 4, 3, 249-250 [https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/2510/2376] [dostęp 8.10.2019].

– Milianczuk Bazyli (1938): Prążki „wzbronione”, „Mathesis Polska” 11, 3-4, 33-49 [http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=15913] [dostęp 8.10.2019].

– Modelski Teofil E. (1936): Działalność naukowa śp. Stanisława Zakrzewskiego „Kwartalnik Historyczny” L, 193-221.

– Minister Jędrzejewicz w obranie projektu ustawy akademickiej, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1933, 28, 12 [http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=66953] [dostęp 8.10.2019].

– Nahlik Stanisław Edward (1969): Ludwik Ehrlich, „Państwo i Prawo” 2, 382-385.

Nekrolog Śp. Jana Ptaśnika, „Kwartalnik Historyczny” 1930, 44, 2, I-LXXXVII.

– Nowicki Witold (1910): Prof. Andrzej Obrzut, „Przegląd Lekarski” XLIX, 600-601 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/264372/edition/252359] [dostęp 8.10.2019].

– Nowicki Witold (1920) (red.), Księga pamiątkowa wydana w dwudziestopiątą rocznicę istnienia Wydziału Lekarskiego UJK 1894-1919, Lwów.

– Olearski Kazimierz (1882): O elektrycznych oscylacyjach, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy” 7, 141-157 [https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/10297] [dostęp 8.10.2019].

– Osuchowski Wacław, Sośniak Mieczysław, Walaszek Bronisław (1964) (red.): Rozprawy prawnicze: księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego, Kraków.

– Osuchowski Wacław (1938): Śp. Leon hr. Piniński, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” XVIII, 731-733 [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F349947%2Findex.djvu&p=421] [dostęp 8.10.2019].

– Paciorkiewicz Miron (1975): Prof. Antoni Gluziński (1856-1955) w czterdziestą rocznicę śmierci, „Archiwum Historii Medycyny” 38, 3-4.

– Pamiętnik obchodu jubileuszowego. W 250-rocznicę założenia Uniwersytetu we Lwowie przez króla Jana Kazimierza, zestawił z polecenia Senatu Akademickiego doc. dr Wiktor Hahn, Nakładem Senatu Akademickiego, Lwów 1914.

Pamiętnik Zjazdu Historycznoliterackiego im. J. Słowackiego we Lwowie w 1909 r., zestawił W. Hahn, Lwów 1910 [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=93505] [dostęp 8.10.2019].

– Papierkowski Zdzisław (1977): Juliusz Makarewicz, „Prawo Kanoniczne” 20, 3-4, 237-243 [http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/396/?idno=12867] [dostęp 8.10.2019].

– Pawłowski Bronisław (1912): Z chwil przełomu. Uniwersytet józefiński nawiązuje do tradycji Kazimierzowskich, „Gazeta Wieczorna” 704, 2-3.

– Pazdro Zdzisław (1971): Wojciech Rogala (1884-1947), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego” XLI, 1, 47-49 [https://geojournals.pgi.gov.pl/asgp/article/view/11091/9584] [dostęp 8.10.2019].

– Peretiatkowicz Antoni (1919): Reforma studjów prawnych O reformie nauki prawa w uniwersytetach polskich, „Gazeta Sądowa Warszawska” 20, 196-198 [http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=49675] [dostęp 8.10.2019].

– Pierwszy zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Lwowie, „Wiadomości dla Duchowieństwa”, 1928, 7-9, 276-278 [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=103539] [dostęp 8.10.2019].

– Pierwszy zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Teologicznego, „Przegląd Teologiczny”, 1928, 2, 199-208 [https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/5444/edition/5226] [dostęp 8.10.2019].

– Piszczkowski Mieczysław (1929): Polonistyka w latach 1926-1929, Warszawa (odbitka „Przegląd Humanistyczny” 1930, 1, 95-103) [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/22459] [dostęp 8.10.2019].

– Pławski Stanisław (1939): Nieświadomość przestępczości a wina, Lwów.

Pokłosie Geograficzne. Zbiór prac poświęcony E. Romerowi przez Jego uczniów i przez Księżnicę-Atlas, Lwów – Warszawa 1925.

– Pollak Roman (1932): Jak Kasprowicz zdawał maturę (Z materiałów archiwalnych w szóstą rocznicę zgonu), „Kurier Poznański” 27, 348, 8 [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=106535] [dostęp 8.10.2019].

– Popielski Bolesław (1946): Włodzimierz Sieradzki, „Przegląd Lekarski” II, 7-8, 186-188 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/313338/edition/299932] [dostęp 8.10.2019].

– Projekt zmiany autonomii uniwersyteckiej. Wywiad z Ministrem Jędrzejewiczem, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1932, 299, 12 [http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=71826] [dostęp 8.10.2019].

– Progulski Stanisław (1910): Otwarcie nowej Kliniki Pediatrycznej we Lwowie, Lwów.

– Próchnik Adam (1935): Wspomnienie o prof. Askenazym, „ Przegląd Historyczny”, 362-366 [https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1936-t33-n1/Przeglad_Historyczny-r1936-t33-n1-s362-366/Przeglad_Historyczny-r1936-t33-n1-s362-366.pdf ] [dostęp 12.08.2021].

– Prus Jan (1898): O drogach przewodzenia i istocie padaczki korowej (epilepsji Jacksona), „Przegląd Lekarski” 37, 415-418 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/265707/edition/253669] [dostęp 8.10.2019].

– Przemówienie Dziekana Wydziału Prawa Prof. Dra Ludwika Ehrlicha na pogrzebie ś.p. Stanisława Starzyńskiego, „Przegląd Prawa i Administracji” LVX, 1935, 74-75 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/179911/edition/171108] [dostęp 8.10.2019].

– Przybyłowski Kazimierz (1947): Śp. Roman Longchamps, „Państwo i Prawo” 5-6, 64-68.

– Raczyński Jan (1907): Doświadczenia w leczeniu nagminnego zapalenia opon mózgowych za pomocą surowicy Jochmanna, „Lwowski Tygodnik Lekarski” II, 29, 369-373 [http://dlibra.umed.wroc.pl/Content/237/nr+29.pdf] [dostęp 8.10.2019].

– Raczyński Jan (1908): Na czym polega usposobienie u dzieci do nagminnego zapalenia opon mózgowo rdzeniowych, „Lwowski Tygodnik Lekarski” III, 8, 95-99 [http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7082] [dostęp 9.10.2019].

– Reis Wiktor (1930): Prof. dr Emanuel Machek, „Klinika Oczna”  VIII, 3-4, 132.

– Sadurska Anna (1981): Kazimierz Michałowski (1901-1981), „Archeologia” 243-246.

– Saks Stanisław, Zygmund Antoni (1939): Funkcje analityczne, „Monografie Matematyczne” 10, Warszawa [http://pldml.icm.edu.pl/pldml/element/bwmeta1.element.dl-catalog-4d5b80e8-1693-41e4-af44-4de71af3ebcb] [dostęp 9.10.2019].

– Schramm Hilary (1901): Choroby chirurgiczne wieku dziecięcego, Lwów [http://dlibra.wum.edu.pl/dlibra/doccontent?id=125] [dostęp 9.10.2019].

– Sieradzki Włodzimierz (1933): Ś. p. Henryk Halban, „Polska Gazeta Lekarska” XII, 52, 1005-1006 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/270057/edition/258056] [dostęp 9.10.2019].

– Siewierski Mieczysław (1965): Emil Stanisław Rappoport, „Państwo i Prawo” 10.

– Skubiszewski Ludwik (1920): Śp. profesor Ludwik Rydygier, generał p. por. lek. Wojsk Polskich, „Lekarz Wojskowy” I, 35/36.

– Słuszkiewicz Eugeniusz (1936): Wspomnienie o Andrzeju Gawrońskim w dziesięciolecie zgonu, „Rocznik Orientalistyczny” XII, 216-230 [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=121959] [dostęp 9.10.2019].

– Smereka Jan (1937): Filologia klasyczna w Uniwersytecie Lwowskim za czasów Zygmunta Węclewskiego i Ludwika Ćwiklińskiego, Lwów (odbitka „Eos” 1937).

– Smereka Jan (1938): Pierwszy filolog ‒ Polak w Uniwersytecie Jana Kazimierza Zygmunt Węclewski, Lwów [https://polona.pl/item/pierwszy-filolog-polak-w-uniwersytecie-jana-kazimierza-zygmunt-weclewski,Njc4Njc5OTU] [dostęp 9.10.2019].

– Smereka Jan (1938): Pierwszy filolog-Polak na Uniwersytecie Jana Kazimierza – Zygmunt Węclewski. W 50-tą rocznicę śmierci, „Eos” 39, fasc. 2, 217-238.

– Smereka Jan (1939): Śp. Profesor Konstanty Chyliński, „Eos” 2, 1-12.

– Smoluchowski Marian (1904): Über Unregelmässigkeiten in der Verteilung von Gasmolekillen und deren Einfluss auf Entropie und Zustandgleichung, [w:] Boltzmann – Festschrift, Leipzig, 626-641 [https://archive.org/details/festschriftludw02meyegoog/page/n647] [dostęp 9.10.2019].

– Smoluchowski Marian (1906): Zur kinetischen Theorie der Brownschen Molekularbewegung und der Suspensionen, „Annals of Physics” 21, 756-780.

– Smoluchowski Marian (1956): Wybór pism filozoficznych, Warszawa.

– Smoluchowski Marian: his life and scientific work, editor Roman Stanisław Ingarden, Warszawa 2000.

– Sochański Henryk (1931): Ś. P. Prof. Dr. Juliusz Marischler, „Polska Gazeta Lekarska” X, 52, 1005-1006 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/274014/edition/262042] [dostęp 9.10.2019].

– Sprawozdanie CK Krajowej Rady Zdrowia o stosunkach zdrowotnych w Galicji za rok 1896, Lwów 1897.

– Sprawozdanie CK Krajowej Rady Zdrowia o stosunkach zdrowotnych w Galicji w 1898 r., Kraków 1902.

– Sprawozdanie CK Krajowej Rady Zdrowia o stosunkach zdrowotnych w Galicji w latach 1908– 1909, Lwów 1911.

– Sprawozdanie Komisji Lustracyjnej o czynnościach Wydziału Krajowego za czas od lipca 1884 do końca czerwca 1885, Lwów 1885.

– Sprawozdanie krajowego inspektora szpitali i zastępcy krajowego inspektora szpitali o stanie szpitali krajowych i powszechnych w Galicji w roku 1907 i 1908.

– Sprawozdanie roczne lecznicy powszechnej we Lwowie (Polikliniki) za rok 1894, Lwów 1895.

– Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu Krajowego Galicyjskiego we Lwowie, Sprawozdanie z posiedzeń od dn. 15-26 IV1861, Lwów 1861 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=5687] [dostęp 9.10.2019].

– Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Prawniczego we Lwowie z czynności za rok 1913, Lwów 1914.

– Sprawozdanie Zarządu Głównego Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej za rok 1928-29, Warszawa 1929.

– Sprawozdanie ze szpitali powszechnych w Galicji z Krakowem, Kraków 1895.

– Stanecki Tomasz (1880): Magnes pływający, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności” 6, 246-272 [http://www.rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=50431] [dostęp 9.10.2019].

– Steinhaus Hugo (1961): Stefan Banach, „Wiadomości Matematyczne” 4,3, 251-259 [https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/2511/2377] [dostęp 9.10.2019].

– Steinhaus Hugo (1985): Selected papers, Warszawa.

– Steinhaus Hugo (1989): Kalejdoskop matematyczny, Warszawa.

– Stępa Jan (1934): Ks. Kazimierz Wais (1865-1934), „Przegląd Filozoficzny” 37, 3, 303-306 [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=120570] [dostęp 9.10.2019].

– Szawłowski Ryszard (1999): Rafał Lemkin – twórca pojęcia „ludobójstwo” i główny architekt Konwencji z 9 XII 1948 (czterdziestolecie śmierci), „Państwo i Prawo” 10, 74-86.

– Szawłowski Ryszard (2015): Rafał Lemkin, warszawski adwokat (1934-1939), twórca pojęcia „genocyd” i główny architekt konwencji z 9 grudnia 1948 r. („Konwencji Lemkina). W 55-lecie śmierci, Warszawa.

– Szczeniowski Szczepan (1933): Nowe cząsteczki, „Mathesis Polska” 8, 3-4, 43-52 [http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=15763] [dostęp 9.10.2019].

– Szczeniowski Szczepan (1933): Nowe dane o positronie, „Mathesis Polska” 8, 7-8, 106-109 [http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=15745] [dostęp 9.10.2019].

– Szczygielski Krzysztof (2009): Leonard Piętak – wspomnienie w setną rocznicę śmierci, „Miscellanea Historico-Iuridica” VIII, 59-72 [http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=15350] [dostęp 9.10.2019].

– Szkoły wyższe Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1930 [http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=3251] [dostęp 9.10.2019].

– Szumowski Władysław (1906): Początki szkoły medycznej we Lwowie pod panowaniem austriackim, „Lwowski Tygodnik Lekarski” 1, 24, 299-300 [http://dlibra.umed.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=284] [dostęp 9.10.2019].

– Szumowski Władysław (1906): Stan Lwowa pod względem lekarskim w roku 1772, „Lwowski Tygodnik Lekarski” 1, 13, 163-165 [http://dlibra.umed.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=273] [dostęp 9.10.2019].

– Szymkiewicz Dezydery (1932) (red.): Politechnika Lwowska, jej stan obecny i potrzeby, Lwów. [http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=107] [dostęp 9.10.2019].

– Szymonowicz Władysław (1921): Podręcznik histologii i anatomii mikroskopowej, Lwów.

– Śp. dr Antoni Nowak-Przygodzki, „Orzeł Polski” 1959, 4, Londyn.

Maliniak Władysław, Śp. Gustaw Roszkowski, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1915, 23, 289-291 [http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=49485] [dostęp 9.10.2019].

– Talko-Hryncewicz Julian (1933): Benedykt Dybowski, Poznań.

– Till Ernest (1906): Stanisław Szachowski, „Przegląd Prawa i Administracji” XXXI, 1031 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171136/edition/162787] [dostęp 9.10.2019].

– Till Ernest (1911): Śp. Dr Raben Baron Canstein, „Przegląd Prawa i Administracji” XXXVI, 962-964.

– Till Ernest (1918): August Bälasits, „Przegląd Prawa i Administracji” XLIII, 189-192. [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171079/edition/162718] [dostęp 9.10.2019].

– Towarnicki Robert (1974): Szymon Syrski mało znany zoolog polski w 90. rocznicę śmierci „Przegląd Zoologiczny” 18 (1), 7-24.

– Trautman Andrzej (1968): Leopold Infeld (1898-1968), „Acta Physica Polonica” 33, 165-170.

– Trzciński Andrzej (1788): Fizyka Jana Polikarpa Erxlebena… przez G. Lichtenberga… pomnożona, dla pożytku powszechnego wydana, Kraków [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=479087] [dostęp 9.10.2019].

– Trzynadlowski Jan (1980) (red.): Uczeni wrocławscy (1945-1979), Wrocław.

– Twardowski Kazimierz (1908): Kobiety na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego w dziesięcioleciu 1897-1907, Lwów.

– Twardowski Kazimierz (1918): O potrzebach filozofii polskiej, Warszawa.

– Twardowski Kazimierz (1931): Przemówienie wygłoszone na obchodzie dwudziestopięciolecia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie dnia 12 lutego 1929, [w:] Księga pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie 12 II 1904-12 II 1929, Lwów, 1-15 [https://polona.pl/item/przemowienie-wygloszone-na-obchodzie-dwudziestopieciolecia-polskiego-towarzystwa,Njc4Njk3NTU] [dostęp 9.10.2019].

– Urbański Wojciech (1866): Fizyka umiejętna ze stanowiska najnowszych poglądów i odkryć, t. 1, Warszawa [https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/5046] [dostęp 9.10.2019].

– Urbański Wojciech (1867): Fizyka umiejętna ze stanowiska najnowszych poglądów i odkryć, t. 2, Warszawa [https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/5060] [dostęp 9.10.2019].

– Ustawa o szkołach akademickich. Uwagi prof. Makarewicz i prof. Longchamps de Berier, „Przegląd Prawa i Administracji” 1920, XLV, 245-259 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171139/edition/162771] [dostęp 9.10.2019].

– W obronie autonomii wyższych uczelni, „Gazeta Warszawska” 1932, 313, 3.

– W obronie wolności szkół akademickich, Kraków 1933 [http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=152723] [dostęp 9.10.2019].

– Wiktor Zdzisław (1950): Witold Ziembicki 18 VIII 1874-19 X 1950, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 5, 2, 159-199.

– Winowicz Krystyna (1978): Adolf Chybiński. W 25.rocznicę śmierci, „Ruch Muzyczny” 6, 2-4, 17.

– Witkowski Stanisław (1914): Wrażenia Południa (Grecya – Sycylia – Hiszpania – z Marokko), Warszawa.

– Witkowski Stanisław (1928): Z podróży po Hiszpanji i Portugalji. Hiszpanja dziś a przed laty dwudziestu, Lwów.

– Witkowski Stanisław, Longchamps de Berier Roman (1931): Leon Piniński – z okazji pięćdziesięciolecia doktoratu, Lwów.

– Wojciechowski Konstanty (1892): W dwudziestą piątą rocznicę założenia Czytelni Akademickiej we Lwowie 1867-1892, Lwów [https://polona.pl/item/w-dwudziesta-piata-rocznice-zalozenia-czytelni-akademickiej-we-lwowie-1867-1892,NzY4MDkwNzU] [dostęp 10.10.2019].

– Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1933, Lwów 1934 [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/11674] [dostęp 10.10.2019].

– Z Polskiego Towarzystwa Prawniczego we Lwowie, „Przegląd Prawa i Administracji” 1926, LI, 208.

– Zakrzewski Dr. (1830): Wspomnienia życia i pism Michała Boima, uczonego XVII wieku, „Czasopismo Naukowe Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 3, 2, 63-79 [https://polona.pl/item/czasopism-naukowy-ksiegozbioru-publicznego-imienia-ossolinskich-r-3-z-2-1830-wkl,Njc0MDYzNzg] [dostęp 10.10.2019].

– Zakrzewski Ignacy (1899): Zakład Fizyczny Uniwersytetu Lwowskiego, „Wiadomości Matematyczne” 3, 3-4, 155-168 [http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=97525] [dostęp 10.10.2019].

– Zakrzewski Kazimierz (1939): Śp. Konstanty Chyliński, „Przegląd Historyczny” XXXV, 1, 162-163 [https://bazhum.muzhp.pl/autor/Zakrzewski/Kazimierz/] [dostęp 12.08.2021].

– Zakrzewski Kazimierz (1939): Śp. Konstanty Chyliński, „Kwartalnik Historyczny” LIII, 2, 373-377.

– Zakrzewski Wincenty (1891): Xawery Liske (1838-1891).Wspomnienie pośmiertne, Kraków [https://obc.opole.pl/dlibra/show-content/publication/edition/8987?id=8987] [dostęp 12.08.2021].

– Zawodziński Karol Wiktor (1933): Porębowicz ‒ poeta na tle swej epoki, „Przegląd Współczesny” 44, 131, 355-367 [http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=41138] [dostęp 10.10.2019].

– Zborucki Zygmunt (1929): Dzieje akademickiego Koła Historyków Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1878-1928, Lwów [https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/31402/edition/29208] [dostęp 10.10.2019].

– Zeh Jan (1889): Pierwsze objawy przemysłu naftowego w Galicji, „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego” 12.

– Zembrzuski Ludwik (1932) (red.): Konferencje rektorów szkół akademickich w Polsce w latach 1919-1931. Protokoły narad, uchwały i memoriały, Warszawa.

– Ziembicki Witold (1907): Pierwsze dziesięciolecie lwowskiej Kliniki Chorób Wewnętrznych 1897-1907, Lwów.

– Ziembicki Witold (1928): Pięćdziesięcioletni jubileusz Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego, Lwów [https://polona.pl/item/piecdziesiecioletni-jubileusz-towarzystwa-lekarskiego-lwowskiego-1877-1927,NDg0ODU2] [dostęp 10.10.2019].

– Księga referatów. Zjazd naukowy imienia Ignacego Krasickiego we Lwowie w dniach 8-10 czerwca 1935 roku, red. L. Bernacki, Lwów 1936 [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/160421] [dostęp 10.10.2019].

– Zuber Rudolf (1910): Feliks Kreutz, „Kosmos” 35, 883-887.

– Żebrawski Teofil (1873): Bibliografija piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastosowań, Kraków [http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=6215] [dostęp 10.10.2019].

– Żółciński Adam (1935): Znaczenie Lwowa w rozwoju chirurgii polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Ludwika Rydygiera, Lwów.

– Żuławski Leon (1897): Klinika Lekarska we Lwowie, „Przegląd Lekarski” 36, 31.

– Żurowska-Górecka Wanda (1946): Wykaz bibliograficzny prac naukowych Kazimierza Nitscha od r. 1934-1944, Kraków.

– Żylski Klaudiusz (1912): Stosunki materialne i intelektualne wśród młodzieży prawniczej Uniwersytetu Lwowskiego na podstawie badań z roku 1910, Lwów.

50 lat życia ekonomicznego i społecznego. Księga pamiątkowa ku czci śp. Prof. dra Leopolda Саrо, Lwów 1939.

ОПРАЦЮВАННЯ

Енциклопедії та словники

Biografie pedagogiczne: szkice do portretu galicyjskiej pedagogiki, red. C. Majorek, J. Potoczny, Rzeszów 1997.

Bibliografia polska 1901-1939, T. 1-, red. J. Wilgat, Wrocław 1986- [https://polona.pl/search/?query=Bibliografia_polska_1901–1939&filters=public:1&sort=date%20asc] [dostęp 10.10.2019].

Biogramy uczonych polskich: materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN, cz. I: Nauki społeczne, A-J, oprac. A. Śródka, P. Szczawiński, Wrocław 1983.

– Darowski Roman (2013): Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku: próba syntezy: słownik pisarzy i wykładowców: antologia tekstów, Kraków.

– Dzwonkowski Roman (2003): Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988, Lublin.

Encyklopedia Kresów, red. M. Karolczuk-Kędzierska, słowo wstępne S. Lem, Kraków [2004].

Encyklopedia Wrocławia, red. nauk. J. Harasimowicz, współpraca W. Suleja, Wrocław 2001.

– Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т., т. 1: А-К, вид. рада І. Вакарчук, М. Лозинський та ін., Львів 2011.

– Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т., т. 2: Л-Я, вид. рада І. Вакарчук, М. Лозинський та ін., Львів 2014.

– Gliński Jan B. (1997): Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ‒ ofiar drugiej wojny światowej, T. 1, Wrocław.

– Gliński Jan B. (1999): Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ‒ ofiar drugiej wojny światowej, T. 2, Warszawa.

– Gliński Jan B. (2003): Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ‒ ofiar drugiej wojny światowej, T. 3, Wrocław.

– Gliński Jan B. (2011): Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ‒ ofiar drugiej wojny światowej, T. 4, Warszawa.

– Gliński Jan B. (2012): Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ‒ ofiar drugiej wojny światowej, T. 5, Wrocław.

– Gliński Jan B. (2018): Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ‒ ofiar drugiej wojny światowej, T. 6, Warszawa.

Historia wychowania: słownik biograficzny, red. A. Gąsiorowski, Olsztyn 2002.

– Hübner Piotr, Zwierciadło nauki: mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej, Kraków 2013.

Polski słownik biograficzny, T. 1-, red. W. Konopczyński, Kraków 1935- [https://www.ipsb.nina.gov.pl] [dostęp 10.10.2019].

Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939: słownik biograficzny, T. 1-, red. nauk. A. Kunert, Warszawa 1998-.

Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1-, red. nacz. A. Maryniarczyk, Lublin 2000-.

Słownik biograficzny adwokatów polskich, T. 1-, red. R. Łyczywek et al., Warszawa 1980-.

Słownik biograficzny zasłużonych pediatrów, red. E. Wilkoszewski, Warszawa 1985.

Słownik filozofów polskich, red. B. Andrzejewski, R. Kozłowski, Poznań 1999.

Słownik biograficzny matematyków polskich, red. S. Domaradzki, Z. Pawlikowska-Brożek, D. Węglowska, Tarnobrzeg 2003.

Słownik biologów polskich, red. S. Felisiak, Warszawa 1987.

Słownik historyków polskich, koncepcja i oprac. red. M. Prosińska-Jackl, Warszawa 1994.

– Śródka Andrzej (1994): Uczeni polscy XIX i XX stulecia, T. 1, A-G, Warszawa.

– Śródka Andrzej (1995): Uczeni polscy XIX i XX stulecia, T. 2, H-Ł, Warszawa.

– Śródka Andrzej (1997): Uczeni polscy XIX i XX stulecia, T. 3, M-R, Warszawa.

– Śródka Andrzej (1998): Uczeni polscy XIX i XX stulecia, T. 4, S-Ż, Warszawa.

– Tropiło Jan (2009): Drugi słownik biograficzny lekarzy weterynarii 1919-2000, T. 1-.

Eнциклoпeдiя Львoвa, peд. A. Кoзицький, т. I, A-Г, Львiв 2007.

Eнциклoпeдiя Львoвa, peд. A. Кoзицький, т. II, Д-Й, Львiв 2008.

Eнциклoпeдiя Львoвa, peд. A. Кoзицький, т. III, K, Львiв 2010.

Eнциклoпeдiя Львoвa, peд. A. Кoзицький, т. IV, Л-М, Львiв 2012.

Пpoфecopи Львiвcькoгo нaцioнaльнoгo мeдичнoгo університет імені Дaнилa Гaлицькoгo: 1784-2009, peд. Б. C. Зiмeнкoвcький, M. P. Гжeгoцький, O. Д. Лyцик, Львiв 2009.

Монографії та наукові статті

– Adamczyk Kazimierz (2003): Biblioteka Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w świetle kronik UJK za lata 1921-1930, [w:] Kraków ‒ Lwów. Książki ‒ czasopisma ‒ biblioteki, t. VI, cz. 1. red. J. Jarowiecki, Kraków, 298-299 [https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/5813] [dostęp 10.10.2019].

– Adamski Łukasz (2011): Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski i jego poglądy na Polskę i Polaków, Warszawa.

– Albert Zygmunt (1975): Lwowski wydział lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej 1941-1944, Wrocław [http://www.lwow.home.pl/lek/albert1.html] [dostęp 10.10.2019].

– Albert Zygmunt (1989) (oprac.): Kaźń profesorów lwowskich ‒ lipiec 1941, Wrocław.

– Albert Zygmunt (1992): Prof. dr Andrzej Obrzut (1854-1910), „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 55, 1.

– Albert Zygmunt (1992): Prof. dr Paweł Ludwik Kucera (1872-1928) kierownik Zakładu Higieny UJK we Lwowie (1906–1919), „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 55, 1, 63-71.

– Albert Zygmunt (1993): Anatomia Patologiczna we Lwowie w XVIII-XX wieku, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyn” 56, 3, 241.

– Albert Zygmunt (1993): Helena Schuster (1884-1947) docent Zakładu Anatomii Patologicznej UJK we Lwowie, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyn” 56, 2,165-168.

– Alexiewicz Andrzej, Barański Feliks, Koroński Jan (1997): Koło Matematyczno-Fizyczne Studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, „Zeszyty Naukowe. Matematyka” X, 9-42.

– Allen Artur (2016): Fantastyczne laboratorium doktora Weigla. Lwowscy uczeni, tyfus i walka z Niemcami, przeł. B. Gadomska, Warszawa.

– Bajda Jerzy (1975): Teologia moralna (kazuistyczna) w XVII-XVIII wieku, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, 1, red. M. Rechowicz, Lublin, 269-303.

– Banach Andrzej Kazimierz (2011):  Szkoły akademickie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesimuin quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, red. W. Lohman, Kraków, 9-18.

– Baranowski Bolesław (1911): Szkolnictwo ludowe w Galicji w swym rozwoju liczebnym od roku 1868 do roku 1909 z uwzględnieniem stosunków higienicznych, Lwów [http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=1140] [dostęp 10.10.2019].

– Barącz Sadok (1856): Jego Excellencya Zacharyasiewicz Franciszek Xawery [w:] idem, Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów, 387-393. [https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/56114/edition/72173/content] [dostęp 12.08.2021].

– Bargiel Franciszek (2006): Prawodawstwo jezuickie dla studiów filozoficznych w Polsce i na Litwie w połowie XVIII wieku, [w:] Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin księdza profesora Stanisława Ziemiańskiego, red. R. Darowski, Kraków, 245-259.

– Bartnicka Kalina (1998): Łukasz Kurdybacha (1907-1972). Stan badań i problematyka badawcza, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” XXX, 103-145. [https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1997-t38/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1997-t38-s103-145/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1997-t38-s103-145.pdf] [dostęp 12.08.2021].

– Bartnicka Kalina, Bieńkowski Tadeusz (2000) (oprac.): Ratio Atque Institutio Studorium SJ czyli Ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego, Warszawa.

– Bartnicka Kalina, Dybiec Julian (2009): Wkład Polaków do rozwoju nauk o wychowaniu, [w:] Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, red. I. Stasiewicz -Jasiukowa, Kraków – Warszawa, 323-349.

– Barycz Henryk (1946): Bronisław Dembiński i jego stanowisko w historiografii polskiej, „Przegląd Zachodni” 7-8, 642-662.

– Barycz Henryk (1947): Aleksander Brückner, Kraków.

– Barycz Henryk (1963): Tadeusz Wojciechowski, odnowiciel polskiej mediewistyki [w:] H. Barycz, Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich. Studia i sylwety z życia umysłowego Galicji XIX wieku, II, Kraków, 147-176.

– Barycz Henryk (1963): Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich. Studia i sylwety z życia umysłowego Galicji XIX w., Kraków.

– Barycz Henryk (1975): Stanisław Smolka w życiu i nauce, Kraków.

– Barycz Henryk (1977): Szymon Askenazy wśród przeciwieństw i niepowodzeń życiowych i naukowych [w:] H. Barycz, Na przełomie dwóch stuleci. Z dziejów polskiej humanistyki w dobie Młodej Polski, Wrocław, 237-318.

– Baszkiewicz Jan (1997): Młodość uniwersytetów, Warszawa.

– Bednarczuk Leszek (2011): Językoznawstwo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesimuin quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, red. W. Lohman, Kraków, 209-223.

– Bieńkowska Barbara (2005): Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa.

– Boberski Jan (1993) (red.): Politechnika Lwowska 1844-1945, Wrocław.

– Bobowski Kazimierz (1997): Pionier wśród historyków – profesor Karol Maleczyński, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” LII, 3-4, 295-296.

– Bobrowska-Nowak Wanda (1971): Julian Ochorowicz na drogach i bezdrożach psychologii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 16, 1, 67-85 [http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/534] [dostęp 10.10.2019].

– Bochnak Adam (1948): Zarys dziejów polskiej historii sztuki, Kraków.

– Bojańczyk Antoni (1995): Czy Juliusz Makarewicz został uczonym radzieckim?, „Palestra” 11-12, 106-112 [http://bazhum.pl/bib/number/17460/] [dostęp 30.05.2019].

– Bolewski Andrzej, Pierzchała Henryk (1989): Losy polskich pracowników nauki w latach 1939-1945. Straty osobowe, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.

– Bonusiak Andrzej (1996): Stanisław Ostrowski, „Studia Rzeszowskie” III.

– Bonusiak Andrzej (2000): Lwów w latach 1918-1939. Ludność – Przestrzeń – Samorząd, Rzeszów.

– Bonusiak Włodzimierz (1989): Kto zabił profesorów lwowskich?, Rzeszów [https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/864] [dostęp 10.10.2019].

– Bonusiak Włodzimierz (1998): Aparat okupacyjny na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941, [w:] Sowietyzacja Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej po 17 września 1939, red. A. Sudoł, Bydgoszcz, 121-131.

– Borys Włodzimierz (1963): Do historii ruchu społeczno-politycznego studentów Uniwersytetu i młodzieży rzemieślniczej Lwowa w latach 1832-46, „Przegląd Historyczny” 1963, 54, 3, 418–431.

– Brodacka-Adamowicz Ewa (2003): Stanisław Łempicki (1886-1947). Człowiek i historyk, Toruń.

– Bross Wiktor (1951): Zasługi Rydygiera na polu chirurgii, „Polski Przegląd Chirurgiczny” 28, 4, 497-498.

– Bross Wiktor, Jacyna-Onyszkiewicz Tadeusz (1960): Lwowska szkoła chirurgiczna, „Polski Przegląd Chirurgiczny” 32, 743-754.

– Brożek Anna (2010): Kazimierz Twardowski w Wiedniu, Warszawa.

– Brzecki Andrzej (2004): Neurolodzy lwowscy i ich wpływ na kształtowanie neurologii wrocławskiej, Wrocław.

– Brzęk Gabriel (1955): Historia zoologii w Polsce do r. 1918. Cz. 3. Materiały do historii ośrodka warszawskiego, Lublin [http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=29926] [dostęp 10.10.2019].

– Brzęk Gabriel (1984): Józef Nusbaum-Hilarowicz: życie, praca, dzieło, Lublin.

– Brzęk Gabriel (1994): Benedykt Dybowski. Życie i dzieło, Warszawa – Wrocław.

– Brzęk Gabriel (1995): Lwów i Wilno. O dwu zgaszonych w roku 1939 ogniskach polskiej zoologii, Lublin.

– Brzęk Gabriel (2007): Historia zoologii w Polsce do drugiej wojny światowej, Kraków.

– Budzyński Zdzisław (2007): Franciszek Bujak (1875-1953), [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX і XX wieku, red. J. Maternicki, Rzeszów, 421-440.

– Bulyk Natalia (2006): Od „Przeglądu Archeologicznego” do Karola Hadaczka: archeologia lwowska w latach 1876-1914, „Przegląd Archeologiczny” 54, 119.

– Chmielcow Piotr, Kazimala Irena (2014) (red.): Kresy Południowo-Wschodnie Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941, Rzeszów.

– Chodakowska Janina (1996): Przebieg immatrykulacji w odradzających się uniwersytetach II Rzeczypospolitej, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” XXXVII, 177-186 [http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1996-t37/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1996-t37-s177-186/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1996-t37-s177-186.pdf] [dostęp 10.10.2019].

– Chodakowska Janina (2004): Seminaria w uniwersytetach galicyjskich na przełomie XIX і XX wieku, [w:] Historia. Społeczeństwo. Wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, red. K. Bartnicka, Pułtusk – Warszawa, 207-214.

– Chrostek Mariusz (2016): Złote lata polonistyki lwowskiej (1918-1939), Rzeszów.

– Chruszczewski Adam (2000): Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim po II znojnie światowej, [w:] Lwowsko-Kresowe korzenie wyższych uczelni Lublina, red. W. Stążka, Lublin, 45-51.

– Chrzanowska Wiesława (2002): Osiągnięcia i działalność naukowa polskiej uczelni weterynaryjnej we Lwowie w latach 1881-1939, Wrocław.

– Ciara Stefan (2002): Archiwa a uniwersytety w Krakowie i Lwowie w latach 1877/78-1918, Warszawa.

– Ciara Stefan (2005): Nauki pomocnicze historii na Uniwersytecie Lwowskim do 1918 roku, [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX і XX w., III, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Rzeszów, 199-211.

– Cieszyński Antoni (1923): W dziesięcioletnią rocznicę odnowy istnienia Instytutu Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1913-1923), „Polska Dentystyka” I, 6, 7, 8, 261-277 [http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=14268] [dostęp 10.10.2019].

– Cieszyński Antoni (1923): Projekt jednolitego studium stomatologicznego w Polsce, „Polska Dentystyka” 10, 489-494.

– Cieszyński Tomasz (1995): Działalność Wydziału Lekarskiego UJK we Lwowie w czasie II Wojny Światowej od września 1939 do sierpnia 1944 roku, „Semper Fidelis”, 5 [http://www.lwow.com.pl/semper/medycyna.html] [dostęp 10.10.2019].

– Cieślak Stanisław (2003): Marcin Laterna SJ (1552-1598), działacz kontrreformacyjny, Kraków.

– Cieślak Stanisław (2011): Fundacja Uniwersytetu Lwowskiego i jego dokumenty erekcyjne, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesimuin quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, red. W. Lohman, Kraków, 457-500.

– Cieślikowa Agnieszka (1997): Prasa okupowanego Lwowa, Warszawa.

– Cofta Henryk (1980): Szczepan Szczeniowski (1898-1979), „Postępy Fizyki” 31, 3, 252-260 [http://pf.ptf.net.pl/PF-1980-3/docs/PF-1980-3.pdf] [dostęp 11.10.2019].

– Czamek Przemysław (2012): Edward Ignacy Dubanowicz (1881-1943) [w:] Konstytucjonaliści polscy 1918-2011: sylwetki uczonych, red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, 87-92.

– Czapliński Władysław, Wereszycki Henryk (1962): Dorobek naukowy Adama Szelągowskiego, „Kwartalnik Historyczny” LXIX, 3, 615-636.

– Czekanowska Anna (2005): Adolf Chybiński i jego polscy uczniowie na uniwersytecie we Lwowie i w Poznaniu, [w:] Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy, red. M. Gołąb, Wrocław, 119-129.

– Czupryna Antoni. Orzeł-Nowak Anita (2005): Ludwik Rydygier: życie i dzieło, Kraków.

– Darowski Roman (2009): Wkład Polaków do myśli filozoficznej na świecie, [w:] Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków – Warszawa, 251-278.

– Daszyk Krzysztof K. (1993): Osobliwy Podolak, Kraków.

– Dąbrowski Mirosław (2010): Prace Wojciecha Urbańskiego z dziedziny nauk elektrycznych, „Przegląd Elektrotechniczny” 4, 312-315.

– Dąbkowski Przemysław (1937): Profesor Stanisław Zakrzewski. Jego praca w Towarzystwie Naukowem Lwowskiem, „ Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1936, XVI, red. P. Dąbkowski, Lwów, 105-107.

– Dąbrowski Przemysław (2015): Mutationes in doctrina iuris. Kwestia prac nad. reformą uniwersyteckich studiów prawniczych w Polsce (1918-1939), Gdańsk.

Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR: przegląd piśmiennictwa, red. T. Walichnowski, Warszawa 1989.

– Dębiński Antoni, Pyter Magdalena (2013): The role of Jan Kazimierz University in the process of development of legal studies at the Catholic University of Lublin (1918-1939), „Вісник Львівського університету. Серія історична” 49: Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету, 143-163.

– Dębski Jan (1955): Ignacy Łukasiewicz, Warszawa.

– Długosz Teofil. (1934): Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1933, Lwów.

– Dobrowolski Stanisław (1998): Szkoła Nauk Politycznych we Lwowie w latach 1902-1906, „Studia Historyczne” 41, 3, 349-364.

– Domaniewski Janusz (1954): Benedykt Dybowski, Warszawa.

– Domaszkiewicz Roman (1993): Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie 1939-1945, [w:] Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945. O Jakubie Karolu Parnasie, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa, 99-108.

– Draus Jan (2003): Profesor Edmund Bulanda. Ostatni rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, [w:] Z dziejów Polski i emigracji (1939-1939). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, red. M. Szczerbiński, T. Wolsza, Gorzów Wielkopolski.

– Draus Jan (2004): Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1939-1944, [w:] Historia. Społeczeństwo. Wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, red. K. Bartnicka przy współpracy J. Schiller, Pułtusk – Warszawa, 77-100.

– Draus Jan (2007): Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Portret kresowej uczelni, Kraków.

– Draus Jan (2006): Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1939-1944, „Prace Komisji Historii Nauki” VII, red. A. Strzałkowski, Kraków, 105-132.

– Duber Paweł (2014): Działalność polityczna Kazimierza Bartla w latach 1926-1930. Z dziejów „liberalnego skrzydła” obozu sanacyjnego, Warszawa.

– Duda Roman (1995): „Fundamenta Mathematicae”, „Studia Mathematica” i „Acta Arithmetica” – pierwsze trzy specjalistyczne czasopisma matematyczne, Materiały VIII Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Matematyka – Fizyka” 76, 47-80.

– Duda Roman (1996): „Fundamenta Mathematicae” and the Warsaw school of mathematics, [w:] L’Europe mathematique – Mythes, histoires, identitós I Mathematical Europe – Myths, History, Identity, red. C. Golstein, J. Gray, J. Ritter, Paryż, 479-498.

– Duda Roman (2007): Lwowska szkoła matematyczna, Wrocław.

– Duda Roman (2009): Osiągnięcia i znaczenie Lwowskiej szkoły matematycznej, „Prace Komisji Historii Nauki PAU” IX, 35-48.

– Duda Roman (2014): Pearls from a Lost City. The Lvov School of Mathematics, translated by Daniel Davies, American Mathematical Society.

– Duda Roman (2011): Matematyka na Uniwersytecie Lwowskim do usunięcia Polaków ze Lwowa, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesimuin quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, red. W. Lohman, Kraków, 291-323.

– Duda Roman (2012): Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską, Wrocław.

Duda Roman, Andrzej K. Wróblewski, Adam Redzik (2015): Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, [w:] Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, całość zredagował, wstępem i zakończeniem opatrzył A. Redzik, Kraków, 667-782.

– Dudek Dariusz (2012): Antoni Radosław Deryng (1901-1978), [w:] Konstytucjonaliści polscy 1918-2011: sylwetki uczonych, red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, Warszawa, 81-86.

– Dutkiewicz Józef (1958): Szymon Askenazy i jego szkoła, Warszawa.

– Dutkiewicz Teresa, Kuczabińska Jadwiga: Przedstawiciele nauki miasta Lwowa, „Nasze Drogi. Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie” 2009, XVI, 5, 9-19 [http://naszedrogi.com.ua/files/pdf/10.pdf] [dostęp 11.10.2019].

– Dybalska Wanda (2005): Taki zwyczajny. O profesorach Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

– Dybiec Julian (1981): Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji w 1860-1918, Wrocław.

– Dybiec Julian (2004), Wartości uniwersalne w Uniwersytecie Lwowskim, „Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego” V.

– Dybiec Julian (2011), Uniwersytet Lwowski pod zaborem austriackim, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesimuin quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, red. W. Lohman, Kraków 65-76.

– Dziedzic Małgorzata, Dziedzic Stanisław (2012): Arcybiskup Józef Bilczewski, Kraków.

– Dziedzic Stanisław (2008): Wirtuoz wielce osamotniony ‒ Maria Dłuska, [w:] Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej: prace ofiarowane profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70.rocznicę urodzin, red. T. Budrewicz, J. Ossowski, Kraków.

– Dzierżykraj-Rogalski Tadeusz (1983): Antropologia, [w:] Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce, red. K. Maślankiewicz, Warszawa, 617-647.

– Estreicher Karol (1971): Leon Chwistek. Biografia artysty (1884-1944), Kraków.

– Estreicher Tadeusz (1935): Jan Zeh zapomniany pionier przemysłu naftowego, Warszawa.

– Faryś Janusz, Wątor Adam (1994): Edward Dubanowicz 1881-1943. Biografia polityczna, Szczecin.

– Fastnacht-Stupnicka Anna (2007): Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku, Wrocław 2007.

– Fasnacht-Stupnicka Anna (2010): Zostali we Lwowie, Wrocław.

– Fedirko Janusz (2008): Fenomenalny multilingwista. Profesor Andrzej Gawroński (1885-1927), „Alma Mater” 2, 73-79 [https://sp2namyslow.pl/wp-content/uploads/2019/03/Andrzej-Gawro%C5%84ski.pdf] [dostęp 11.10.2019].

– Finkel Ludwik, Starzyński Stanisław (1894): Historya Uniwersytetu Lwowskiego, cz. 1-2 Lwów [https://polona.pl/item/historya-uniwersytetu-lwowskiego,NDkxMDMz] [dostęp 11.10.2019], [http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=2939] [dostęp 11.10.2019].

– Fischer Adam (1927): Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Zarys dziejów, Lwów [https://polona.pl/item/zaklad-narodowy-imienia-ossolinskich-zarys-dziejow,NTQ0MzMxNDY] [dostęp 11.10.2019].

– Fita S. (1975): Wiktor Hahn – bibliograf i historyk literatury, „ Rocznik Humanistyczny” 23, 5-15.

– Fita Stanisław, Świerczyńska Dobrosława (2006): Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886-2006, Wrocław – Warszawa – Kraków.

– Flaga Jerzy (2008): Prawo kościelne w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w II RP [w:] Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczpospolitej, red. M. Pyter, Lublin, 194-213.

– Florek Lucyna (2001): Źródła do dziejów kulturalnych jezuickiego kolegium we Lwowie 1584-1773, [w:] Jezuicka Ars Historica. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, red. M. Inglot, S. Obirek, Kraków, 153-159.

– Franko Nadia (2007): Lwów a Iwan Franko, Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, red. M. Przeniosło, L. Michalska-Bracha, Kielce, 69-77.

– Friedman Filip (1945): Zagłada Żydów Lwowskich, Łódź [https://dlibra.kul.pl/dlibra/show-content/publication/edition/42732] [dostęp 11.10.2019].

– Fryszkowska Wiktorija, Kosiński Stanisław (2010): Lwowskie początki socjologii polskiej, Warszawa.

– Fundowicz Sławomir (1999): Wkład Zbigniewa Pazdro do polskiej nauki prawa administracyjnego, [w:] Prawo. Kultura. Uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, red. A. Dębiński, Lublin, 123-138.

– Fundowicz Sławomir (2006): Zbigniew Pazdro 1873-1939, [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, 215-224.

– Gadomski Jan (1948): Zarys historii astronomii polskiej, Kraków.

– Gorbaczowska Janina (1958): Uczony i wychowawca, „Przegląd Humanistyczny” 2, 111-119.

– Gąsiorowski Stanisław Jan (1948): Badania polskie nad sztuką starożytną. Relacje podróżników – kolekcjonerstwo – badania naukowe, Kraków.

– Gawonda Jerzy August (1981): Uniwersytet Króla Jana Kazimierza we Lwowie, [w:] Polski Lwów. Wykłady wygłoszone w r. 1979/80, nakładem Koła Lwowian i Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, Londyn, 14-27.

– Gierszewska Barbara (2006): Kino i film we Lwowie do 1939 roku, Kielce.

– Giza Wojciech (2004): Stanisław Głąbiński – przedstawiciel kierunku historycznego na Uniwersytecie Lwowskim, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 640, 97-105.

– Glemma Tadeusz (1936): Prace naukowe śp. Ks. Jana Fijałka, „Kwartalnik Historyczny” L, 416-426.

– Glogier Marek (1995): Ukraińskie czasopisma naukowe w międzywojennym Lwowie, [w:] Lwów ‒ miasto, społeczeństwo, kultura: studia z dziejów Lwowa, T. 1, red. H. Żaliński, K. Karolczak, Kraków, 168-176.

– Gmitruk Janusz (2009): Jan Piekałkiewicz. Bohater zapomniany. Warszawa.

– Goldberg Jakub (2002): Mojżesz Schorr – historyk polskich Żydów [w:] Śladami Polin. Studia z dziejów Żydów w Polsce, red. J. Tomaszewski, Warszawa, 78-93.

– Gołąb Kazimierz (1966): Tadeusz Silnicki: w 75-lecie urodzin i 50-lecie pracy naukowej, „Prawo Kanoniczne” 3-4, 339-361.

– Gołąb Maciej (2005): Muzykologia we Wrocławiu : ludzie, historia, perspektywy, Wrocław.

– Gołąb Maciej (2012): Początki muzykologii na uniwersytetach we Wrocławiu (1910) i we Lwowie (1912), „Muzyka” 4, 3-15.

– Góra-Szkaradek Krystyna (1994): Rola Akademickiego Koła Historyków Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w życiu umysłowym uczelni i miasta (1878-1939), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1–2 (143–144), 87-95 [http://pho.znp.edu.pl/files/2017/04/PHO-1-2_1994_s.-73_124.pdf] [dostęp 11.10.2019].

– Górecki Artur (2014): O jezuickiej Ratio studiorum, „Christianistas” 58, 58-69 [http://christianitas.org/site_media/content/ch58_gorecki2.pdf] [dostęp 11.10.2019].

– Górna Bożena, Pidłypczak-Majerowicz Maria (2008): Jerzy Chodorowski – człowiek, bibliotekarz, naukowiec. Jerzy Chodorowski w świetle dokumentów Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego i Biblioteki Wydziału Prawa, „Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia”, t. 7: Osobowości wrocławskiego bibliotekarstwa, Wrocław, 69-87 [https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=2858] [dostęp 11.10.2019].

– Graniczny Marek, Kacprzak Joanna, Marks Leszek, Urban Halina (2008): Józef Siemiradzki (1858-1933) – geolog niezwykły, „Przegląd Geologiczny” 56, 5, 366-372 [https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2008_05_15.pdf] [dostęp 22.10.2019].

– Greniuk Franciszek (1975): Teologia moralna w XIX wieku, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, 1, red. M. Rechowicz, Lublin, 221-252.

– Grodziski Stanisław (1976): W Królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków.

– Gromska Daniela (2018): Bibliografia prac Kazimierza Twardowskiego i literatury o Kazimierzu Twardowskim, „Ruch Filozoficzny” LXXIV, 1, 37-78. 

– Gruszka Stanisław, Malkiewicz Leszek (1986): Antoni Gluziński – autorem pierwszej monografii o wydzielaniu wewnętrznym, „Wiadomości Lekarskie” XXXIX, 21, 1507-1508.

– Grzebień Ludwik (1995): Konwikt szlachecki we Lwowie (1842-1848), [w:] Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi SJ, red. M. Wolańczyk, S. Obirek, Kraków, 95-115.

– Grześkowiak Alicja (2005) (red.): Prawo karne w poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, Lublin.

– Grzybowski Stanisław (1980): Stanisław Łempicki, historyk – wychowawca [w:] S. Łempicki, Mecenat wielkiego kanclerza. Studia o Janie Zamoyskim, Warszawa, 5-36.

– Gubrynowicz Bronisław (1920): Antoni Małecki (1821-1913), Lwów.

– Gurgul Henryk (1998):, Henryk Arctowski, Antoni Dobrowolski jako geofizycy: w 100-lecie wyprawy „Belgiki”, „Wszechświat” 99, 3, 55-58 [http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=94437] [dostęp 11.10.2019].

– Guściora-Szeloch Ewa (2004): Żydzi i ich rola w dziejach Polski w pracach Szymona Askenazego, [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX і XX w., t. 1. red. J. Maternicki, Rzeszów, 253-263.

– Hałas Radosław (2008): Zdzisław Papierkowski (1903-1980), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, 341-349.

– Hammer Seweryn (1948): Historia filologii klasycznej w Polsce, Kraków.

– Harasimiuk Krystyna (1992): Z dziejów uniwersyteckiej geografii lwowskiej (lata 1882-1910), Lublin, 287-299.

– Harasimiuk Krystyna (1994): Sukcesja po Eugeniuszu Romerze na stanowisku kierownika Katedry Geografii na Uniwersytecie we Lwowie, „Czasopismo Geograficzne” LXV, 3-4, 263-273.

– Harasimiuk Krystyna (2012): Dzieje Instytutu Geograficznego na Uniwersytecie Lwowskim (1883-1939), Warszawa.

– Heck Korneli (1897): Józef Bartłomiej Zimorowicz. Burmistrz, poeta i kronikarz lwowski. W trzechsetną rocznicę jego urodzin, Lwów [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/7570] [dostęp 11.10.2019].

– Heimrath Tadeusz (1967): Lwowska Szkoła Ginekologiczno-Położnicza, [w:] Pamiętnik IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, Poznań.

– Heimrath Tadeusz (1971): Plastyczny atlas operacji ginekologicznych Antoniego Marsa (1851-1918), „Wiadomości Lekarskie” XXIV, II, 1119-1124.

– Heimrath Tadeusz (1977): Rozwój położnictwa we Lwowie od XVIII do XX w., [w:] Pamiętnik XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, 23-25 września 1976, II, Szczecin, 395-408.

– Hnatiuk Ola (2013): Przystań w Klinice (o środowisku medycznym okupacyjnego Lwowa), „Przegląd Wschodni” XII, 3, 1-24 [https://www.academia.edu/3818947/Przystan_w_klinice._O_lwowskim_srodowisku_medycznym_podczas_II_wojny_swiatowej] [dostęp 11.10.2019].

– Hnatiuk Ola (2015): Odwaga i strach, Wrocław ‒ Wojnowice.

– Homola Irena (1978): Pamiętniki urzędników galicyjskich, Kraków.

– Honigsman Jakub (2007): Zagłada Żydów Lwowskich 1941-1944, przekł. i oprac. Adam Redzik, Warszawa.

– Honigsman Jakub, Wierzbieniec Wacław (2004): Z badań nad lwowskim okresem działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej Mojżesza Schorra, [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX і XX w., I, red. J. Maternicki, Rzeszów, 218-239.

– Horodyski Bogdan (2004): Eugeniusza Romera „Mały atlas geograficzny”, „Polski Przegląd Kartograficzny” 36, 4, 293.

– Hoszowska Mariola (2010): Najważniejsza monografia historyczna Ludwika Finkla (w stulecie druku Elekcji Zygmunta I), [w:] Między Odrą a Uralem. Księga dedykowana Prof. Władysławowi A. Serczykowi, red. W. Wierzbieniec, Rzeszów, 244-263.

– Hoszowska Mariola (2011): Ludwik Finkel i Akademia Umiejętności. Z dziejów współpracy naukowej Lwowa i Krakowa na przełomie XIX i XX wieku, Rzeszów.

– Hoszowska Mariola (2013): Szymon Askenazy i jego korespondencja z Ludwikiem Finklem, Rzeszów.

– Hoszowska Mariola (2014): Kazimierz Hartleb (1886-1951) [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, II, Rzeszów, 389-410.

– Hoszowska Mariola (2014): Kobiety w twórczości Kazimierza Hartleba (1886-1951) [w:] Człowiek – społeczeństwo – źródło. Studia dedykowane prof. Jadwidze Hoff, red. S. Kozak, D. Opaliński, J. Polaczek, S. Wieczorek, W. Zawitkowska, Rzeszów, 560-575.

– Hoszowska Mariola (2015): Historia historiografii w twórczości naukowej i działalności dydaktycznej L. Finkla [w:] Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie, red. J. Maternicki, J. Pisulińska, L. Zaszkilniak, Rzeszów, 173-186.

– Hrab Uljana (2005): Adolf Chybiński i lwowska szkoła muzykologiczna, [w:] Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy, red. M. Gołąb, Wrocław, 101-111.

– Hrycak Jarosław (2010): Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886), przełożyły A. Korzeniowska-Bihun, A. Wylęgała, Warszawa.

– Hryciuk Grzegorz (1998) Dwa dokumenty radzieckie z roku 1944: spojrzenie na polską inteligencję we Lwowie: jak zukrainizować „stare ukraińskie miasto”?, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2, 195-211.

– Hryciuk Grzegorz (1999): „Ciężkie dni Lwowa”. Akcja masowych aresztowań we Lwowie w styczniu 1945 r., [w:] Studia z historii najnowszej, red. K. Ruchniewicz, B. Szaynok, J. Tyszkiewicz, Wrocław.

– Hryciuk Grzegorz (2000): Polacy we Lwowie 1939-1944. Życie codzienne, Warszawa.

– Hrynakowski Konstanty (1927): Kilka uwag w sprawie ustroju szkół akademickich i projektowanych reform, „Szkoły Akademickie” 4, 16-20.

– Hurwic Józef (1991): Kazimierz Fajans (1887-1975). Sylwetka uczonego. Wrocław.

– Hurwic Józef (1967) (red.): Wkład Polaków do nauki: nauki ścisłe, Warszawa.

– Hutnikiewicz Artur (1957) (red.): Eugeniusz Kucharski, „Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego” VI, 3.

– Hutnikiewicz Artur (1986): Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, jego dzieje i znaczenie, „Kultura Niezależna” 24-25, 21-35 [http://www.dlibra.karta.org.pl/dlibra/docmetadata?id=39431] [dostęp 11.10.2019].

– Hutnikiewicz Artur (1999): Rozwój badań literackich, [w:] Historia nauki polskiej ‒ wiek XX. Z. 3: Nauki filologiczne , red. A. Środka, Warszawa.

– Inglot Mieczysław (1995): Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941, Wrocław.

– Inglot Stefan (1937): Rozwój historii społecznej i gospodarczej, „Kwartalnik Historyczny” LI, 377-411.

– Ivanyk Stepan (2016): Dlaczego istnieje filozofia polska a nie istnieje filozofia ukraińska?, [w:] Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, red. A. Brożek, A. Chybińska, Lublin, 127-141.

– Ivanyk Stepan (2017): K. Ajdukiewicz. Konspekt wykładów z logiki wygłoszonych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w roku akademickim 1924/1925, współred. H. Bożek, „Filozofia Nauki”, 98, 138-159.

– Ivanyk Stepan (2019): Relacje między sądami a spostrzeżeniami z punktu widzenia szkoły Twardowskiego, [w:] Interdisciplinary Investigations into the Lvov-Warsaw School, red. A. Drabanek, J. Woleński, M. Radzki, Cham: Palgrave Macmillan, 119-140.

– Jaczewski Bohdan (1966): Sprawy nauki w Sejmie Polskim w latach 1919-1939, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” A, 10.

– Jaczewski Bohdan (1971): Organizacja i finansowanie nauki polskiej w okresie międzywojennym, Wrocław.

– Jaczewski Bohdan (1978): Polityka naukowa państwa polskiego w latach 1918-1939, Wrocław.

– Jaczewski Bohdan (1987): Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku: organizacje i instytucje. Wrocław.

– Jadczak Ryszard (1991): Kazimierz Twardowski. Twórca szkoły lwowsko-warszawskiej, Toruń.

– Jadczak Ryszard (1993): Jan Kasprowicz i Kazimierz Twardowski. Z dziejów przyjaźni, „Ruch Literacki” XXXIV, 5, 617-630.

– Jadczak Ryszard (1994): Projekt przeniesienia się Kazimierza Twardowskiego ze Lwowa do Warszawy, „Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki” 1, 123-133 [http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r1994-t3-n1_(5)/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r1994-t3-n1_(5)-s123-133/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r1994-t3-n1_(5)-s123-133.pdf] [dostęp 11.10.2019].

– Jagielska-Burduk Alicja (2013): Działalność Bolesława Orzechowicza – mecenasa sztuki i nauki we Lwowie, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 49: Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету, 174-180.

– Jakimowicz Emilia, Miranowicza Adam (2009) (red.): Stefan Banach: niezwykłe życie i genialna matematyka: materiały biograficzne, Gdańsk.

– Jakóbiec Marian (1958): Iwan Franko, Warszawa.

– Jakubec Tomasz (2009): Wojciech Dzieduszycki. Pisarz. Estetyk. Filozof, Kraków.

– Jakubowska Urszula (1991): Lwów na przełomie XIX I XX wieku. Przegląd środowisk prasoznawczych, Warszawa.

– Janeczek Andrzej (2001): Franciszek Bujak: historyk w nurcie życia [w:] F. Bujak, Studia nad osadnictwem Małopolski, Poznań, 207-233.

– Jasinowski Jurij (2005): Adolf Chybiński i jego ukraińscy uczniowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, [w:] Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy, red. M. Gołąb, Wrocław, 113-118.

– Jasińska Kamila (2016): Skąd do Wrocławia? Drogi dotarcia pierwszych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w świetle dokumentów Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego i Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Bolesławianie ‒ nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska, red. A. Bober-Tubaj, J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Bolesławiec, 148-160.

– Jasińska Kamila (2016): Zachowana pamięć ‒ powojenni profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego a toponimia miejska, „Rozprawy Komisji Językowej” XLII, red. J. Miodek, W. Wysoczański, Wrocław 37-53.

– Jasińska Kamila, Karczmarek Michał (2018): Wrocław Kulczyńskiego, Wrocław.

– Jastrzębski Jarosław (2013): Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe, Kraków.

– Jastrzębski Włodzimierz (2004) (red.): Bronisław Dembiński (1858-1939), wybitny historyk, polityk i działacz społeczny. Zbiór studiów, Toruń.

– Jedynak Anna (2003): Ajdukiewicz, Warszawa.

– Jerzmanowska Zofia (1992): Roman Małachowski i jego lwowska szkoła: z dziejów katedry chemii organicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza, Warszawa.

– Jońca Maciej (2012): Leon hr. Piniński – historyk sztuki stworzony przez podróże, [w:] Aksjologia podróży, red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz, Warszawa, 175-198.

– Julkowska Violetta (2007): Ksawery Liske (1838-1891), [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX і XX wieku, red. J. Maternicki, przy współpracy L. Zaszkilniaka, Rzeszów, 181–200.

– Kaczorowski Dariusz, Tomaszewski Paweł (2006) (red.): Profesor Włodzimierz Trzebiatowski we wspomnieniach i dokumentach, Wrocław.

– Kajdański Edward (1999): Michał Boym ‒ Ambasador Państwa Środka, Warszawa.

– Kalbarczyk Sławomir (1992): Okoliczności śmierci profesora Kazimierza Bartla we Lwowie w lipcu 1941 r. „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu” 34, 112-123.

– Kalbarczyk Sławomir (1998): Sowietyzacja wyższych uczelni na kresach wschodnich w latach 1939-1941, [w:] Sowietyzacja Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej po 17 września 1939, red. A. Sudoł, Bydgoszcz, 199-226.

– Kalbarczyk Sławomir (2001): Polscy pracownicy nauki ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny światowej, Warszawa.

– Kalbarczyk Sławomir (2011): Kazimierz Bartel. Ostatnia ofiara zbrodni na profesorach lwowskich w lipcu 1941, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 7, 88-95 [https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/9670,nr-72011.html] [dostęp 11.10.2019].

– Kamela Czesław (1981): Lwowska szkoła geodezyjna w latach 1918-1939, „Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica: Geodezja” 63.

– Kapełuś Magdalena (2001): Badania nad Wschodem starożytnym w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (okres międzywojenny), „Przegląd Orientalistyczny” 3-4, 223-227.

– Kamińska-Kwak Jolanta (2005): Inteligencja województwa lwowskiego w okresie międzywojennym, Rzeszów.

– Kardas Piotr (2001): Juliusza Makarewicza filozofia prawa karnego, a podstawowe zasady odpowiedzialności karnej we współczesnym prawie karnym, [w:] Dziedzictwo prawne XX wieku: księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. K. Baran i in., Kraków, 511-533.

– Karolczak Kazimierz (2001): Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka, Kraków.

– Karolewicz Grażyna (2000): Wkład Uniwersytetu Jana Kazimierza w dzieło tworzenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] Lwowsko-Kresowe korzenie wyższych uczelni Lublina, red. W. Stążka, Lublin, 25-44.

– Karska Elżbieta (2010): Kazimierz Kocot – profesor prawa międzynarodowego, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 4, 115-126.

– Karska Elżbieta (2010): Stanisław Leon Hubert – profesor prawa międzynarodowego, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 5-6, 155-168.

– Karwacka Irena (1867): Statystyka rolnicza w pracach Tadeusza Piłata, „Wiadomości Statystyczne” 11, 32-34.

– Karwowski Andrzej, Śródka Andrzej (2011): Chirurgia w II Rzeczypospolitej, [w:] Zarys dziejów chirurgii polskiej, red. nauk. W. Noszczyk, Warszawa, 289-338.

– Kasprzyk Krystyna (1994): Romanistyka, Historia nauki polskiej wiek XX. Z. 3: Nauki filologiczne, red. A. Śródka, Warszawa, 151-177.

– Kawalec Agnieszka (2003): Upadek Polski a mecenasi kultury. Józef Maksymilian Ossoliński, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 12, Seria Socjologiczno-Historyczna: Historia 1, red. J. Kwak, Rzeszów.

– Karolczak Kazimierz (2002) (red.): Lwów – miasto, społeczeństwo, kultura. T. IV. Studia z dziejów Lwowa, Kraków.

– Kempiński Łukasz (2008): Szymon Askenazy. Historyk, dydaktyk, optymista mimo przeciwieństw, „Studia Pelplińskie” XXXIX, 167-183.

– Kielanowski Tadeusz (1987): Prawie cały wiek dwudziesty. Wspomnienia lekarza, Gdańsk.

– Kiryk Feliks (2005): Ksawery Liske. U źródeł naukowej regionalistyki polskiej, [w:] Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, V: Ludzie Lwowa, Studia z dziejów Lwowa, red. K. Karolczak, Kraków, 66-78.

– Kleczkowski Adam (1948): Germanistyka, anglistyka i skandynawistyka w Polsce, Kraków.

– Kodrębski J. (1993): Oswald Balzer i jego szkoła w historii prawa polskiego [w:] Z dziejów humanistycznych i matematycznych szkół naukowych, red. M. Zgórzak, Warszawa, 51-65.

– Köhler Piotr (2002): Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952), Kraków.

– Köhler Piotr (2007): Edward Tangl (1848-1905), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 52, 2, 75-102 [http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/6/?idno=10710] [dostęp 12.10.2019].

– Koko Eugeniusz (2006): Franciszek Rawita-Gawroński (1846-1930): wobec Ukrainy i jej przeszłości: studium archaizmu, Gdańsk.

– Kola Jarosław (2012): Marian Zimmermann, [w:] Jurysprudencja lwowska: publikacja pokonferencyjna (Poznań, 30 marca 2012 r.), red. J. Kruszyńska, M. Labijak, Poznań, 115-119.

– Kolbuszewska Jolanta (2005): Historia kultury jako samodzielna dziedzina badawcza a lwowskie prace Jana Ptaśnika, [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX і XX w., t. 3, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Rzeszów, 430-440.

– Kolbuszewska Jolanta (2006): Historyczno-kulturowa refleksja Jana Ptaśnika na tle polskiej historiografii dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX і XX wieku, t. IV. red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Lwów – Rzeszów, 410-420.

– Kolbuszewska Jolanta (2007): Jan Ptaśnik (1876–1930), [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX і XX wieku, red. J. Maternicki, współpraca L. Zaszkilniak, Rzeszów, 467-482.

– Kolendo J. (2010): Kazimierz Majewski we Lwowie – okres kształtowania się osobowości naukowej badacza [w:] Profesor Leon Kozłowski, red. S. K. Kozłowski, O. Sytnyk, Lwów – Warszawa, 526-540.

– Koredczuk Bożena (2006): Jan Ptaśnik (1876-1930) – krakowski i lwowski historyk książki, [w:] Kraków– Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki, t. 8, red. Haliny Kosętka, Kraków, 18-29 [http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/2843] [dostęp 12.10.2019].

– Komat Marek (2004): Rafał Lemkin (1900-1959). Studium biograficzne, „Zeszyty Historyczne” 147, 107-157.

– Korzon Krystyna (1974): Ludwik Bernacki ‒ bibliolog i edytor, Wrocław.

– Kosicka-Pajewska Aleksandra (2002): Szymon Askenazy i jego miejsce w historii, „ Mazowieckie Studia Humanistyczne” VIII, 2, 145-153.

– Kosiba Aleksander (1960): Henryk Arctowski (15.07.1871-21.02.1958): polski badacz polarny – Antarctic explorer, Poznań.

– Kosiek Zdzisław (1983): Botanika, [w:] Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce, red. K. Maślankiewicz, Warszawa.

– Kosiński Adam Józef (1971): Biblioteka fundacyjna Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Wrocław – Warszawa.

– Kosturkiewicz Zofia (2005) (red.): Dzieje krystalografii polskiej, Poznań.

– Kotliński Tomasz J. (2007): Lwowskie Towarzystwo Prawnicze w drugiej połowie XIX wieku, „Rocznik Lwowski”, 45-51.

– Kotliński Tomasz J. (2008): Stowarzyszenia katolickie lwowskich uczelni, „Cracovia Leopolis” 2, 14-16 [http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=14168] [dostęp 12.10.2019].

– Kowalczuk Jerzy (2001): 100-lecie geofizyki polskiej 1895-1995, Kraków.

– Kowalska Krystyna, Miklaszewska-Mroczkowska Anna (1960): Benedykt Dybowski, Materiały biograficzno-bibliograficzne 1, „Memorabilia Zoologica” 5.

– Kowalski Grzegorz Maria (2004): O miejsce historii prawa w programie studiów uniwersyteckich. Polemika między Oswaldem Balzerem a Juliuszem Makarewiczem (1919-1923), „Czasopismo Prawno-Historyczne” LVI, 2, 345-362.

– Kozłowski Maciej (2005): Sprawa premiera Leona Kozłowskiego. Zdrajca czy ofiara, Warszawa.

– Kozyckyj Andrij (2009): 190 lat historii katedr filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim, „Postscriptum Polonistyczne. Pόłrocznik Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 1, 213-226 [http://www.postscriptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/17-Kozyckyj.pdf] [online 12.10.2019].

– Kozyckyj Andrij, Bilostockyj Stepan (2006): Szemrany światek starego Lwowa, Warszawa.

– Krasuski Józef (1981): Oświata i szkolnictwo w okresie okupacji, [w:] Historia wychowania: wiek XX, red. J. Miąso, Warszawa.

– Krawczuk Ałła (2018): Między lokalnym а globalnym. Polonistyka lwowska: historia, osiągnięcia, wyzwania [в:] Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському Університеті, ред. А. Кравчук, І. Бундзa, Київ, 16-22.

– Krawczyk Jerzy (1991): Geodezja lwowska w czasie II wojny światowej, „Geodezja i Kartografia” XL, 2 [https://www.researchgate.net/publication/329402824_Geodezja_lwowska_w_czasie_II_wojny_swiatowej] [dostęp 12.10.2019].

– Królczyk Krzysztof (2007): Polscy badacze starożytności na Uniwersytecie Lwowskim (1873-1939) – szkic do portretu [w:] Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki, red. P. Berdowski, B. Blahaczek, Rzeszów, 23-46.

– Królczyk Krzysztof (2011): Pomiędzy Lwowem, Wiedniem i Poznaniem – Ludwik Ćwikliński (1853-1942) i jego badania nad światem starożytnym [w:] Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, red. I Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań, 141-172.

– Królczyk Krzysztof (2014): Kazimierz Zakrzewski (1900-1941), [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX і XX wieku, t. 2, red. J. Maternicki, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów.

– Kryński Stefan (1967): Rudolf Weigl (1883-1957), „Medycyna Doświadczalna. Mikrobiologia” XIX, 3, 213-218.

– Krzyżewski Tadeusz (1991): Jan Obuch – sowizdrzał okupacyjnej nocy lwowskiej 1942-1944, „Rocznik Lwowski”, 167-172.

– Krzyżowski Tomasz (2012), Ksiądz profesor Mieczysław Tarnawski (1886–1928). Historyk, wychowawca, patriota, Lwów-Kraków.

– Kubicz Stanisław (1966) Profesor doktor Franciszek Gröer b. dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, „Prace i Materiały Naukowe Instytutu Matki Dziecka” VII, 7-19.

– Kuczyński Krzysztof A. (1994): Germanistyka, [w:] Historia nauki polskiej: wiek XX. Z. 3: Nauki filologiczne, red. A. Śródką, Warszawa, 179-192.

– Kulak Teresa, Pater Mieczysław, Wrzesiński Wojciech (2002): Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002, Wrocław.

– Kumor Bolesław (1975): Nauczanie historii Kościoła. Okres od roku 1815 do 1973, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, 1, red. M. Rechowicz, Lublin, 353-382.

– Künstler Mieczysław Jerzy (2007): Sinologia, [w:] 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, red. M. Popko, Warszawa.

– Kunicki Wojciech (1995): Zarys dziejów germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim 1918-1945. Struktura. Katedry. Profesura, „Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego” IV, red. T. Kulak, W. Wrzesiński, Wrocław.

– Kuplowski Mikołaj (1974): Iwan Franko jako krytyk literatury polskiej, Rzeszów.

– Kusiak Alicja (1996): Łucja Charewiczowa – inicjatorka badań nad przeszłością kobiet polskich [w:] Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, IV, Warszawa, 99-103.

– Kwiatkowski Stanisław (1993): Jan Piekałkiewicz, [w:] Sylwetki statystyków polskich, oprac. J. Berger et. al., Warszawa, 103-104.

– Kwiatkowski Stanisław (1993): Tadeusz Piłat 1844-1923, [w:] Sylwetki statystyków polskich, oprac. J. Berger et al., Warszawa, 54-55.

– Lampe Wiktor (1948): Zarys historii chemii w Polsce, Kraków.

– Lasocka Barbara (2008): Lubomirscy – współtwórcy Ossolineum, [w:] Galicyjskie spotkania 2007: tom studiów, red. U. Jakubowska, 27-43.

– Laszak Ewa (2004): Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865-1944), Łódź.

– Lauterpacht Elihu (2010): The life of Hersch Lauterpacht, Cambridge.

– Lech Jacek (2006): Z badań polsko-ukraińskich związków w dziedzinie archeologii do II wojny światowej, „Przegląd Archeologiczny” 54, 5-59 [https://rcin.org.pl/Content/60128/WA308_79815_PIII149_Z-badan-polsko-ukrai_I.pdf] [dostęp 12.08.2021].

– Lechicka Jadwiga (1962): Adam Szelągowski jako dydaktyk historii, „ Wiadomości Historyczne” 5/5, 282-286.

– Lerski Jerzy (1979): Lwowska młodzież społeczno-demokratyczna 1937-1939, „Zeszyty Historyczne”, 149-182.

– Lewandowski Ignacy (2009): Per aspera ad astra – z dymnej chaty galicyjskiej do najwyższych godności akademickich, czyli Ignacy Sajdak życie i dzieło (1882-1967) [w:] J. Sajdak, Pod urokiem literatury patrystycznej i bizantyjskiej, Poznań, 9-40.

– Lewandowski Lesław (1994): Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, „Semper Fidelis” 3 [http://www.lwow.com.pl/semper/wet.html] [dostęp 14.10.2019].

– Lewicki K. (1936): Uniwersytet Lwowski w 1809 roku, Lwów.

– Lewicki Karol (1948): Lwowska Legia Akademicka 1848 roku, „Przegląd Historyczny” 38, 187-202 [http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1948-t38/Przeglad_Historyczny-r1948-t38-s187-202/Przeglad_Historyczny-r1948-t38-s187-202.pdf] [dostęp 14.10.2019].

– Lichocka Halina (2006): Ignacy Mościcki (1867-1946), inżynier i wynalazca, Warszawa.

– Lichocka Halina (2009): Światowe osiągnięcia polskich chemików i farmaceutów, [w:] Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków – Warszawa.

– Loria Stanisław (1953): Marian Smoluchowski i jego dzieło (1872-1917), „Postępy Fizyki” 4, 1,  5-38 [http://www.ptf.net.pl/pl/towarzystwo/dzialalnosc/postepy-fizyki/roczniki/roczniki-1949-1959/] [dostęp 14.10.2019].

– Lubczyńska Aleksandra (2014): Z działalności odczytowej Związku Naukowo-Literackiego we Lwowie (1893/1898-1914), „Res Historica” 38, 125 [http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=23396] [dostęp 18.10.2019].

– Łagiewka Edmund (1980): Z warsztatu badawczego Konstantego Wojciechowskiego ‒ komparatysty (Próba rekonesansu), „Prace Naukowe WSP w Częstochowie” 3, 79-87.

– Łapiński Henryk (1973): U początków działalności wydawniczej Ossolineum, Wrocław.

– Łapiński Z. (1976): Wkład Kliniki Lwowskiej w polską naukę położniczą, „Wiadomości Lekarskie” 29, 20, 1873-1877.

– Ławniczak Artur, Masternak-Kubiak Małgorzata, Preisner Artur (2006): Prawo konstytucyjne w Uniwersytecie Lwowskim w okresie międzywojennym, [w:] Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej: nauka i instytucje: XLVII ogólnopolski Zjazd katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, red. P. Sarnecki, Kraków.

– Łobodzińska Romana (2010): Stanisław Rospond – onomasta i miłośnik nazw, [w:] Nazwa dokumentem przeszłości regionu : tom poświęcony Wielkiemu Profesorowi Stanisławowi Rospondowi, [Spotkania Dolnośląskie 5], red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, W. Kucharski, 15-20.

– Łuszczak Grzegorz (2010): Nauczyciele i wychowawcy szkół jezuickich we Lwowie 1603-1773, Kraków.

– Łuszczak Grzegorz: Kierunki nauczania i kadra dydaktyczna lwowskich szkół jezuickich 1661-1773, [w:] Universität! Leopoliensi trecentesimuin quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, red. W. Lohman, Kraków, 43-63.

– Łysakowski Piotr (2011): Mord na profesorach lwowskich – lipiec 1941. W siedemdziesiątą rocznicę zbrodni, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 7 (128), 78-87 [https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/9670,nr-72011.html] [dostęp 18.10.2019].

– Maciejewski Jarosław (1992): Dzieje poznańskiej polonistyki uniwersyteckiej 1842-1988, Poznań.

– Madajczyk Czesław, Torzecki Ryszard (1982): Świat kultury i nauki Lwowa (1936-1941), „Dzieje Najnowsze” XIV, 1-4, 47-63.

– Madajczyk Czesław (2001): Mord na profesorach: likwidacja lwowskich uczonych przez Niemców w 1941 r., „Przegląd” 30, 44-45 [https://www.tygodnikprzeglad.pl/mord-na-profesorach/] [dostęp 20.10.2019].

– Madurowicz-Urbańska Helena (1974): Wkład Franciszka Bujaka do prac nad „Atlasem historycznym Polski”, „Studia Historyczne” 3, 447-463.

– Madurowicz-Urbańska Helena (2001): Franciszek Bujak – o nowy kształt historii, Kraków.

– Madurowicz-Urbańska Helena (2005): Franciszek Bujak – socjolog i socjograf wsi (refleksja historiograficzna) [w:] Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci prof. Mirosława Frančicia, red. A. Walaszek, K. Zamorski, Kraków, 143-147.

– Majchrowicz Franciszek (1894): O życiu i pracach Zygmunta Węclewskiego, „Eos” 1, 113-126.

– Majewski Tomasz, Zemanek Alicja (2009): Wkład osiągnięć botaniki polskiej do dziedzictwa światowego, [w:] Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków – Warszawa.

– Majewski Kazimierz (1981): Edmund Bulanda. W trzydziestą rocznicę śmierci, „ Archeologia” 32, 165-167.

– Majkowska-Sztange Antonina (1997) (red): Wielcy filozofowie polscy. Sześć studiów, Warszawa.

– Makarczuk Stepan (2001): Ewakuacja Polaków ze Lwowa w latach 1944-1946, „Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 1, 110-122.

– Makowski Henryk (1988): Jan Samsonowicz (w rocznicę 100-lecia urodzin), „Przegląd Geologiczny” 36, 1-5.

– Maleczyńska Ewa (1946): Polskie tradycje naukowe i uniwersyteckie Wrocławia, Wrocław.

– Maligranda Lech (2009): Eustachy Żyliński (1889-1954), „Antiquitates Mathematicae” 3, 171-211.

– Małkiewicz Adam, Historia sztuki na Uniwersytecie Lwowskim (http://www.lwow.com.pl/cracovia/sztuka.html) [dostęp 30.05.2019].

– Małecki M. (2000): Stanisław Hoszowski (1904-1987) [w:] Non omnis moriar. Wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1925-2000), red. A. Iwasiewicz, Kraków, 145-163.

– Mannówna A. (1937): Józef Mauss, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, „Ziemia Czerwieńska”, Lwów 1936, 2, 281-301, odb. Lwów 1937.

– Marcinkiewicz Jan (1989) (red.): Wyższe uczelnie polskie na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, Londyn.

– Marcinkowski Tadeusz (1992): Martyrologia profesorów lwowskich w lipcu 1941 roku, Goleniów.

– Maślanka Julian: Lwowskie literaturoznawstwo, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesimuin quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, red. W. Lohman, Kraków, 349-374.

– Maślankiewicz Kazimierz 1983 (red.):, Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce, Warszawa.

– Maternicki Jerzy (1989) (red.): Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, cz. III: Materiały konferencji naukowych w Krakowie w 1988, Warszawa.

– Maternicki J. (1989): Adam Szelągowski i jego poglądy na historię, „Przegląd Humanistyczny” nr 11, 123-153; nr 12, 105-137.

– Maternicki Jerzy (2004) (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 1, Rzeszów.

– Maternicki Jerzy, Zaszkilniak Leonid (2004) (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 2, Rzeszów.

– Maternicki Jerzy, Zaszkilniak Leonid (2005) (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 3. Rzeszów.

– Maternicki Jerzy, Zaszkilniak Leonid (2007) (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 5, Rzeszów.

– Maternicki Jerzy (2005): Mistrzowie dydaktyki uniwersyteckiej [w:] Współczesna edukacja historyczna. Doświadczenia. Oczekiwania, red. J. Budzińska i J. Strykowska, Poznań, 19-38.

– Maternicki Jerzy (2005): Początki kariery profesorskiej Adama Szelągowskiego na Uniwersytecie Lwowskim (1909-1919) [w:] Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia, red. A. Walaszek, K. Zamorski, Kraków, 115-127.

– Maternicki Jerzy (2005): Szkoła Szymona Askenazego „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 29, Kraków, (I: Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia, red. J. Krukowski), 96-109.

– Maternicki Jerzy (2005): Historia i historycy: studia i szkice historiograficzne, Rzeszów.

– Matemicki Jerzy (2007) (red.): Złota księga historiografii lwowskiej XIX і XX wieku, Rzeszów.

– Maternicki Jerzy (2008): „Historyk sługą narodu”. Poglądy Adama Naruszewicza, Joachima Lelewela, Tadeusza Korzona i Szymona Askenazego, [w:] Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX і XX wieku, red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, wstęp J. Maternicki, Rzeszów, 44-77.

– Maternicki Jerzy (2014): Złote lata lwowskiego studium historycznego. Oferta programowa w zakresie nauk pomocniczych, metodologii i historii historiografii (1892/93-1913/14) [w:] Człowiek – społeczeństwo – źródła. Studia dedykowane Profesor Jadwidze Hoff, red. S. Kozak i in. Rzeszów, 752-763.

– Maternicki Jerzy, Sierżęga Paweł, Zaszkilniak Leonid (2014) (red.): Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. 2. Rzeszów.

– Maternicki Jerzy, Pisulińska Joanna, Zaszkilniak Leonid (2016) (red.): Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 r.), Rzeszów.

– Matwijowski K. (1997) (red.): Ludzie Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Wrocławskiego, materiały z konferencji odbytej 15 ХII 1995 r., „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1997.

– Matwijowski K. (2005): Jeszcze o ks. prof. dr. hab. Józefie Umińskim [w:] Studia politologiczne i historyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi, red. C. Osękowski, J. Macała, Zielona Góra, 285-291.

– Matwijów Maciej (1993): Mieczysław Gębarowicz (1893-1984) ostatni dyrektor lwowskiego Ossolinem, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2.

– Matwijów Maciej (1996): Ewakuacja zbiorów polskich ze Lwowa w 1944 r., „Rocznik Lwowski” 1995-1996, 31-46 [http://www.lwow.home.pl/rocznik/95-96/ewakuacja.html] [dostęp 22.10.2019].

– Matwijów Maciej (2013): Mieczysław Gębarowicz (1893-1984). Uczony i opiekun narodowych dóbr kultury, Warszawa.

– Matwijów Maciej (1996): Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945-1948, Wrocław [http://history.org.ua/LiberUA/83-7095-019-1/83-7095-019-1.pdf] [dostęp 22.10.2019].

– Mauersberg Stanisław (1992): Nauka i szkolnictwo wyższe w latach 1939-1951, [w:] Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, t. V: 1918-1951, 1, Wrocław – Warszawa – Kraków, 81-102 .

– Mazepa Leszek (1995): Szkolnictwo muzyczne we Lwowie, [w:] Lwów ‒ miasto, społeczeństwo, kultura: studia z dziejów Lwowa, T. 1, red. H. Żaliński, K. Karolczak, Kraków, 19-27 [http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2721/PM194_lwow_miasto_spoleczenstwo_kultura_t1.pdf?sequence=1&isAllowed=y] [dostęp 22.10.2019].

– Mazur Grzegorz (1996): Z dziejów sowietyzacji tzw. Zachodniej Ukrainy 1939-1941, „Studia Rzeszowskie” III, red. J. Draus, 67-84.

– Mazur Grzegorz (2007): Życie polityczne polskiego Lwowa 1918-1939, Kraków.

– Mazur Grzegorz, Skwara Jerzy, Węgierski Jerzy (2007): Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1.ІХ.1939– 2.II.1946, Katowice.

– Mazur Grzegorz, Tyszkiewicz Adrian (2001): Z dziejów organizacji studenckich na lwowskich wyższych uczelniach w II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Historyczne” 137 (516), 95-116.

– Meissner Andrzej (1995): Wkład Galicji w rozwój nauk pedagogicznych, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 3: Nauka i oświata, red. A. Meissner, J. Wyrozumski, 89-91.

– Meissner Andrzej (2010): Historia i historycy wychowania na ziemiach polskich w XIX wieku, Lublin.

– Mejor Marek (2007): Studia sanskrytologiczne i buddologia, [w:] 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, red. M. Popko, Warszawa.

– Mękarski Stefan (1970): Z dziejów Uniwersytetu Jana Kazimierza w okresie niepodległości 1919-1939, [w:] Kongres współczesnej nauki i kultury polskiej na obczyźnie, red. M. Skowroński-Sas, Londyn.

– Michalewska Krzysztofa (1984): Sprawa uniwersytetu ukraińskiego w latach 1848-1914, „Studia Historyczne” 27, 1, 35-60.

– Michałowski Janusz Maciej (1991): Profesor Mieczysław Gębarowicz. Uczony, strażnik dóbr narodowych, obywatel miasta „zawsze wiernego”, „Rocznik Lwowski” [http://www.lwow.home.pl/rocznik/gebarowicz.html] [dostęp 22.10.2019].

– Mierzwa Edward (2009): Wkład historiografii polskiej do dziedzictwa światowego, [w:] Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków – Warszawa, 351-364.

– Mikke Stanisław (2006): Adwokat Rafał Lemkin – wybitny nieznany, „Palestra” 1-2 [http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/664/?idno=17692] [dostęp 23.10.2019].

– Milewski Stanisław (2004), Lwowskie podglebie dla inicjatywy adwokata, cz. I, „Palestra” 9-10 [http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/664/?idno=17697] [dostęp 23.10.2019].

– Milewski Stanisław (2005): W stronę nauki prawa, cz. III, „Palestra” 11-12, 159-160 [http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/664/?idno=17747] [dostęp 23.10.2019].

– Misztal Henryk (1996): Klonowicki Wit (1902-1971) – profesor prawa administracyjnego w KUL, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, t. II. Lublin, 106-108 [http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=570] [dostęp 22.10.2019].

– Mitzner Piotr (1995): Oczyścić Lwów, dokumenty dotyczące życia Polaków w mieście w latach 1944-45, „Karta” 17, 135-143.

– Modelski Teofil E. (1932): Ludwik Finkel. 20 III 1858 – 24 X 1930. Zarys biograficzny, „Kwartalnik Historyczny” XLVI, 98-147.

– Moklak Jarosław (2004): W walce o tożsamość Ukraińców. Zagadnienie języka wykładowego w szkołach ludowych i średnich w pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego 1866-1892, Kraków.

– Mudryj Marian (2015): Spór o Ukraiński Uniwersytet we Lwowie na przełomie XIX i XX stulecia i Ukraiński [Tajny] Uniwersytet (1921-1925), [w:] Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, całość zredagował, wstępem i zakończeniem opatrzył A. Redzik, Kraków, 887-911.

– Mularczyk Magdalena (2008): Botanik pszczelarzem, „Ogród Wita” Pismo Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3.

– Mularczyk Magdalena. Kuźniewski Eugeniusz (2018): Nauka jest treścią mojego życia… Prof. Stanisław Kulczyński ‒ życie i dzieło, Wrocław.

– Muszynka Mykoła (1995): Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki i jego rola w narodowym odrodzeniu Ukraińców na terenie Galicji, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 3. red. A. Meissner, J. Wyrozumski, Rzeszów.

– Myśliński Jerzy (1962): W sprawie katedry dla Szymona Askenazego we Lwowie „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, 209-214.

– Nagy Stanisław (1975): Apologetyka polska, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, 1, red. M. Rechowicz, Lublin, 185-215.

– Nieć Halina (2000): Stanisław Edtoard Nahlik (1911-1991), [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, red. J. Stelmach, W. Uruszczak, Kraków, 413-422.

– Niemiec Jan (2001): Wiem, że naszego zaufania nie zawiódł. Ksiądz Henryk Mosing (1910-1999) – doktor nauk medycznych, [w:] Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, red. J. Wołczański, Kraków – Kamieniec Podolski, 135-180.

– Nowacki Roman (1998): Oswald Balzer (1858-1933), Opole.

– Nowacki Roman (2000): Syntetyczne ujęcie ustroju Polski nowożytnej Oswalda Balzera, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, II, 327-349.

– Nowacki Roman (2001): Oswald Balzer – historyk ustroju i prawa polskiego, „Przegląd Wschodni” VII, 2, 549-573.

– Nowacki Roman (2001) (red.): Lwowscy uczeni XIX i XX wieku: prawnicy: praca zbiorowa, 2, Opole.

– Nowacki Roman (2002): Przemysław Dąbkowski (1877-1950). Profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza, Opole.

– Nowacki Roman (2006): Wybitni przedstawiciele kultury europejskiej. Przemysław Dąbkowski – uczony, pisarz, podróżnik, wyd. 2, uzup. i rozsz. Opole.

– Nowak Adam (2007): Złote lata bibliografii polskiej. Ludwik Finkel i jego dzieło, Warszawa. [https://fbc.pionier.net.pl/details/nn9pt7p] [dostęp 12.08.2021].

– Nowak Mariusz (2007): Okres lwowski w biografii Karoliny Lanckorońskiej (1933-1939), [w:] Znani i nieznani międzywojennego Lwowa: studia i materiały, red. M. Przeniosło, L. Michalska-Bracha, Kielce, 53-64.

– Nowinowski Sławomir (1994): Prezydent Ignacy Mościcki, Warszawa.

– Nurowski Marcin (2005): Szymon Askenazy. Wielki Polak wyznania mojżeszowego, Warszawa.

– Olszewicz Bolesław (1947): Lista strat kultury polskiej (1 IX 1939-1 III 1946), Warszawa.

– Olszewski Henryk (2010): „Najmilszy i najznakomitszy” uczeń Oswalda Balzera. O lwowskich powiązaniach Zygmunta Wojciechowskiego, „Acta Universitatis Wratislawiensis” 3270, „Prawo” CCCXI, Wrocław, 59-72.

– Orman Elżbieta, Cetnarowicz Antoni (2001) (red): Henryk Wereszycki (1898-1990). Historia w życiu historyka, Kraków.

– Osadczy O. (2011): Świętego Józefa Bilczewskiego badania nad archeologia chrześcijańską [w:] Święty arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej św. Józefowi Bilczewskiemu, arcybiskupowi metropolicie lwowskiemu obrządku łacińskiego w 150. rocznicę urodzin i 5. rocznicę kanonizacji. 18-21 listopada 2010 roku Lublin-Lwów, red. W. Osadczy, Lublin-Lwów, 133-142.

– Pajączkowski Franciszek (1948): Zakład Narodowy im. Ossolińskich w ostatnim dwudziestoleciu (1928-1948), odbitka z „Rocznika Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” III, Wrocław.

– Partacz Czesław (1997): Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908, Toruń.

– Pater Mieczysław (1997): Profesor Henryk Wereszycki – mistrz i uczony, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” LII, 3-4, 313-320.

– Pawelec Tomasz (2007): Bronisław Dembiński (1858-1939), [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX і XX wieku, red. J. Maternicki, współpraca L. Zaszkilniak, Rzeszów, 269-284.

– Pawłowski Jerzy (2009): Rozwój i osiągnięcia nauk zoologicznych na ziemiach polskich, [w:] Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków – Warszawa.

– Piasecki Waldemar (2015): Jan Karski: kompletna opowieść, Tom 1, (1914-1939) Madagaskar, Kraków.

– Piasecki Waldemar (2017): Jan Karski: kompletna opowieść, Tom 2, (1939-1945) Inferno, Kraków.

– Piech Tadeusz (1983): Fizyka, [w:] Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce, red. K. Maślankiewicz, Warszawa, 217-258.

– Piech Tadeusz (1948): Zarys historii fizyki w Polsce, Kraków.

– Piechnik Ludwik (1994): Przemiany w szkolnictwie jezuickim w Polsce w XVIII wieku, [w:] Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce. Wybór artykułów, wstęp, wybór i opracowanie J. Paszenda, Kraków, 183-209.

– Piechnik Ludwik (2003): Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio Studiorum (1548-1599), Kraków.

– Piechnik Ludwik (2009): „Ratio Studioum” – fundament działalności edukacyjnej i naukowej jezuitów, [w:] Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków – Warszawa, 69-90.

– Osadczy O. (2011): Świętego Józefa Bilczewskiego badania nad archeologia chrześcijańską [w:] Święty arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej św. Józefowi Bilczewskiemu, arcybiskupowi metropolicie lwowskiemu obrządku łacińskiego w 150. rocznicę urodzin i 5. rocznicę kanonizacji. 18-21 listopada 2010 roku Lublin-Lwów, red. W. Osadczy, Lublin-Lwów, 133-142.

– Piekarski Michał (2017): Przerwany kontrapunkt: Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912-1944: w stulecie pierwszej polskiej profesury z muzykologii 1917-2017, Warszawa.

– Piekarski Michał (2018): Muzyka we Lwowie: od Mozarta do Majerskiego: kompozytorzy, muzycy, instytucje, Warszawa.

– Pietruch-Reizes Diana (2004): Oswald M. Balzer w kulturze naukowej Lwowa. Z działalności w Towarzystwie dla Popierania Nauki Polskiej i Towarzystwie Naukowym we Lwowie w latach 1901-1932 [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, red. M. Kocójowa, Kraków, 382-387.

– Pilarczyk Krzysztof (1995) (red.): Prof. Mojżesz Schorr. Materiały z sesji naukowej. Kraków 16 XI 1993, Kraków.

– Pilch Andrzej, „Rzeczpospolita akademicka”. Studenci i polityka 1918-1933, Kraków 1997.

– Pisulińska Joanna (2007): Historia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza, [w:] Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX і XX wieku, red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, wstęp J. Maternicki, Rzeszów, 427-438.

– Pisulińska Joanna (2007): Konstanty Chyliński – profesor historii starożytnej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1921-1939) [w:] Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, red. M. Przeniosło, L. Michalska-Bracha, Kielce, 25-34.

– Pisulińska Joanna, Sierżęga Paweł, Zaszkilniak Leonid (2008) (red.): Historia, mentalność, tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, wstępem opatrzył J. Maternicki, Rzeszów.

– Pisulińska Joanna (2012): Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918-1939), Rzeszów.

– Pisuliński Jan (2003): Rozmowy na temat powołania uniwersytetu ukraińskiego w 1924 roku, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 9, 58-66.

– Piwocki Ksawery (1970): Lwowskie środowisko historyków sztuki, [w:] idem, Sztuka żywa. Szkice z teorii i metodyki historii sztuki, Wrocław.

– Plezia Marian (1993): Z dziejów filologii klasycznej w Polsce, Warszawa.

– Plezia Marian (1994): Filologia klasyczna, [w:] Historia nauki polskiej: wiek XX. Z. 3: Nauki filologiczne, red. A. Śródka, Warszawa, 65-108.

– Pluta Feliks (2009): Powołanie profesora doktora Zdzisława Stiebera na katedrę filologii słowiańskiej w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w świetle dokumentów, „Rozprawy Komisji Językowej” LIV, 139-149

– [http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/issue/view/63/66] [dostęp 22.10.2019].

– Podraza Antoni (1993): Uniwersytet Lwowski w latach II wojny światowej, [w:] Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945, red. nauk. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa, 40-57.

– Pol Krzysztof (2011): Poczet Prawników Polskich XIX і XX wieku, wyd. 2, przejrzał i uzupełnił A. Redzik, Warszawa.

– Polańska Irena (2009): Tadeusz Lehr-Spławiński – niestrudzony badacz języków słowiańskich, [w:] Społeczeństwo – kultura – inteligencja. Studia historyczne ofiarowane Profesor Irenie Homoli– Skąpskiej, red. E. Orman, G. Nieć, Kraków – Warszawa.

Polskie Towarzystwo Historyczne 1886-1986. Zbiór studiów i materiałów, red. S. Kuczyński, Wrocław 1990.

– Popielski Bolesław (1993): Profesorowie lwowscy w anegdocie i wspomnieniach, „Biuletyn Dolnośląskiej Izby Lekarskiej” 1.

– Popielski Bolesław, Wojtkiewicz-Rok Wanda (1993): Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1939-1944), [w:] Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945. O Jakubie Parnasie, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa, 58-82.

– Popko Maciej (2007) (red.) 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

– Popławski Zbysław (1992): Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945, Wrocław.

– Popławski Zbysław (1994): Wykaz pracowników naukowych Politechniki Lwowskiej w latach 1844-1945, Kraków.

– Poręba Piotr (1975): Dzieje katechetyki, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, 1, red. M. Rechowicz, Lublin, 125-184.

– Potoczny Jerzy (2003): Powszechne Wykłady Uniwersyteckie we Lwowie (1899-1918), [w:] W służbie szkoły i nauki: księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Majorkowi, red. Z. Ruta, R. Ślęczka, Kraków, 185-199.

– Pratzer Barbara (2004): A pieniądze zamieniał na ideały: jak Łukasiewicz uczył Rockefellera, Warszawa.

– Progulski Stanisław (1909): Otwarcie nowej Kliniki Pediatrycznej we Lwowie, Lwów.

– Przeniosło Małgorzata (2006): „Fundamenta Mathematicae” – pierwsze polskie czasopismo matematyczne o wąskiej specjalizacji, „Nauka” 2, 167-184 [http://nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/494/490] [dostęp 22.10.2019].

– Przeniosło Małgorzata (2016): Szkoły matematyczne w międzywojennej Polsce i ich związki z nauką światową, „Przegląd Nauk Historycznych” XV, 2, Łódź [http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/21717/0_7_%5b215%5d-242_Przenioslo.pdf?sequence=1&isAllowed=y] [dostęp 22.10.2019].

– Przybylski Bernard (1975): Teologia dogmatyczna, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, 1, red. M. Rechowicz, Lublin, 107-179.

– Puchowski Kazimierz (2007): Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej obojga narodów: studium z dziejów edukacji elit, Gdańsk.

– Puszka Alicja (2006): Zarys dziejów nauczania historii Kościoła na Uniwersytecie Lwowskim w XIX wieku, „Roczniki Humanistyczne” LIV, Historia, 2, 37-53.

– Pyter Magdalena (2000): Prawo kanoniczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1918-1939, „Roczniki Nauk Prawnych KUL” 2, 5-36.

– Pyter Magdalena (2002): Lwowska szkoła historii prawa kościelnego, „Roczniki Teologiczne” 4, 107-128.

– Pyter Magdalena (2006): Władysław Abraham – historyk prawa kościelnego (1860-1941), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, LVIII, 2, 305-319.

– Pyter Magdalena (2006): Nurt historycznoprawny w kanonistyce polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Lublin.

– Pyter Magdalena (2008): Działalność dydaktyczna profesora Oswalda Balzera, „ Roczniki Nauk Prawnych” XVIII, 1, 95-110.

– Pyter Magdalena (2008): Wkład prof. Oswalda Balzera w powstanie i funkcjonowanie Katedry historii prawa polskiego na Uniwersytecie we Lwowie, „Nasza Przeszłość” 110, 313-327.

– Pyter Magdalena (2010): Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna, Lublin.

– Radwański Zbigniew (2006): Alfred Ohanowicz. Ojciec poznańskiej cywilistyki, Poznań.

– Rakusa-Suszczewski Stanisław (1995): Ludzie z antarktycznej historii: Johan George Adam Forster 1754-1794, Carsten E. Borchgrevink 1864-1934, Henryk Arctowski 1871-1958, Antoni Bolesław Dobrowolski 1872-1954, Warszawa.

– Rechowicz Marian (1971): Ks. Profesor dr Teofil Długosz, „Analecta Cracoviensia” 3, 21-32 [https://www.researchgate.net/publication/331360038_Ks_profesor_Teofil_Dlugosz] [dostęp 23.10.2019].

– Redzik Adam (2005): Longchamps de Berier – zarys dziejów rodu, [w:] Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura, t. V: Ludzie Lwowa, red. K. Karolczak, Kraków, 245-270.

– Redzik Adam (2005): Mieczysław Honzatko – profesor, kodyfikator, adwokat, „Palestra” 11-12, 143-152.

– Redzik Adam (2005): W sprawie okoliczności śmierci profesora Maurycego Allerhanda, „Kwartalnik Historii Żydów” 2, 174-183.

– Redzik Adam (2006): Kurs Prawa Lotniczego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1936-1939), „Rocznik Lwowski”, 43-57.

– Redzik Adam (2006): Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939), „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 6, 5, 121-149.

– Redzik Adam (2006): Roman Longchamps de Berier (1883-1941), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1, 5-108.

– Redzik Adam (2006): Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Lublin.

– Redzik Adam (2007): Aleksander Doliński (1866-1930). Profesor prawa handlowego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Czasopismo Prawno-Historyczne” LIX, 2, 291-327.

– Redzik Adam (2007): Antoni Peretiatkowicz jako profesor Uniwersytetu Lwowskiego (1918–1919), „Czasopismo Prawno-Historyczne” LIX, 1, 205-207.

– Redzik Adam (2007): Działalność dydaktyczna Profesora Juliusza Makarewicza, [w:] Karno-polityczne koncepcje Profesora Juliusza Makarewicza. W 50. rocznicę śmierci, red. I. Nowikowski, P. Strzelec, Lublin.

– Redzik Adam (2007): Kazimierz Przybyłowski 1900-1987, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 4, 917-990.

– Redzik Adam (2007): Kilka uwag na temat języka wykładowego w Uniwersytecie Lwowskim w XIX i początkach XX wieku, „Rocznik Lwowski”, 67-76.

– Redzik Adam (2007): Ludwik Dworzak. Najbliższy uczeń Juliusza Makarewicza, [w:] Problemy stosowania prawa sądowego. Księga Pamiątkowa dedykowana prof. Edwardowi Skrętowiczowi, red. I. Nowikowski, Lublin, 605-615.

– Redzik Adam (2007): Nauczanie i nauka prawa politycznego w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, „Przegląd Sejmowy” 5, 111-142.

– Redzik Adam (2007): Szkic o dziejach Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, „Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: місто – суспільство – культура” 6, 577-592.

– Redzik Adam (2008): O naukach historyczno-prawnych w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, [w:] Nauki historyczno-prawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, Lublin, 131-185.

– Redzik Adam (2009): Pracownicy naukowi Wydziału Prawa UJK we Lwowie podczas okupacji sowieckiej 1939-1941 w świetle pewnego dokumentu, „Rocznik Lwowski”, 171-183.

– Redzik Adam (2009): Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa.

– Redzik Adam (2010): Prokuratoria Skarbu we Lwowie – Prokuratoria Generalna RP oddział we Lwowie. Szkic o dziejach instytucji, [w:] Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura, t. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje. Studia z dziejów Lwowa. red. K. Karolczak, Ł. Sroka, Kraków.

– Redzik Adam (2010): Wincenty Styś (1903-1960) – prawnik, historyk, statystyk i wybitny ekonomista wsi, [w:] W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski. Księga dedykowana Profesorowi Marianowi Kallasowi, red. S. Godek, D. Makiłła, M. Wilczek-Karczewska, Warszawa, 917-932.

– Redzik Adam (2010): Z dziejów nauki i nauczania prawa karnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Profesor dr Piotr Stebelski (1857-1923), [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie: studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Mikołajczyk, J. Ciągwa, P. Eiedorczyk, A. Stawarska-Rippel, T. Adamczyk, A Drogoń, W. Organiściak, K. Kuźmicz, Białystok – Katowice, 767-787.

– Redzik Adam (2011): Lwowskie czasopisma prawnicze w latach 1810-1939. Próba systematyzacji, [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX і XX wieku, t. X. red. H. Kosętka, G. Wrona, G. Nieć, Kraków, 245-259.

– Redzik Adam (2011): Nauki prawne na Uniwersytecie Lwowskim, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam, Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, red. W. Lohman, Kraków, 145-183.

– Redzik Adam (2011): „Przegląd Prawa i Administracji” – redaktorskie dzieło życia profesora Ernesta Tilla organem Wydziału Prawa UJK, [w:] S. Milewski, A. Redzik, Themis i Pheme: czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Warszawa, 162-175.

– Redzik Adam (2011): Stan badań nad dziejami Uniwersytetu Lwowskiego – w związku z 350-leciem dyplomu króla Jana Kazimierza, [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, Rzeszów, 285-297.

– Redzik Adam (2012): Marian Zimmermann, [w:] Konstytucjonaliści polscy 1918-2011: sylwetki uczonych, red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, Warszawa, 450-458.

– Redzik Adam (2012): Stanisław Starzyński (1853-1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego, Warszawa – Kraków.

– Redzik Adam (2012): Wkład Rafała Lemkina w obrady V Konferencji Międzynarodowego Biura Unifikacji Prawa Karnego w Madrycie w 1933 roku, [w:] Polska – Hiszpania. Wczoraj i dziś. Studia poświęcone wybranym zagadnieniom z historii i współczesności, red. J. Kudełko, C. Taracha, Lublin, 219-227.

– Redzik Adam (2012): Prawo polityczne na Uniwersytecie Lwowskim przed rokiem 1889, czyli przed objęciem katedry przez Stanisława Starzyńskiego, „Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: місто – суспільство – культура” 8, 2, 309-315.

– Redzik Adam (2013): Od powstańca styczniowego do profesora Uniwersytetu Lwowskiego – casus Stanisława Szachowskiego, [w:] Galicja a powstanie styczniowe, red. M. Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilniak, Warszawa – Rzeszów, 553-564.

– Redzik Adam (2014): Jak twórca szlagierów wszech czasów nie został adwokatem – rzecz o Emanuelu Schlechterze (1904-1943). W 110. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci, „Palestra” 1-2, 245-255 [https://issuu.com/czasopismopalestra/docs/palestra_1_2_2014_int] [dostęp 23.10.2019].

– Redzik Adam (2014): Janowskie piekło, [w:] Borwicz Michał M., Uniwersytet zbirów. Rzecz o Obozie Janowskim we Lwowie 1941-1944, Kraków, 220–238.

– Redzik Adam (2015) (red.):Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, wstępem i zakończeniem opatrzył A. Redzik, Kraków.

– Redzik Adam, Zeman Ihor (2015): Jan Kozielewski na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, [w:] Jan Karski. Misja kompletna, red. I. Hofman, Lublin, 89-116.

– Rędziński Kazimierz, Wrona-Meryk Izabela (2013): Żydowskie stowarzyszenia studenckie we Lwowie (1890-1918), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Pedagogika” ХХII, 545-560 [http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/78/?idvol=8035] [dostęp 23.10.2019].

– Rędziński Kazimierz (2000): Żydowskie szkolnictwo świeckie w Galicji w latach 1813-1918, Częstochowa.

– Rędziński Kazimierz (2015): Bratnia Pomoc studentów Uniwersytetu Lwowskiego (1865–1918) „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński” XVII, 85-112 [http://bu.ujd.edu.pl/wydawnictwo/rocznik_17.pdf] [dostęp 10.11.2020].

– Reizes-Dzieduszycki Jerzy (2001): Początki działalności Czytelni Akademickiej we Lwowie (1867-1877), „Roczniki Biblioteczne” XLV, 199-214.

– Reizes-Dzieduszycki Jerzy (2003): Działalność wydawnicza Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej, [w:] Kraków – Lwów: Książki, czasopisma, biblioteki XIX і XX w., t. VI, 1, red. J. Jarowiecki, Kraków, 57-66.

– Reizes-Dzieduszycki Jerzy (2005): Działalność kółek naukowych Czytelni Akademickiej we Lwowie w XIX wieku, [w:] Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki, t. VII, red. H. Kosętka, Kraków, 168-180.

– Reizes-Dzieduszycki Jerzy (2005): Książka i biblioteka w działalności polskich towarzystw naukowych młodzieży akademickiej we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej, Katowice.

– Reychman Jerzy (1994): Historia orientalistyki w Polsce, [w:] Historia nauki polskiej: wiek XX. Z. 3: Nauki filologiczne  red. A. Śródka, Warszawa, 193-202.

– Riedl Tadeusz (1992): Polska entomologia we Lwowie, „Wiadomości Entomologiczne” 11, 4, 235-252 [http://www.pte.up.poznan.pl/we/archiv/WE11_4.pdf] [dostęp 23.10.2019].

– Romanowski Władysław (1986) (red.): Włodzimierz Trzebiatowski (1906-1982). Pół wieku działalności naukowej, Wrocław.

– Romek Zbigniew (1997): Olgierd Górka. Historyk w służbie myśli propaństwowej (1908-1955), Warszawa.

– Rostropowicz J. (1997): Ryszarda Gansińca badania nad antykiem [w:] Prof. dr Ryszard Gansiniec: z życia i twórczości. Materiały posesyjne, Katowice, 21-32.

– Rudnicki Konrad (1996): Z historii uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego we Lwowie, „Analecta” 5/2 (10), 171-188 [http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/84/?idno=9730] [dostęp 23.10.2019].

– Ruziewicz Zdzisław (1997): Ludzie i dzieła. Studia nad historią chemii na ziemiach polskich, Wrocław.

– Rybka Eugeniusz (1991): Zarys dziejów astronomii w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1932-1945, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” II, 1.

– Rybka Eugeniusz (1995): Astronomia, [w:] Historia nauki polskiej: wiek XX. Z. 1: Nauki ścisłe: matematyka, fizyka, chemia, astronomia, red. A. Śródka, Warszawa.

– Ryll-Nardzewski Czesław (1973): Prace Hugona Steinhausa o sytuacjach konfliktowych, „Wiadomości Matematyczne” 17, 29-38.

– Rzepa Teresa, Dobraczyński Bartłomiej (2009): Historia polskiej myśli psychologicznej, Warszawa.

– Rzetelska-Feleszko Ewa (1982): Zdzisław Stieber (1903-1980). Materiały z konferencji naukowej, Wrocław.

– Sandowicz Małgorzata (2007): Asyriologia, [w:] 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, red. M. Popko, Warszawa.

– Sands Philippe (2018): Powrót do Lwowa. O genezie „ludobójstwa” i „zbrodni przeciwko ludzkości”, przekład J. Soszyński, Warszawa.

– Sanojca Karol (2013): Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków.

– Sawczyn Irena (2000): Rozwój botaniki w Uniwersytecie Lwowskim (od końca XVIII w. do roku 1941), „Wiadomości Botaniczne” 44 (3/4).

– Sawrycki Władysław (1984): Współtwórcy szkolnej polonistyki dwudziestolecia międzywojennego: Kazimierz Wóycicki, Konstanty Wojciechowski, Juliusz Kleiner, Konrad Górski, Warszawa.

– Serwański M. (1989): Bronisław Dembiński 1858-1939 [w:] Wybitni historycy wielkopolscy, red. J. Strzelczyk, Poznań, 171-181.

– Schenk Dieter (2011): Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej, przekład P. Zarychta, Kraków.

– Schenk Dieter, Der Lemberger Professorenmord und der Holocaust in Ostgalizien, Bonn 2007.

– Schletz Alfons (1958): Ks. Józef Umiński (1888-1954), „ Nasza Przeszłość” VIII, 281-326.

– Semkowicz Władysław, Rozwój nauk pomocniczych historii w Polsce, Kraków 1948.

– Sielecka Krystyna (1984): Kazimierz Kling (1884-1942), „Prace Historyczne Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej” 18.

– Siemion Ignacy Z. (1995): O chemikach polskich doby zaborów. Szkice biograficzne, Wrocław.

– Sierakowska-Dyndo Jolanta, Surdykowska Sylwia (2007): Iranistyka, [w:] 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, red. M. Popko, Warszawa.

– Sieradzan Wiesław (red.) (2006): Ludwik Kolankowski (1882-1956). W pięćdziesiątą rocznicę śmierci, Toruń.

– Sierżęga Paweł (2011): Kazimierz Tyszkowski (1894-1940). Z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie, Rzeszów.

– Silnicki Tadeusz (1962): Władysław Abraham (1860-1941) [w:] W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Poznań, 9-87.

– Skiba Władysław (1989): Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, [w:] Wyższe uczelnie polskie na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, red. J. Marcinkiewicz, Londyn, 9-36.

– Skoczylas Jakub Jerzy (2009): Ustrój polityczny Polski w poglądach Stanisława Starzyńskiego, [w:] Na szlakach Niepodległe: polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939, red. M. Marszał, M. Sadowski, Wrocław.

– Skowroński Antoni (1928): Władysław Ochenkowski jako ekonomista, Poznań.

– Skrzypczak Andrzej (2013): Ruch wydawniczy we Lwowie w latach 1929-1939, Warszawa.

– Skwarczyńska Stefania (1987): U źródeł autobiografii naukowej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2, 279-312.

– Sługocki Leszek (1992): Juliusz Makarewicz nie był uczniem Franza Rittiiera von Liszta w Berlinie, „Palestra” 36,  9-10, 64-66 [http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/664/?idno=17313] [dostęp online 23.10.2019].

– Smereka Jan (1937): Filologia klasyczna w Uniwersytecie Lwowskim do czasów Zygmunta Węclewskiego i Ludwika Ćwiklińskiego, „Eos” 38, 1, 61-75 [http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/120254] [dostęp 4.11.2019].

– Sosnowska Anita (1999): Lwowska prasa stomatologiczna w okresie międzywojennym, „Medycyna Nowożytna: studia nad Kulturą Medyczną” 6, 1 [http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny-r1999-t6-n1/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny-r1999-t6-n1-s105-118/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny-r1999-t6-n1-s105-118.pdf] [dostęp 4.11.2019].

– Sójka-Zielińska Katarzyna (1997): Ernest Till (1846-1926), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” VI, 3, 395-427.

– Sójka-Zielińska Katarzyna (2001): Nauka prawa cywilnego na Uniwersytecie Lwowskim w XIX wieku, [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Prace dedykowane prof. dr hab. Stanisławowi Grodziskiemu, red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków.

– Sokół Stanisław (1961): Ludwik Rydygier (1850-1920), Warszawa.

– Sroka Łukasz Tomasz (2012): Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914. Studium o elicie władzy, Kraków.

– Sroka Łukasz Tomasz (2012): Wydział Humanistyczny, [w:] Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, całość zredagował, wstępem i zakończeniem opatrzył A. Redzik, Kraków, 551-666.

– Sroka Stanisław Tadeusz (1999): Nauki weterynaryjne we Lwowie do roku 1945, Rzeszów.

– Sroka Stanisław Tadeusz, Nauki przyrodnicze i rolnicze na Uniwersytecie Lwowskim, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, red. W. Lohman, Kraków 325-347.

– Stachowiak Lech (1975): Rozwój nauk biblijnych w XIX i początkach XX wieku (z ogólną charakterystyką okresu międzywojennego), [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 1, red. M. Rechowicz, Lublin, 33-65.

– Stachowski Ryszard (2000): Historia współczesnej myśli psychologicznej od Wundta do czasów najnowszych, Warszawa.

– Stępień Stanisław (2010): Pierwszy (staro)Rusin profesorem historii Uniwersytetu Lwowskiego. Prof. Izydor Szaraniewicz (1829-1901) – sylwetka uczonego [w:] Między Odrą a Uralem. Księga dedykowana Profesorowi Władysławowi Andrzejowi Serczykowi, red. W. Wierzbieniec, Rzeszów, 165-195.

– Salmonowicz Stanisław (1998) (red): Karol Koranyi (1897-1964): studia w stulecie urodzin, Toruń.

– Starnawski Jerzy (1992): Zarys dziejów Katedr Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Lwowskim, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 2, 7-79.

– Starnawski Jerzy (1992): Lwów jako Mekka w badaniach nad Słowackim, „Rocznik Lwowski”, 114-130.

– Starnawski Jerzy (1997): Sylwetki lwowskich historyków literatury, Łódź.

– Starnawski Jerzy (2010): Humanistyka lwowska w okresie międzywojennym, Toruń.

– Stasiewicz-Jasiukowa Irena (2004) (red.): Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, Kraków – Warszawa.

– Stasiewicz-Jasiukowa Irena (2009) (red.): Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, Kraków – Warszawa.

– Stasiewicz-Jasiukowa (1993) (red.): Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945. O Jakubie Parnasie, Warszawa.

– Staszewski Wojciech Szczepan (2008): Antoni Deryng 1901– 1972, [w:] Profesorowie prawa katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik, Lublin.

– Stążka Władysław 2000 (red.): Lwowsko– kresowe korzenie wyższych uczelni Lublina, Lublin.

– Steffen Wiktor (2000): Od filologii do patrologii (Jan Sajdak 1882-1967), „Poznańskie Studia Teologiczne” IX [https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7618/1/07_Wiktor_Stefan_Od%20filologii%20do%20patrologii_131-144.pdf] [dostęp 4.11.2019].

– Stinia Maria (2015): Uniwersytet Lwowski, [w:] Szkolnictwo i oświata w Galicji 1772-1918, t. 22, red. J. Dybiec, J. Krawczyk, A. Meissner, K. Szmyd, Rzeszów, 206-222.

– Stoczewska Barbara (1984): Projekt utworzenia w 1924 r. ukraińskiego uniwersytetu w Krakowie na tle sporów wokół ukraińskich dążeń do powstania własnej wszechnicy, Studia Historyczne XXVII, 1 (104), 35-60. 

– Stopka Krzysztof (2011): Nauki historyczne na Uniwersytecie Lwowskim, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji.

– Suchmiel Jadwiga (2000): Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939, Częstochowa.

– Suchmiel Jadwiga (2001): Łucja Charewiczowa (1897-1943). Życie i dzieło, Częstochowa.

– Suchmiel Jadwiga (2007): „Do Wiednia po stopień doktora pospieszył on”. Wiedeński okres studiów Iwana Franko, [w:] Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa: studia i materiały, red. M. Przeniosło, L. Michalska-Bracha, Kielce, 57-68.

– Suchodolski Bogdan 1987 (red.): Historia nauki polskiej, t. IV, cz. 3: 1863-1918, Wrocław.

– Bogdana Suchodolskiego 1993 (red.): Historia Nauki Polskiej, t. V, cz. 1: 1918-1951, Wrocław.

– Sytnyk Oleksandr (2006): Katedry archeologii Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1905-2005, „Przegląd Archeologiczny” 54.

– Szafraniec Bogna (2009): Franciszek Bujak (1875-1953). Życie, działalność naukowo-dydaktyczna i społeczna, Toruń.

– Szafrański Adam Ludwik (1975): Zarys dziejów teologii pastoralnej ogólnej (hodogetyki), [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2. cz. 1, red. Marian Rechowicz, Lublin, 27-41.

– Szawłowski Ryszard (2005): Rafał Lemkin (1900-1959). Polski prawnik twórcą pojęcia „ludobójstwo”, „Sprawy Międzynarodowe” 2, 103-138.

– Szczygielski Krzysztof (2013): Ignacy Koschembahr-Łyskowski doktorem honoris causa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, „Miscellanea Historico-Iuridica” ХII, 217-237 [http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=39197] [dostęp 4.11.2019].

– Szetelnicki Wacław (1983): Zapomniany lwowski bohater ks. Stanisław Frankl (1903-1944), Roma.

– Szmyd Kazimierz (2003): Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860-1939), Rzeszów.

– Szmyd Kazimierz (2003): W wielokulturowej rzeczywistości oświatowo-pedagogicznej Lwowa. Problematyka badań i poglądy Czesława Majorka, [w:] W służbie szkoły i nauki. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Majorkowi, red. Z. Ruta, R. Ślęczka, Kraków, 86-97.

– Szmyd Kazimierz (2003): Stanisław Łempicki (1886-1947). Lwowska szkoła historii kultury umysłowej, dziejów oświaty i myśli pedagogicznej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” XLVI, 1/2, 91-101.

– Szmyd Kazimierz (2006): Uniwersytet Lwowski w dobie samookreślania swojej tożsamości narodowej i wieloetnicznej (1868-1918), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” XLIX, 3/4, 27-39.

– Szulakiewicz Władysława (1998): Udział Stanisława Łempickiego w kształtowaniu oblicza naukowego historii wychowania [w:] Historia wychowania w XX w. Dorobek i perspektywy, red. T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski, Kielce, 77-84.

– Szulakiewicz Władysława: Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918-1939: studium historiograficzne, Toruń 2000.

– Szulakiewicz Władysława (2004): Dzieje nauczania historii oświaty i wychowania w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 365: Historia wychowania, 9-30.

– Szulakiewicz Władysława (2004): Pokolenie lwowskich historyków oświaty i wychowania (Szkic tematu badawczego), [w:] Historia. Społeczeństwo. Wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, red. K. Bartnicka, współpraca J. Schiller, Pułtusk – Warszawa, 137-148.

– Szulakiewicz Władysława (2010): Ze Lwowa do Krakowa. Lwowscy historycy wychowania w Krakowie, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”. 77. Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia II, red. J. Krukowski, J. Ryś, R. Ślęczka, Kraków, 36-47 [http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=2823&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI] [dostęp 4.11.2019].

– Szulakiewicz Władysława (2012): Stanisław Łempicki (1886–1947). Twórca lwowskiej szkoły historii wychowania, Toruń.

– Szulc Wacław (1989): Wyniki śledztwa w sprawie mordu profesorów lwowskich, prowadzonego przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich, [w:] Kaźń profesorów lwowskich ‒ lipiec 1941, oprac. Z. Albert, Wrocław, 177-185.

– Szumowski Władysław (1961): Historia medycyny, Warszawa.

– Szust Roman (1995): Działalność naukowa Karola Badeckiego w świetle danych centralnego Archiwum Historycznego we Lwowie, [w:] Lwów ‒ miasto, społeczeństwo, kultura: studia z dziejów Lwowa, T. 1, red. H. Żaliński, K. Karolczak, Kraków, 138-149.

– Szymański Józef (1991): Pierwsza katedra nauk pomocniczych historii na ziemiach polskich [w:] Personae, colligationes, facta. Profesorowi Kazimierzowi Jasińskiemu w 70. rocznicę urodzin przyjaciele, koledzy, uczniowie, red. J. Bieniak i in., Toruń, 318-326.

– Szymański Józef (1995): Sto lat przemian metodologicznych nauk pomocniczych historii w Polsce, [w:] Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce: materiały z sympozjum w Uniwersytecie Jagiellońskim dnia 21-22 października 1993 roku Profesorowi Zbigniewowi Perzanowskiemu przypisane, red. M. Rokosz, Kraków.

– Śreniowska Krystyna (1956): Stanisław Zakrzewski. Przyczynek do charakterystyki prądów ideologicznych w historiografii polskiej 1893-1936, Łódź.

– Świderkówna Anna (1991): Jerzy Manteuffel 1900-1954 [w:] W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej, red. I. Bieżuńska-Małowist, 114-123.

– Taracha Piotr (2007): Hetytologia, [w:] 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, red. M. Popko, Warszawa.

– Tarnas Irena (1971): Życie, działalność naukowa i społeczna prof. dra Antoniego Cieszyńskiego, „Archiwum Historii Medycyny” XXXIV, 3-4.

– Teske Armin (1955): Marian Smoluchowski, życie i twórczość, Warszawa.

– Toczek Alfred (2001): Książka i biblioteka w badaniach i pracy zawodowej historyków lwowskich (1860-1918), [w:] Kraków ‒ Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w., t. 5, red. J. Jarowiecki, 113-126 [http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/2749] [dostęp 4.11.2019].

– Toczek Alfred (2004): Historycy Kościoła w środowisku lwowskim: (1867-1918), [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 2, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Rzeszów, 136-159.

– Toczek Alfred (2006): Habilitacje historyków lwowskich (1865-1918), [w:] Багатокультурные iсторичне середовище Львова в XIX i XX веков, ред. Л. Зашкільняк, Є. Матерніцький, t. IV, Львів-Жешув, 368-385 [http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/plain-content?id=384] [dostęp 10.11.2019].

– Toczek Alfred (2006): Lwowski „Miesięcznik Heraldyczny” (1908-1915) w służbie nauk pomocniczych historii, [w:] Kraków– Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki, t. VIII, red. H. Kosętka, Kraków, 390-401 [http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/2843] [dostęp 4.11.2019].

– Toczek Alfred (2008): Historycy lwowscy narodowości polskiej na forach społeczno-politycznych kraju i państwa (1860-1918), [w:] Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX і XX wieku, red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, wstęp J. Maternicki, Rzeszów, 242-266.

– Toczek Alfred (2010: )Aktywność historyków sensu stricto w działalności katedr Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego (1860-1918), „Annales Univeritatis Paedagogicae Cracoviensis”. Studia ad Bibliothecarum Scientaiam Pertinentia 8, 15-28 [http://sbsp.up.krakow.pl/article/view/779/pdf] [dostęp 4.11.2019].

– Toczek Alfred (2013): Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy (1860-1918), Kraków [http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/4313] [dostęp 4.11.2019].

– Toczek Alfred (2014): Historycy lwowscy w okresie autonomii galicyjskiej jako edytorzy źródeł, [w:] Kraków ‒ Lwów: książki XIX i XX wieku, red. W. Kolasa, I. Pietrzkiewicz, M. Rogoż, Kraków, 129-142.

– Toczek Alfred (2015): Lwowscy historycy historiografii i metodolodzy historii w okresie autonomii galicyjskiej [w:] Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie, red. J. Maternicki, J. Pisulińska, L. Zaszkilniak, Rzeszów, 156-172.

– Tokarski Julian (1948): Nauki mineralogiczne w Polsce, Kraków.

– Tomaszewski Jerzy (1993): Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektu utworzenia uniwersytetu ukraińskiego we Lwowie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, Kraków 103, 115-124.

– Tomczak Andrzej (1983) (red.): Ludwik Kolankowski 1882-1982. Materiały sesji w stulecie urodzin, Toruń.

– Topolski Jerzy (1986): O nowy model historii. Jan Rutkowski (1886-1949), Warszawa.

– Trepka Andrzej (1979): Benedykt Dybowski, Katowice.

– Trzebiatowski Włodzimierz (2005): Rola lwowskich przedstawicieli nauk chemicznych w środowisku wrocławskim, oprac. A. Lewanowicz, Wrocław.

– Trzynadlowski Jan (1967): Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 1817-1967. Zarys dziejów, Wrocław.

– Tyszkiewicz Adrian (2005): Leonard i Zdzisław Stahlowie w polityce i życiu społecznym Lwowa, [w: j Lwów: miasto– społeczeństwo – kultura, t. V: Ludzie Lwowa, red. K. Karolczak, Kraków, 232-244 [http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/1917] [dostęp 4.11.2019].

– Tyszkiewicz Jan (2008): Uwagi o działalności politycznej Stanisława Zakrzewskiego, [w:] Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX і XX wieku, red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, wstęp J. Maternicki, Rzeszów, 459-470.

– Ulewicz Tadeusz (1958): Ryszard Gansiniec i jego badania nad kulturą polskiego średniowiecza i renesansu, „Pamiętnik Literacki” XLIX, 4, 645-666 [http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1958-t49-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1958-t49-n4-s645-666/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1958-t49-n4-s645-666.pdf] [dostęp 4.11.2019].

Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1955, T. 1, red. J. Fiema, W. Floryan, A. Kot et al., Wrocław 1959.

Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1955, T. 2, red. J. Fiema, W. Floryan, A. Kot et al., Wrocław 1959 [https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/show-content/publication/edition/18074] [dostęp 4.11.2019].

– Urban Stanisław (1986) (wybór i oprac.): Z Husowa po berła rektorskie. Wincenty Styś – człowiek, uczony, działacz społeczny. Warszawa.

– Urbanek Mariusz (2014): Genialni. Lwowska szkoła matematyczna, Warszawa.

– Urbanek Mariusz (2018): Profesor Weigl i karmiciele wszy, Warszawa.

– Urbanik Kazimierz (1973): Idee Hugona Steinhausa w teorii prawdopodobieństwa, „Wiadomości Matematyczne” 17, 39-50 [https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3110/2834] [dostęp 10.11.2019].

– Urbańczyk Stanisław (1993): Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751-1950), Kraków.

– Vetulani Adam (1970): Ks. Jan Fijałek, historyk Kościoła Polskiego, „Analecta Cracoviensia” II, 427-446.

– Wadas Jolanta (2012): Stanisław Hoszowski: uczony i nauczyciel, Kraków.

– Walczak Marian (1993):Kształcenie na poziomie wyższym we Lwowie (1942-1944), „Nauka Polska” 1.

– Walczak Marian (1995): Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej: księga strat osobowych, Warszawa.

– Walczak Marian (2001): Lwów i Wilno – edukacja dzieci polskich w latach 1939-1945, Warszawa.

– Walczak Marian (1977): Tajne nauczanie na poziomie wyższym w latach 1940-1945, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1, 20-31.

– Walczak Marian (2001): Straty materialne i szkody moralne szkolnictwa polskiego w okresie okupacji 1939-1945, Warszawa.

– Waltoś Stanisław (1991): Stanisław Edward Nahlik (1911-1991), „Państwo i Prawo” 4 (192), 83-85.

– Węglicka Katarzyna (2015): Polacy z Kresów: znani i nieznani, Warszawa.

– Wiaderna-Kuśnierz Renata (2010): Wybory rektora na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1933 roku w świetle nowej ustawy o szkołach akademickich, [w:] Społeczeństwo a władza: ustrój, prawo, idee, red. J. Przygodzki, M. Ptak, Wrocław, 723-736.

– Wiaderna-Kuśnierz Renata (2006): Droga Wacława Osuchowskiego do profesury ‒ w 100-lecie urodzin (1906-1988), „Studia Iuridica Lublinensia” VIII, 167-176.

– Wiaderna-Kuśnierz Renata (2008): Leon Piniński – profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim, [w: ] Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wiek, red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, wstęp J. Maternicki, Rzeszów, 471-479.

– Wiaderna-Kuśnierz Renata (2010): Wybory rektora na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1933 roku w świetle nowej ustawy o szkołach akademickich, [w:] Społeczeństwo a władza: ustrój, prawo, idee, red. J. Przygocki, M. Ptak, Wrocław, 727-736.

– Wiaderna-Kuśnierz Renata (2011): Adam Wojtunik (1915-1975) – niespełniona kariera romanisty, „Studia Iuridica Lublinensia” XVI, 189-205 [http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Iuridica_Lublinensia/Studia_Iuridica_Lublinensia-r2011-t16/Studia_Iuridica_Lublinensia-r2011-t16-s189-205/Studia_Iuridica_Lublinensia-r2011-t16-s189-205.pdf] [dostęp 10.11.2019].

– Wiesinger Peter (2013): Joseph Schatz (1871-1950). Sprachwissenschaftler, Dialektologe und Philologe an der Universitäten. Innsbruck und Lemberg, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 49: Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету, 356-392.

– Więckowska Elżbieta (1995): Krajowa Sesja Naukowa pt. „Profesor Rudolf Weigl i działalność jego Instytutu Tyfusowego we Lwowie w latach 1939-1944, Wrocław 14-15 października 1994, „Medycyna Nowożytna” 2,1, 157-162 [http://czashum.hist.pl/media//files/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny-r1995-t2-n1/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny-r1995-t2-n1-s157-162/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny-r1995-t2-n1-s157-162.pdf] [dostęp 10.11.2019].

– Wilk Piotr (2000): Stefania Łobaczewska, [w:] Złota księga Wydziału Historycznego, red. Julian Dybiec, Kraków.

– Witowska-Mocek Barbara (1998) (red.): 75 lat Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa.

– Witkowski Stanisław, Sajdak Jan. (1917): Bronisław Kruczkiewicz (1849-1918), „Eos” 22, 154-160 [https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/119933/edition/132230/content] [dostęp 12.08.2021].

– Wittlinowa Halina (1937): Atlas szkolnictwa wyższego, Warszawa.

– Wójcicki Ryszard (1999): Ajdukiewicz. Teoria znaczenia, Warszawa.

– Wojciechowska Janina (1992): Juliusz Makarewicz (1872-1955). Kariera naukowa i polityczna, „Przegląd Prawa Karnego” 7, 5-22.

– Wójcik Sylwester (1988): Kazimierz Przybyłowski (1900-1987), „Studia Cywilistyczne” XXXIV.

– Wójcik Zbigniew (2000): Józef Siemiradzki. Przyrodnik i humanista, badacz Ameryki Południowej, Wrocław.

– Wójcik Zbigniew K. (2008): Aleksy Gilewicz – historyk nieprowincjonalny, Przemyśl.

– Wójcik Zbigniew K. (2008): Wspomnienia Edwarda Dubanowicza – przyczynek do biografii, „Dzieje Najnowsze” XL, 4.

– Wojtkiewicz-Rok Wanda (1993): Udział profesorów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego w zorganizowaniu wykładów powszechnych w latach 1898-1918, [w:] Studia Wschodnie, red. K. Matwijowski, R. Żerelik, Wrocław, 77-88.

– Wojtkiewicz-Rok Wanda (1997), Klinika Położniczo-Ginekologiczna Uniwersytetu Jana Kazimierza w latach 1899-1939, „Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej” 6, 137-146.

– Wojtkiewicz-Rok Wanda (1992): Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1894-1918, Wrocław.

– Wojtkiewicz-Rok Wanda (1994): Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1897-1939. W setną rocznicę utworzenia Wydziału Lekarskiego (1894-1994), „Medycyna Nowożytna: studia nad historią medycyny” 1, 2, 69-86 [http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny-r1994-t1-n2/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny-r1994-t1-n2-s69-86/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny-r1994-t1-n2-s69-86.pdf] [dostęp 10.11.2019].

– Wojtkiewicz-Rok Wanda (1995): Bolesław Popielski. Bibliografia 1928-1994, Wrocław.

– Wojtkiewicz-Rok Wanda (1995): Uczony społecznik, prof. Emanuel Machek – twórca lwowskiej okulistyki, „Medium. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Lekarskiej” 7/8.

– Wojtkiewicz-Rok Wanda (1996): Rola Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza w kształtowaniu polskiego modelu nauczania medycyny. Studia medyczne UJK w latach 1920-1939, Wrocław.

– Wojtkiewicz-Rok Wanda (2011): Medycyna lwowska w dziesięciu odsłonach, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, red. W. Lohman, Kraków, 375-408.

– Wojtkiewicz-Rok Wanda (2012): Lata chwały i dni zgrozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Toruń.

– Wojtkiewicz-Rok Wanda (2015): Wydział Lekarski, [w:] Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, całość zredagował, wstępem i zakończeniem opatrzył A. Redzik, Kraków, 783-886.

– Woleński Jan (1985): Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa.

– Woleński Jan (1995): Logika matematyczna, [w:] Historia nauki polskiej wiek XX. Z. 1: Nauki ścisłe: matematyka, fizyka, chemia, astronomia, red. A. Śródka, Warszawa.

– Woleński Jan (2011): Lwowska Szkoła Filozoficzna, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, red. W. Lohman, Kraków, 185-207.

– Wołczański Józef (1986): Ksiądz profesor Kazimierz Wais. Życie i działalność (1865-1934), [w:] Chrześcijanie, t. 17, red. B. Bejze, Warszawa, 47-121.

– Wołczański Józef (1992): Ksiądz Szczepan Szydelski (1872-1967). Polityk i działacz społeczny, Kraków.

– Wołczański Józef (1992/93): Korespondencja arcybiskupa Bolesława Twardowskiego z arcybiskupem Andrzejem Szeptyckim w latach 1943-1944, „Przegląd Wschodni” 2, 2, 467-483.

– Wołczański Józef (2001): Ksiądz biskup Jan Olszański. Duszpasterz– patriota – człowiek, [w:] Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, red. J. Wołczański, Kraków – Kamieniec Podolski.

– Wołczański Józef (2002): Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939, Kraków.

– Wołczański Józef (2006): Nauczanie historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939 [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, red. J Walkusz, 5, Lublin, 89-159.

– Wołczański Józef (2010): Uniwersytet Lwowski w dobie wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919, [w:] Pamięć wieków kształtuje potomność. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi z okazji 70. urodzin, red. A. P. Bieś, B. Topij-Stempińska, Kraków, 527-542.

– Wołczański Józef (2011): Wydział Teologiczny Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1661-1939, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesismum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebrandi in memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, red. W. Lohman Kraków, 77-144.

– Wołczański Józef (2013): Kronika czynności rektora Uniwersytetu Lwowskiego prof. Antoniego Jurasza w roku akademickim 1918/1919, [w:] Virtuti et ingenio. Księga Pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi, red. A. K. Banach, Kraków, 585-608.

– Wołczański Józef (2015): Wydział Teologiczny, [w:] Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, całość zredagował, wstępem i zakończeniem opatrzył A. Redzik, Kraków, 291-383.

– Wróblewski Andrzej Kajetan (2006): Historia fizyki od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa.

– Wróblewski Andrzej Kajetan (2011): Fizyka na Uniwersytecie we Lwowie, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesismum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebrandi in memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, red. W. Lohman Kraków, 267-289.

– Wroczyński Ryszard (1996): Dzieje oświaty polskiej 1795-1945, Warszawa.

– Wrzesiński Wojciech (1995): Uniwersytet Wrocławski 1945-1995, Wrocław.

– Wrzesiński Wojciech (2004): Tożsamość polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, [w:] Historia. Społeczeństwo. Wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, red. K. Bartnicka, współpraca J. Schiller, Pułtusk – Warszawa, 171-185.

– Wrzesiński Wojciech (2011): Ostatnie lata z dziejów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1939– 1945), [w:] Universitati Leopoliensi trecentesismum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebrandi in memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, red. W. Lohman Kraków, 435-454.

– Wybieralski Andrzej (1965): Dr Grzegorz Ziembicki profesor chirurgii Uniwersytetu Lwowskiego, w 50– rocznicę jego zgonu, „Archiwum Historii Medycyny” XXVII, 1-2.

– Wycech Czesław (1964): Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939-1945, Warszawa.

– Wyka Kazimierz (1957): Juliusz Kleiner, „Pamiętnik Literacki” XLVIII, 4, 259-277 [http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1957-t48-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1957-t48-n4-s259-278/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1957-t48-n4-s259-278.pdf] [dostęp 10.11.2019].

– Zackiewicz Grzegorz (2007/2008): Kazimierz Zakrzewski (1900-1941). Historyk, ideolog, działacz społeczny i polityczny, „Studia Podlaskie” XVII, 101-129. [https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/841/1/Studia_Podlaskie_17_Zackiewicz.pdf] [ dostęp 12.08.2021].

– Zagórski Czesław (1939-1947): Katedra anatomii człowieka w Uniwersytecie Lwowskim (1784-1944), „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz Nauk Przyrodniczych” XVIII, 1-2, 114-171 [http://kpbc.umk.pl/publication/9810] [dostęp 30.05.2019].

– Zajączkowski Stanisław (1936): Działalność pedagogiczna śp. Stanisława Zakrzewskiego, „Kwartalnik Historyczny” II, 229-234.

– Zakrzewska Józefa (1961): Prof. dr Leon Popielski: W czterdziestą rocznicę objęcia Katedry Farmacji Doświadczalnej i Farmakognozji Uniwersytetu Lwowskiego, „Acta Physiologica Polonica” XII, 3.

– Zakrzewski Kazimierz (1926-1927): Polskie prace w dziedzinie historii starożytnej, „Przegląd Historyczny” XXVI, 258-264.

– Zamecki Stefan (1995): Chemia fizyczna z elementami chemii nieorganicznej i analitycznej, [w:] Historia nauki polskiej: wiek XX: Z.1: Nauki ścisłe: matematyka, fizyka, chemia, astronomia, red. A. Śródka, Warszawa.

– Zamojska Dorota (2009): Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915-1920, Warszawa.

– Zborucki Zygmunt (1929): Dzieje Akademickiego Koła Historyków Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1878-1928, Lwów.

– Zdrójkowski Zbigniew (1956): Teodor Ostrowski (1750-1802). Pisarz dawnego polskiego prawa sądowego (proces, prawo prywatne i karne), jego projekty reformy prawa karnego w Polsce oraz ich związek z europejskim ruchem humanitarnym, Warszawa.

– Zembrzuski Ludwik (1929): Zarys rozwoju chirurgii polskiej, „Polski Przegląd Chirurgiczny” VIII, 3, 259-301 [http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=31271] [dostęp 10.11.2019]

– Zięba Andrzej 1994 (red.): Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, Kraków.

– Zima Iwona (2011): Aleksander Czołowski 1865-1944. Luminarz lwowskiej kultury, Gdynia.

– Zimny Robert (2004): Całe życie z Biblią. Aleksy Klawek (1890-1969), Poznań.

– Złotorzycka Jadwiga (1998): Profesor Rudolf Weigl (1883-1957) i jego Instytut, „Analecta: studia i materiały z dziejów nauki” 7, 1(13), 165-181 [http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r1998-t7-n1_(13)/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r1998-t7-n1_(13)-s165-181/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r1998-t7-n1_(13)-s165-181.pdf] [dostęp 10.11.2019].

– Złotorzycka Jadwiga (2000): Szkice z życia Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, „Analecta: studia i materiały z dziejów nauki” 1, 191-267 [http://czashum.hist.pl/media//files/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r2000-t9-n1_(17)/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r2000-t9-n1_(17)-s191-267/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r2000-t9-n1_(17)-s191-267.pdf] [dostęp 10.11.2019].

– Zwoździak Włodzimierz (1964): Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego, „Archiwum Historii Medycyny” XXVII, 3.

– Zwoździak Włodzimierz (1965): Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego, „Archiwum Historii Medycyny” XXVIII, 1-2.

– Żabicka-Kłopotek Monika (2012): Zygmunt Klemens Cybichowski (1879-1946), [w:] Konstytucjonaliści polscy 1918-2011: sylwetki uczonych, red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, Warszawa, 57-65.

– Żuchowski T. (2011): Mieczysław Gębarowicz (1893-1984), „ Rocznik Historii Sztuki” XXXVI, 57-68.

– Żukowski Przemysław M. (2011): Młodzież Uniwersytetu we Lwowie na przelomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia i problemy, [w:] Universitati Leopoliensi trecentesismum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebrandi in memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności, red. W. Lohman, Kraków, 409-434.

– Żukowski Przemysław M. (2011): Krakowskie czasy studiów Rafała Lemkina, „Dzieje Najnowsze”, Warszawa, XLIII, 1, 139-158.

– Żukowski Przemysław M. (2014): Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. II: 1780-2012, red. D. Malec, Kraków.

– Żukowski Przemysław M. (2015): Adam Vetulani − Jakub Sawicki: rzecz o obsadzeniu katedr dawnego prawa polskiego i prawa kościelnego w II Rzeczypospolitej, „Studia Iuridica” 61, 347-438.

– Żuławska-Umeda Agnieszka (2007): Japonistyka, [w:] 75 lat Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, red. M. Popko, Warszawa, 171-179.

– Żuławska Janina (1955): Stanisław Witkowski 1866-1950, „ Meander” X, 5, 273-276.

– Албул Ольга, Лобур Надія (2011): Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку), „Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур” 14, 9-16.

– Андрусяк Тарас (2003): Володимир Старосольський – адвокат, учений, політик, „Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Матеріали міжнародної наукової конференції „Українська соціал-демократія: національний і міжнародний аспект” 62, 4-6.

– Андрусяк Тарас (2004): З історії української видавничої прeси в Галичині, „Життя і право: львівський правничий часопис” 1, 6-9.

– Андрусяк Тарас (1995): Часопис „Життя і право” (1928-1939 рр.) і його роль у становленні та розвитку української правничої преси, [в:] „Українська періодика: історія і сучасність”, Львів, 70-74.

– Андрухів Ігор, Арсенич Петро (1996): Українські правники у національному відродженні Галичини: 1848-1939 рр., Івано-Франківськ.

– Антонюк Наталія (1997): Українське культурне життя в „Генеральній Губернії” (1939-1944 рр.): За матеріалами періодичної преси, Львів.

– Аркуша Олена, Мудрий Мар’ян (2014): Історичні дослідження в інтелектуальних та політичних контекстах підавстрійської Галичини, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 50: До 75-річчя історичного факультету, 19-41.

– Аркуша Олена (2000): Міхал Бобжинський та українське питання в Галичині, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 35-36, 168-208.

– Бадяк Володимир (2000): Як було звільнено Євгена Лазаренка з посади ректора Львівського державного університету імені Івана Франка, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 35-36, 625-637.

– Байцар Андрій (2016): З історії корпусу географічного факультету Львівського університету (вул. Дорошенка, 41) [http://baitsar.blogspot.com/2016/12/41.html] [dostęp 10.02.2019].

– Бандровський Олександр (2005): Вивчення історії стародавнього світу у Львівському університеті, „Археологічні дослідження Львівського університету” 8, 115-121.

– Баран Зоя (2013): Ян Каспрович ‒ учений та шромадський діяч, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 49: Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету, 164-173.

– Баукова Анастасія (2014): Антична археологія у Львівському університеті, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 50: До 75-річчя історичного факультету, 123-138.

– Бацевич Флорій, Галенко Іраїда (1997): Мовознавство у Львівському університеті (1661-1939), [в:] Романістичні дослідження: сучасний стан та перспективи (до 100-річчя романістики у Львівському університеті): матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 25-28 листопада 1997 р.), ред. Р. Помірко, 42-56.

– Билонижка Петро (1991): Вклад Е.К. Лазаренко в организацию, научную и издательскую деятельность Львовского геологического общества, [в:] „История минералогических исследований на Украине”, Киев, 138-142.

– Біланюк Вoлoдимиp, Євгeн Іванов (2013) (ред.): Географічний факультет. До 130-річчя географії у Львівському університеті, Львів.

– Білас Наталія (2002): Археологи Львівського університету та їхня участь у краєзнавчо-музейній роботі галицьких українців в 20-30-х роках ХХ ст., „Археологічні дослідження Львівського університету” 5, 156-172.

– Білас Наталія (2002): І. І. Шараневич та його внесок у розвиток археологічної науки, „Археологія” 3, 152-156.

– Білас Наталія (2002): Розвиток археології у Львівському університеті у міжвоєнний період (1919-1939), „Археологія” 2, 151-156.

– Білас Наталія (2005): Археологічна наука у Львівському університеті (ХІХ- 30-ті роки ХХ ст.), „Археологічні дослідження Львівського університету” 8, 46-114.

– Білас Наталія (2006): Етнокультурні процеси на землях Прикарпаття у дослідженнях учених Львівського університету (до 1939 р.), „Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка” 1, 86-94.

– Білас Наталія (2007): Викладання біблійної археології у Львівському університеті, „Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка” 2, 80-87.

– Білас Наталія (2009): Організація навчального процесу на кафедрі праісторії Львівського університету у 1921-1939 рр., „Археологічні дослідження Львівського університету” 12, 204-225.

– Білас Наталія (2012): Археологічна освіта у Львівському університеті: здобутки минулого, завдання сьогодення, „Археологія і давня історія України” 9, 38-44.

– Білас Наталія (2012): Педагогічна та адміністративна діяльність професора Едмунда Булянди у Львівському університеті, „Археологічні дослідження Львівського університету” 16, 344-375.

– Білоніжка Петро, Матковський Орест, Мельник Юрій (2002): Євген Лазаренко ‒ видатна особистість ХХ століття (до 90-річчя від дня народження), „Мінералогічний збірник” 52 (2), 4-13.

– Білоніжка Петро, Матковський Орест, Мельник Юрій (2005) (авт. нарису і упоряд.): Академік Євген Лазаренко. Нарис про життєвий і творчий шлях, спогади, фотоальбом, ред. І. Вакарчук, Львів.

– Благий Василь (2000): Структура та викладацький склад вищих шкіл Львова на початку ХХ ст., „Вісник Львівського університету. Серія історична” 35-36, 207-220.

– Благий Василь (1999): Студенти-медики Львівського університету на початку ХХ ст. (1900-1914 рр.), „Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: місто – суспільство – культура” 3, 409-420.

– Благий Василь (1999): Студентки Львівського університету в 1897-1914 роках, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 33, 132-138.

– Благий Василь (1999): Товариства студенток Львівського університету на початку ХХ ст., „Наукові зошити історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць”, 2, 117-121.

– Бобик Омелян, Притула Микола, Пташник Богдан, Хобзей Павло (2007): Видатний український математик і просвітник Володимир Левицький (до 135-річчя від дня народження), „Математичний вісник НТШ” т. 4, 440-450.

– Боляновський Андрій (2011): Убивство польських учених у Львові в липні 1941 року: факти, міфи, розслідування, Львів.

– Боряк Тетяна (2015): Документальна спадщина Станіслава Дністрянського як складова еміграційної архівної україніки, [в:] Юридичні факти в системі правового регулювання. Збірник наукових праць. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (26 листопада 2015 року). До 145-річчя академіка Всеукраїнської академії наук Станіслава Дністрянського (1870-1935), ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумило, І.О. Ізарова, Львів, 29-44.

– Булик Наталя (2008): Археологічні осередки Львова (1875-1914): наукові пошуки та польові здобутки, „Археологічні дослідження Львівського університету” 11, 209-237.

– Булик Наталія (2015): „Вмів він розбудити серед молоді запал до вивчення класичного мистецтва і доісторичної культури: Кароль Гадачек в оцінці сучасників, „Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Історія археології: міжособистісні та інституціональні комунікації” 19, 58-68.

– Булик Наталія (2012): До питання про наукові контакти львівських археологів у ХІХ – на початку ХХ століття, „Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині” 16, 478-503.

– Булик Наталія (2006): З історії археологічних досліджень у Східній Галичині в ХІХ – на початку ХХ ст., „Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині” 10, 298-317.

– Булик Наталя (2005): Кароль Гадачек (1873-1914): нові матеріали до наукового портрету, „Археологічні дослідження Львівського університету” 8, 151-157.

– Булик Наталія (2014): Львівська археологія ХІХ – початку ХХ століття: дослідники, наукові установи, музеї, Львів.

– Булик Наталія (2015): Перший професор львівської археології Кароль Гадачек і його наукова пасія, [в:] Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія, ред. Л. Зашкільняк, П. Сєрженгa, Львів, 246-257.

– Булик Наталія (2009): Формування української археології в Галичині у ХІХ столітті: Ісидор Шараневич (1829-1901), „Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині” 13, 307-321.

– Василик Ірина (2012): Особливості формування української юридичної еліти Східної Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, „Українознавство” 16, 39-43.

– Василик Ірина (2014): Юридичний факультет Львівського університету у підготовці та становленні адвокатів і правників – діячів українського національного відродження, „Українознавчий альманах” 17, 95-98.

– Виздрик Віталій (2009): До питання становлення Українського таємного університету у Львові, „Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія: Держава та армія” 652, 116-121.

– Вінниченко Олексій, Мудрий Мар’ян (2000): Історичному факультету Львівського національного університету імені Івана Франка – 60 років, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 35-36, 706-709.

– Возняк Григорій, Бабій Надія (2015): Володимир Левицький основоположник української математичної культури, Тернопіль.

– Возняк Григорій (1997): Наукова спадщина Володимира Левицького: [Перелік наукових праць], „Тернопілля ’97: Регіональний річник”, 498-501.

– Галенко Іраїда (2008): Мовознавча славістика у Львівському універиситеті (1787-1939), „Проблеми слов’янознавства” 54, 44-60.

– Галенко Іраїда (2004): Філологічна славістика у Львівському університеті: початковий етап, „Вісник Львівського університету. Серія іноземних мов” 12, 32-38.

– Галенко Іраїда (2008): Викладацька діяльність Єжи Куриловича у Львівському університеті, „Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови” 10, 18-25.

– Галенко Іраїда (2008): Викладацька діяльність Якова Головацького у Львівському університеті (в контексті розвитку українознавства і славістики), „Проблеми слов’янознавства” 57, 13-27.

– Галенко Іраїда (2003): Внесок професора Антоні Малецького в розвиток славістики, „Проблеми слов’янознавства” 53, 55-67.

– Галенко Іраїда (2000): До історії кафедри загального мовознавства Львівського університету, „Вісник Львівського університету. Серія філологічна” 25, 304-314.

– Галенко Іраїда (1996): Історія кафедри слов’янської філології Львівського університету (20-ті роки ХХ ст.), „Проблеми слов’янознавства” 49, 12-27.

– Галенко Іраїда (1999): Кафедра словянської філології Львівського університету  (30-ті роки ХХ ст.), „Проблеми слов’янознавства” 50, 61-69.

– Галенко Іраїда (2004): Мовознавча славістика у Львівському університеті (1887-1939), „Проблеми слов’янознавства” 54, 44-55.

– Галенко Іраїда (2000): Науково-методична робота кафедри слов’янської філології Львівського університету (1866-1918 рр.), „Проблеми слов’янознавства” 51, 39-45.

– Галенко Іраїда (1997): Наукова тематика кафедри слов’янської філології Львівського університету (30-ті роки ХХ ст.), „Славістичні студії. Т.1 (Матеріали V Міжнародного славістичного колоквіуму”, 17-22.

– Галенко Іраїда (1996): Тадеуш Лер-Сплавінський і розвиток славістики у Львівському університеті, „Проблеми слов’янознавства” 48, 144-151.

– Галенко Іраїда (1992): Участь Яна Янова у становленні україністики у Львівському університеті, [в:] Розвиток мовознавства у Західній Україні в 20-30-ті роки ХХ століття. Регіональна наукова конференція на честь Василя Сімовича: Тези доповідей 28-29 січня 1992 року, ред. Т. Панько та ін., Львів, 43-45.

– Гелей Степан (2008): Львівська комерційна академія: Нарис історії, Львів.

– Гловацький Іван (2008): Українські адвокати Східної Галичини в світлі архівних джерел та некрологів. 1800-1939 рр., Львів.

– Глушик Ірина (2014): Фахова підготовка істориків львівського історичного середовища другої половини ХІХ століття, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 50: До 75-річчя історичного факультету, 42-54.

– Глушко Михайло (2008): Михайло Грушевський – ініціатор та організатор етнографічних досліджень в НТШ, „Народознавчі зошити” 1-2, 14-20.

– Голик Роман (2013): Alma mater leopolitana: Львівський університет в уявленнях галицької інтелігенції ХІХ–ХХ ст., „Вісник Львівського університету. Серія історична” 49: Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету, 78-92.

– Голик Роман (2011): Формування галицької славістики в контексті наукових теорій та етнокультурних стереотипів (ХІХ- 30-ті роки ХХ ст.), „Проблеми слов’янознавства” 60, 21-32.

– Голубко Віктор, Середяк Алла (2013): Історичне краєзнавство у Львівському університеті, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 49, 210-215.

– Горак Роман, Гнатів Ярослав (2004): Іван Франко, кн. IV: Університет, Львів.

– Гринюка Богдан (2013): Викладацька діяльність Івана Старчука (1921-1950 рр.), „Вісник Інституту археології” 8, 114-130.

– Гринюка Богдан (2013): Внесок Івана Старчука у заснування Археологічного музею Львівського унівеситету (1940-1941 рр.) [http://nauka.uagate.com/wp-content/uploads/2013/11/Grynyuk.pdf] [дocтyп 21.02.2019].

– Гринюка Богдан (2014): Іван Старчук ‒ митець, мистецтвознавець, рецензент і критик, „Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника” 6, 559-570.

– Гринюка Богдан (2014): Іван Старчук – учень Вільної академії мистецтв та мистецької школи Олекси Новаківського (до 120-ліття з дня народження), [в:] „Всеукраїнська наукова конференція «Україна в контексті європейської історії» (25-28 березня 2014 р., Тернопіль)”, Тернопіль, 152-159.

– Гринюка Богдан (2014): Музейна діяльність Івана Старчука (1930-1950 рр.), „Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки” 22, 137-145.

– Гринюка Богдан (2012): Науковий доробок Івана Старчука у міжвоєнний період, [в:] „Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: Матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції”, Тернопіль, 178-181.

– Грицак Ярослав (2006): Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886), Київ.

– Грицак Ярослав (2014): Український вимір школи Францішка Буяка [http://shron1.chtyvo.org.ua/Hrytsak_Yaroslav/Ukrainskyi_vymir_shkoly_Frantsishka_Buiaka.pdf] [дocтyп 28.02.2019].

– Грицак Ярослав (1999): Чи була школа Грушевського?, [в:] Михайло Грушевський і українська історична наука. Матеріали наукових конференцій, присвячених Михайлові Грушевському (Львів, 24-25 жовтня 1994 р., Харків, 25 серпня 1996 р., Львів, 29 вересня 1996 р.), ред. Я. Грицак, Я. Дашкевич, Львів, 162-171.

– Гудима Юрій (2013): Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 49: Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету, 232-236.

– Гудима Юрій (2014): Уроборос або вибрана бібліографія до історії розвитку історичної науки у Львівському університеті, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 50, 623-643.

– Дашкевич Ярослав (1995): Боротьба з Грушевським та його школою у Львівському університеті за радянських часів, [в:] Михайло Грушевський і Львівська історична школа. Матеріали конференції, Львів, 24-25 жовтня 1994 року, Нью-Йорк-Львів, 32-94.

– Дашкевич Ярослав (1999): Михайло Грушевський – історик народницького чи державницького напряму, [в:] Михайло Грушевський і українська історична наука. Матеріали наукових конференцій, присвячених Михайлові Грушевському (Львів, 24-25 жовтня 1994 р., Харків, 25 серпня 1996 р., Львів, 29 вересня 1996 р.), ред. Я. Грицак, Я. Дашкевич. Львів, 65-85.

– Дем’янчук-Томич Ярослава (1993): До історії львівського державного університету ім. Івана Франка, [в:] Михайло Марченко (1902-1983): патріот, репресований, історик, „Зона: Часопис Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих”, Київ, 4.

– Домбровський Роман, Чернюх Богдан (2013): Класична філологія у Львівському університеті (1946-2013), „Вісник Львівського університету. Серія історична” 49, 340-349.

– Загульський Михайло, Земанек Аліція (2001): Антоній Реман ‒ видатний дослідник рослинного покриву Європи та Південної Африки (до 160-річчя від дня народження), „Вісник Львівського університету. Серія біологічна” 27, 262-266.

– Зашкільняк Леонід (1994): Славістика в науковій спадщині та історіософії Михайла Грушевського, „Проблеми слов’янознавства” 46, 3-25.

– Зашкільняк Леонід (1994): Щоденники М. Грушевського – джерело до вивчення життя і діяльності вченого, „Другий Міжнародний Конгрес україністів. Доповіді і повідомлення. Історія” І, 288-291.

– Зашкільняк Леонід (1996): „Не маю іншого інтереса більшого як добро свого народа”. Листи М. С. Грушевського до О. Г. Барвінського, „Пам’ять століть” 2, 71-87.

– Зашкільняк Леонід (1997): Історіографічна спадщина Михайла Грушевського на тлі історичної думки слов’янських народів початку ХХ ст., „Слов’янські студії. Т. 1: Матеріали V Міжнародного славістичного колоквіуму”, 168-172.

– Зашкільняк Леонід (1999): Історіографічна творчість Михайла Грушевського на тлі європейської історичної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст,. [в:] Михайло Грушевський і українська історична наука. Матеріали наукових конференцій, присвячених Михайлові Грушевському (Львів, 24-25 жовтня 1994 р., Харків, 25 серпня 1996 р., Львів, 29 вересня 1996 р.), ред. Я. Грицак, Я. Дашкевич, Львів, 31-46.

– Зашкільняк Леонід (1999): До історії українсько-польських наукових взаємин у Львові міжвоєнного періоду, „Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: місто – суспільство – культура” 3, 545-552.

– Зашкільняк Леонід (1999): Історична теорія в науковій творчості Михайла Грушевського, „Український історик” 36, 2-4, 30-54.

– Зашкільняк Леонід (1999): Методологічні погляди Михайла Грушевського, „Україна модерна” 2-3, 233-253.

– Зашкільняк Леонід (2006): Михайло Грушевський і європейська історична наука кінця ХІХ – початку ХХ століття, „Вісник НТШ” 36, 17-21.

– Зашкільняк Леонід (2013): Історична наука в Галичині на початку ХХ ст. та українсько-польські взаємини: організація, школи, громадське життя, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 49: Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету, 93-113.

– Зашкільняк Леонід (2015): Історія України у Львівському університеті в 1921-1939 рр., „Наукові записки НаУКМА. Історичні науки” 169, 42-46.

– Земан Ігор (2015): Наука міжнародного права у Львівському університеті, Львів.

– Зіменковський Борис, Ґжеґоцький Мечислав, Луцик Олександр (2006): Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2006, Львів.

– Зубрицька Марія (2002): Філософський дискурс ідеї Університету: в складних лабіринтах пошуку істини, [в:] „Ідея Університету: Антологія”, Львів, 7-22.

– Івашків Василь, Марків Руслан (2010): Біля витоків української фольклористики у Львівському університеті, „Міфологія і фольклор” 3-4(7), 18-26.

– Івашків Василь (1999): Відродження кафедри, „Вісник Львівського eніверситету. Серія філологічна” 27, 3-6.

– Вінниченко Олексій, Целуйко Олекcaндp (2000) (упоряд.): Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940-2000). Ювілейна книга, Львів.

– Капраль Мирон (1999): Археографічна діяльність Михайла Грушевського у львівський період життя (1894-1914), [в:] Михайло Грушевський і українська історична наука. Матеріали наукових конференцій, присвячених Михайлові Грушевському (Львів, 24-25 жовтня 1994 р., Харків, 25 серпня 1996 р., Львів, 29 вересня 1996 р.), ред. Я. Грицак, Я. Дашкевич, Львів, 172-176.

Кафедра археології та історії стародавнього світу Львівського університету: 100 років. Довідникове видання, уклад. В. Рудий, Р. Берест, Я. Онищук, Я. Погоральський, Львів 2005.

– Кахнич Володимир (2009): Виникнення Львівського університету та юридичного факультету у його структурі у другій половині XVII ст., [в:] Правова система, громадянське суспільство та держава: матеріали VIII Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 24-26 квітня 2009 р.), Львів, 32-34.

– Кахнич Володимир (2009): Професор Освальд-Мар’ян Бальцер (Balzer) на шпальтах записок наукового товариства ім. Т. Шевченка, [в:] Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи (присвячена 150-річчю від дня народження О. Бальцера): матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 24-25 квітня 2009 р.), Львів, 108-110.

– Кахнич Володимир (2009): Формування освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету, [в:] Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університетуту ім. Т. Шевченка (м. Київ, 23-24 квітня 2009 р. Ч. 1, Київ, 56-57.

– Кахнич Володимир (2010): Видатний цивіліст юридичного факультету Львівського університету Ернест Тілль (1846-1926), „Вісник Львівського університету. Серія юридична” 51, 35-39.

– Кахнич Володимир (2010): Володимир Старосольський – відомий львівський адвокат, [в:] Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету ім. Т. Шевченка (м. Київ, 23 квітня 2010 р.)1, Київ, 83-84.

– Кахнич Володимир (2010): Походження та виникнення західноєвропейської освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету, [в:] Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХVI регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.), Львів, 60-61.

– Кахнич Володимир (2010): Професор О. Бальцер в історії юридичного факультету Львівського університету, „Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична” 3, 65-72.

– Кахнич Володимир (2010): Розвиток правової науки та освіти на юридичному факультеті Львівського університету за часів Австрії та Австро-Угорщини, „Вісник Львівського університету. Серія юридична” 50, 66-71.

– Кахнич Володимир (2010): Юридичний факультет в історії Львівського університету (1661–1919 рр.), [в:] Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали IX Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 14-16 травня 2010 р.), Львів, 52-54.

– Кахнич Володимир (2011): Юридична наука у Львівському університеті в період Другої світової війни, [в:] Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали Х Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 6-8 травня 2011 р.), Львів, 50-51.

– Кахнич Володимир (2011): Видатна постать Львівського університету – Пшемислав Домбковський, [в:] Професор Володимир Семенович Кульчицький – видатний історик права Львівського національного університету імені Івана Франка: матеріали аспірантсько-студентської наукової конференції (присвячена пам’яті проф. В. С. Кульчицького) (м. Львів, 22 грудня 2010 р.), Львів, 23-24.

– Кахнич Володимир (2011): Діяльність конституційної школи права у Львівському університеті, [в:] Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: матеріали Міжнародної щорічної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (присвячена пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова) (м. Одеса, 18-19 листопада 2011 р.), Одеса, 40-42.

– Кахнич Володимир (2011): Казимир Пшибиловський – видатний історик права Львівського університету (1900-1987), „Право України” 11/12, 283-289.

– Кахнич Володимир (2011): Казимир Пшибиловський – відомий вчений юридичного факультету Львівського університету, [в:] Проблеми становлення і розвитку правової системи України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25-26 листопада 2011 р.), Харків, 11-14.

– Кахнич Володимир (2011): Передумови та заснування Львівського університету, „Вісник Львівського університету. Серія юридична” 52, 64-70.

– Кахнич Володимир (2011): Стажинський Станіслав – видатний конституціоналіст юридичного факультету Львівського університету, „Вісник Львівського університету. Серія юридична” 53, 50-55.

– Кахнич Володимир (2011): Юридична наука у Львівському університеті в XVIII ст., [в:] Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького і сучасність: матеріали ХХІV Міжнародної історико-правової конференції (м. Львів, 28 квітня – 1 травня 2011 р.), Львів, 389-394.

– Кахнич Володимир (2012): Діяльність історико-правової школи права на юридичному факультеті Львівського університету, [в:] Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХVIІІ регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 лютого 2012 р.), Львів, 79-81.

– Кахнич Володимир (2013): Наукові джерела про історію юридичного факультету Львівського університету, „Вісник Львівського університету. Серія юридична” 58, 49-54.

– Качмар Володимир (1999): Деякі штрихи боротьби наддніпрянців – студентів Львівського університету за його український характер на початку ХХ ст., „Наукові зошити історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць” 2, 114-116.

– Качмар Володимир (1999): За український університет у Львові: Ідея національної вищої школи у суспільно-політичному житті галицьких українців (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Львів.

– Качмар Володимир (1999): Проблема українського університету у Львові в ідеології галицьких москвофілів на початку ХХ століття, „Наукові записки Української академії друкарства” 1, 171-175.

– Качмар Володимир (1999): Питання про створення українського університету у Львові в австрійському парламенті на початку ХХ ст., „Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: місто – суспільство – культура” 3, 421-430.

– Качмар Володимир (1999): Суспільно-політичне відлуння сецесії українських студентів з Львівського університету в грудні 1901 р., „Вісник Львівського університету. Серія історична” 34, 289-299.

– Качмар Володимир (1999): Українці у Львівському університеті: боротьба за національну вищу школу (1848-1914), „Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті” 2, 616-627.

– Качмар Володимир (2002): Справа українського університету на тлі польсько-українських суперечностей у Галичині 1901-1908 рр., „Проблеми слов’янознавства” 52, 132-142.

– Качмар Володимир (2005): Михайло Марченко – ректор Львівського державного українського університету в 1939/1940 рр., „Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини” 15, 81-90.

– Качмар Володимир (2006): Реорганізація Львівського університету (1939-1940), „Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка” 7, 328-338.

– Качмар Bолодимир (2008): Ректор Львівського університету Михайло Марченко: формування світогляду та „київський” період діяльності, „Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність” 16, 479-485.

– Качмар Володимир (2009): Паше-Озерський Микола Миколайович: життєвий шлях та наукові інтереси, „Медичне право: Науково-практичний журнал” 4, 141-145.

– Качмар Володимир (2010): Львівський національний університет імені Івана Франка. Історичний нарис, [в:] Львівський національний університет імені Івана Франка. Літопис випускників, кер. проекту Л. Мисан, Київ, 12-51.

– Качмар Володимир (2010): Львівський університет. Історичний нарис, [в:] „Літопис випускників Львівського національного університету імені Івана Франка”, ред. В.В. Дурдинець, В.М. Породько, І.А. Войтюк, Київ, 11-53.

– Качмар Володимир, Притула Ярослав (2014): Історичний факультет у структурі Львівського університету: 1940 рік, „Вісник Львівського університету. Серія історична” вип. 50: До 75-річчя історичного факультету, 418-456.

– Кислий Василь (1991): Українські високі школи у Львові і студентський рух у Західній Україні у першій половині 20-х років ХХ століття, Львів.

– Кислий Василь (1995): Джерела з історії Українського університету та Української політехнічної школи у Львові, „Український археографічний щорічник: Нова серія” 5, 123-135.

– Кліш Андрій (2007): Боротьба за утворення українського університету у Львові і участь у ній Кирила Студинського (20-ті рр. ХХ ст.), „Збірник праць ТО НТШ. Том 3: Українсько-польські відносини вчора і сьогодні”, 61-69.

– Клебан Леся (2014): Питання укрнської національної ідеї, державності та мови у працях Михайла Возняка, „Вісник Львівського університету. Серія історична” вип. 50: До 75-річчя історичного факультету, 269-280.

– Кметь Василь (2008): Наукова бібліотека у перспективі 400-річчя, „Вісник Львівського університету. Серія книгознавство” 3, 3-8.

– Ковалюк Роман (2001): Український студентський рух на західних землях ХІХ-ХХ ст., Львів.

– Ковтун Христина, Синиця Андрій (2014): Андрій Брагінець ‒ перший декан історичного факультету Львівського університету, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 50: До 75-річчя історичного факультету, 183-205.

– Козицький Андрій (2001): Ян Гжегожевський та його сходознавчі дослідження, „Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць” 4, 219-224.

– Козицький Андрій (2002): Дослідження історії країн Азії та Африки у Львівському університеті (друга половина 40-х – 60-ті роки ХХ ст.), „Вісник Львівського університету. Серія історична” 37/1, 501-510.

– Козицький Андрій (2002): Львівська орієнталістика кінця XIX – першої третини XX ст., „Наукові записки університету “Острозька академія”. Історичні науки” 2, 207-217.

– Козицький Андрій (2006): Історія Стародавнього Сходу у Львівському університеті міжвоєнного періоду, „Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць” 8, 2, 251-258.

– Козицький Андрій (2007): Стефан Стасяк та його сходознавчі дослідження, „Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія „Історія та географія” 27, 39-45.

– Козицький Андрій (2007): Сходознавчі студії Владислава Котвича, „Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка” 20, 87-96.

– Козицький Андрій (2010): Львівські сходознавці першої третини ХХ ст., „Вісник Львівського університету. Серія історична” 45, 389-410.

– Козловський Сергій (2009): Історіософські погляди М. С. Грушевського на період княжої Русі та їх вплив на формування державницького напряму львівської історичної школи, „Українська державність: історія і сучасність. Збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених” І, 68-70.

– Козловський Сергій (2009): Семітологічні дослідження у Львівському університеті (1784-1939 рр.), [в:] ХІІІ сходознавчі читання ім. А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, Київ, 63-65.

– Козловський Сергій (2010): Медієвістичні студії Тадеуша Войцеховського, „Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв” 1, 139-143.

– Козловський Сергій (2010): Представники історичної школи Ф. К. Ліске у Львівському університеті, [в:] Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії. Збірник наукових статей учасників ІІІ Всеукраїнських драгоманівських читань молодих істориків, Київ, 467-475.

– Козловський Сергій (2011): Медієвістичні студії Генріха фон Цайссберга у Львівському університеті, „Ґілея” 55, 23-29.

– Кондратюк Костянтин (1995): Педагогічна діяльність М. Грушевського у Львівському університеті, [в:] Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді і повідомлення наукової конференції (Львів, 26-28 жовтня 1994 р.). До 100-річяя від початку діяльності Михайла Грушевського у Львівському університеті, ред. А. Карась та ін., Львів, 68-70.

– Конопка Володимир (2017): Формування та розвиток народознавчих наукових шкіл у Львівському університеті в першій половині ХХ ст., „Народознавчі зошити” 3 (135), 742-744.

– Кравчук Алла (2018): Між локальним i глобальним. Львівська полоністика: історія, досягнення, виклики, [в:] Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському Університеті, ред. А. Кравчук, І. Бундзa, Київ, 8-15.

– Кравчук Ярослав (1994): Географія у Львівському університеті, [в:] Проблеми географії України. Матеріали наукової конференції, Львів, c. 3-4.

– Кравчук Ярослав (2003): Львівська географія за 120 років: історія, персоналії, наукові напрями і школи, [в:] Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки. Матеріали міжнародної наукової конференції, Львів, 3-16.

– Кріль Михайло (2000): Б. Гакет – професор Львівського університету, [в:] Бальтазар Гакет – дослідник Південно-Східної і Центральної Європи: Дослідження і матеріали, авт. упоряд. М. Вальо, Львів, 59-74.

– Кріль Михайло (1999): Історичні дисципліни у Львівському університеті (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.), „Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. 1995-1997 рр.” 2, 223-233.

– Кріль Михайло (1999): Кафедра дипломатики, геральдики і хронології у Львівському університеті (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.), „Наукові зошити історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць” 2, 73-75.

– Кульчицька Тетяна (2006): Життєвий шлях, наукова та творча діяльність професора Юліана Редька, „Вісник Львівського університету. Серія філологічна” 38/ІІ, 162-170.

– Кульчицька Тетяна (2008): Лекції Мирона Кордуби в Українському таємному університеті у Львові (1921-1925) в контексті тогочасних циклографічних видань вищої школи, „Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. Збірник наукових праць” 1 (16), 167-177.

– Кульчицький Маркіян (2008): Автобіографічна повість Юліана Редька „Дурні діти” (1926) як документ часу, „Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. Збірник наукових праць” 1 (16), 485-494.

– Купчинський Олег (1998): Античне мистецтво у дослідженнях Івана Старчука (листи до вченого і відгуки на його праці), „Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка Т. CCXХXVІ: Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва”, 555-601.

– Лаврецький Роман (1999): Наукова та педагогічна діяльність працівників кафедри історії освіти та шкільництва Львівського університету (1924-1939), „Вісник Львівського університету. Серія історична” 34, 355-360.

– Лаврецький Роман (1999): Діяльність Станіслава Гошовського у Львівському університеті, „Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: місто – суспільство – культура” 3, 541-544.

– Лаврецький Роман (1999): Львівський період діяльності Лукаша Курдибахи (1929-1939), „Наукові записки Української академії друкарства” 1, 169-171.

– Лаврецький Роман (2000): Викладання історико-славістичних дисциплін у Львівському університеті в 1918-1930 рр., „Проблеми слов’янознавства” вип. 51, 46-49.

– Лаврецький Роман (2000): Реформування структури навчальнонаукових підрозділів відділення „Історія” філософського факультету Львівського університету в 1918-1921 рр., „Наукові зошити історичного факультету Львівського університету” 3, 111-117.

– Лаврецький Роман (2005): Студії з давньої історії у Львівському університеті (1918-1939), „Наукові зошити історичного факультету Львівського університету” 7, 274-282.

– Лаврецький Роман (2006): Історична медієвістика на Гуманітарному факультеті Львівського університету в 1918-1939 роках, [в:] Багатокультурне історичне середовище Львова в ХІХ і ХХ століттях, IV, ред. Л. Зашкільняк, Є.Матерніцький, Львів – Жешув, 449-460.

– Лаврецький Роман (2006): Міжнародні зв’язки істориків Львівського університету в 1918-1939 роках, [в:] Львів: історична та культурна спадщина (до 750-річчя заснування Львова). Матеріали наукової конференції (Львів, 14 квітня 2006 р.), ред. М. Голубко, Львів, 138-143.

– Лаврецький Роман (2008): Наукова школа історії освіти, виховання та культури у Львівському університеті в 1924-1939 роках: напрями та методологія досліджень, зміст навчальної підготовки, „Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” 2, 19-26.

– Лаврецький Роман, Юрейко Павло (2013): Модернізація історичної освіти у Львівському університеті на тлі освітніх реформ міжвоєнної Польщі, „Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць” 14, 263-272.

– Лазечко Петро (1994): З історії створення та діяльності Українського таємного університету у Львові (1924-1925 рр.), „Український історичний журнал” 6, 64-71.

– Лесів Михайло (1996): Професор Василь Лев, „Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Т. CСХI: Філологічна секція. Збірник праць і матеріялів на пошану Василя Лева, 1903-1991”, 33-35.

– Лєх Яцек (2006): З історії польсько-українських зав’язків в археології (кінець XVIII ст. ‒ 1939 р.), „Археологічні дослідження Львівського університету” 9, 17-53.

– Луцький Олександр (2009): Радянська академічна наука в Західних областях України 1940-1951 рр.: від відділів до інститутів, „Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика” 15 (2), 11-25.

– Макарчук Степан (2006): Етнологія у Львівському університеті, [в:] Етнічна культура українців, Львів, 11-29.

– Максимчук Богдан, Петращук Наталія, Сулим Володимир (2013): Zur geschichte der lwiwer germanistik: generationen und traditionslinien, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 49: Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету, 311-318.

– Марискевич Тарас (2012): «Studium ruthenum» у Львівському університеті, [в:] Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез за матеріалами VІІI Науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників, Львів, 238-239.

– Матвієнко Галина (2011): Професійний та національний склад і матеріальне забезпечення викладачів теологічного факультету Львівського університету (1870-1918), „Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць” 12, 99-108.

– Матвієнко Галина (2013): Церковна історія у Львівському університеті: загальний огляд проблеми, „Вісник Львівського університету. Серія історична” вип. 49: Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету, 181-189.

– Матвієнко Галина (2014): Церковна історія у Цісарсько-королівському університеті імені Франца І у Львові, „Вісник Львівського університету. Серія історична” вип. 50: До 75-річчя історичного факультету, 113-122.

– Матвієнко Галина (2015): Окупаційна повсякденність в діяльності Львівського універистету (1939-1944), „Історична панорама” 20, 52-80.

– Матковський Орест (2000): Львівський період життя і творчості Є.К. Лазаренка (до 20- річчя від дня смерті), „Мінералогічний збірник” 50 (2), 162-171.

– Микулич Олег (2008): Життєва і творча діяльність Йогана Зега, [в:] „Іван Зег. Серія: Видатні постаті у нафтовій історії міста Борислава”, Дрогобич, 5-71.

– Милян Тарас (2005): Дослідження пам’яток ранньослов’янського періоду вченими Львівського університету, „Археологічні дослідження Львівського університету” 8, 122-132.

– Милян Тарас (2005): Музей археології Львівського університету, „Археологічні дослідження Львівського університету” 8, 221-226.

– Мисак Наталія (2004): Викладачі-українці у Львівському університеті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., [в:] Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. І.Франка на пошану професора Костянтина Кондратюка, Львів, 207-224.

– Мисак Наталія (2013): Українська інтелігенція в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: до питання взаємовідносин із владою, „Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність” 23, 493-509.

– Мінаков Михайло (2008): Дійсність Університету: між науковим універсалізмом та українським трайбалізмом, „Дух і Літера” 19: Університетська автономія, 84-92.

– Мороз Мирослав (1995): Історик Роман Зубик (1902-1941), „Український історик” 1-4 (127-129), 268-273.

– Мороз Мирослав (1997): Роман Зубик – сторінки життя і творчості, [в:] Питання історії, української і слов’янської мов та культур: Збірник доповідей і повідомлень, упоряд. О. Купчинський, Львів.

– Мудрий Василь (1999): Змагання за українські університети в Галичині, Львів − Нью Йорк.

– Мудрий Мар’ян (2002): Від Aвcтpiї дo Пoльщi: пpoблeмa yкpaїнcькoгo унiвepcитeту у Львoвi в пepшій чвepтi XX cт., [w:] Lwów: miastospołeczeństwokultura. Studia z dziejów Lwowa, t. IV, red. K. Karolczak, Kraków, 291-309.

– Мудрий Мар’ян (2012): В обіймах політики: Український таємний університет у Львові, 1921-1925, „Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: місто – суспільство – культура” 8, 2, 387-400.

– Мушинка Микола (1991): Академік Станіслав Дністрянський, „Вісник АН УРСР” 6, 86-96.

– Наумко Ігор (2015): Цінні книги про видатного вченого і громадського діяча академіка Євгена Лазаренка, „Мінералогічний журнал” 37, 2, 90-95.

– Новосядлий Богдан (2011) (ред.): Історія Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів.

– Оленич Ярослав (2015): Галицька історична славістика у 1830-1894 роках: предмет та методологія дослідження, „Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія: Історичні науки” 24, 136-143.

– Олещук Катерина (2015): Соціологічна цінність державно-правової концепції Станіслава Дністрянського, [в:] Юридичні факти в системі правового регулювання. Збірник наукових праць. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (26 листопада 2015 року). До 145-річчя академіка Всеукраїнської академії наук Станіслава Дністрянського (1870-1935), ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумило, І.О. Ізарова, Львів, 49-54.

– Орлевич Ірина (2000): Ставропігійський інститут у Львові (кінець XVІІІ – 60-і рр. ХІХ ст.), Львів.

– Осередчук Мирослава (2013): Діяльність архіву Львівського університету у радянський період (1939-1991 рр.), „Вісник Львівського університету. Серія історична” 49: Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету, 237-244.

– Осередчук Ольга (2009): Архів Львівського університету за керівництва Теофіла Модельського (1930-1939), „Праці Центру пам’яткознавства” 16, 190-204.

– Осередчук Ольга (2011): Бібліотека Архіву Львівського університету (1894-1939): проблеми реконструкції, „Архіви України” 4 (274), 100-113.

– Осередчук Ольга (2010): Людвік Фінкель – засновник та перший директор архіву Львівського університету, „Архіви України” 3-4 (269), 288-305.

– Осередчук Ольга (2011): Матеріали преси як джерело з відзначення 250-річчя Львівського університету, „Архіви України” 6 (276), 143-162.

– Пелещишин Микола (1992): З історії комплектування фондів Музею археології Львівського університету, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 27, 66-76.

– Петрів Михайло (2014): Старосольський Володимир Йоахимович, [в:] Так само, Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурно-освітні діячі кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., Київ, 375-415.

– Полотнюк Ярема (2008): Коротка історія викладання східних мов у Львівському університеті, „Вісник Львівського Університету. Серія філологічна” 45, 3-4.

– Помірко Роман (2013): Романське мовознавство у Львівському університеті, „Вісник Львівського університету. Серія історична” вип. 49: Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету, 328-339.

– Прокопів Андрій (2014): Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка – історія та сучасність, „Вісник Львівського університету. Серія біологічна”, 36, 3-9.

– Пролеєв Сергій (2005): Культурно-історичне покликання університету, „Сучасність: Література, наука, мистецтво, суспільне життя” 11, 136-142.

– Редзік Адам (2004): Професор Олександр Огоновський – творець української цивілістики, „Життя і право” 6, 5-6.

– Романів Олег (2003): Лицар Залізної Остроги (Ювілейна сильветка Володимира Старосольського), „Вісник НТШ” 30, 16-20.

– Руда Оксана (2013): Українська проблематика в дослідженнях польських науковців Львівського університету (кінець ХІХ – початок ХХ століття), „Вісник Львівського університету. Серія історична” 49: Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету, 114-129.

– Рудницький Леонід (1996): Василь Лев – невтомний науковець і педагог. Біографічний нарис. [Додаток]: Список важливіших друкованих праць, „Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Т. CСХI: Філологічна секція. [Збірник праць і матеріялів на пошану Василя Лева, 1903-1991]”, 9-19.

– Савенко Віктор (2009): Боротьба НТШ за відкриття українського університету у Львові в 20-х рр. ХХ ст., „Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія” 2, 139-146.

– Савенко Віктор (2009): Роль НТШ у діяльності Українського таємного університету (1921-1925), „Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія” 1, 46-52.

– Савенко Тетяна (2007): Роль і місце НТШ у вирішенні університетського питання у Східній Галичині, „Новий колегіум: Науковий інформаційний журнал” 1, 20-24.

– Седляр Олександр (2012): Хрестоматія руської літератури Якова Головацького як інформаційний та освітній проект: плани та їх реалізація, „Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” 7, 19-53.

– Сербенська Олександра (2011): Характерники. Наша вдячність, пам’ять і шана, Львів.

– Середа О. (2011): Старчук Іван, „Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника” 18, 327-330.

– Сипко Богдана (2014): Викладацький склад історичного факультету Львівського університету у 1940 р. крізь призму службових характеристик, „Вісник Львівського університету. Серія історична” вип. 50: До 75-річчя історичного факультету, 457-468.

– Ситник Олександр (2006): Кафедра археології святкує 100-річний ювілей, „Археологічні дослідження Львівського університету” 9, 306-309.

– Ситник Олександр (2006): Львівська археологічна школа у період потрясінь та випробувань (1939-1951 рр.), „Археологічні дослідження Львівського університету” 9, 106-133.

– Ситник Олександр (2005): Постаті археології Львівського університету у фокусі столітньої історії, „Археологічні дослідження Львівського університету” 8, 11-45.

– Ситник Олександр (2012): Археологічна наука у Львові. Перша половина ХХ ст., Львів, Жешів.

– Сосновська Данута (2011): Університет на роздоріжжі історій, пер. з пол. З. Рибчинська, Львів-Київ.

– Сулим Володимир (2013): Іноземні мови у Львівському університеті, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 49: Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету, 295-307.

– Сухий Олексій (2013): Львівський університет на рубежі ХІХ-ХХ ст.: організація, школи, громадське життя, „Вісник Львівського університету. Серія історична” вип. 49: Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету, 52-77.

– Тарнавський Роман (2013): Кафедра антропології та етнології Львівського університету під керівництвом Яна Чекановського: створення та перші роки діяльності, „Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка” 8, 105-120.

– Тарнавський Роман (2013): Пам’яті Адама Фішера. Життєпис професора етнології Львівського університету, „Народна творчість та етнологія” 5, 40-53.

– Тарнавський Роман (2013): Станіслав Цішевський: життєпис, наукові праці та педагогічна діяльність, „Народознавчі зошити” 2, 279-288.

– Тарнавський Роман (2013): Ян Фальковський: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 48, 410-431.

– Тарнавський Роман (2014): Антропологічно-етнологічний інститут Львівського університету як основа формування наукової школи Яна Чекановського, „Народознавчі зошити” 1, 18-28.

– Тарнавський Роман (2014): Етнологічний інститут Львівського університету: формування колективу та напрямів діяльності (1924-1939), „Вісник Львівського університету. Серія історична” 50: До 75-річчя історичного факультету, 158-179.

– Тарнавський Роман (2014): Релігійна тематика у працях Адама Фішера, „Історія релігій в Україні: науковий щорічник” І, 755-761.

– Тарнавський Роман (2015): Тенденції розвитку розвитку народознавства у Львівському університеті в другій половині XVII – на початку ХХ століття [http://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/76.pdf] [дocтyп 21.02.2019].

– Тарнавський Роман, Бондар Олег (2014): Тематика історичних дисциплін у Львівському університеті (1930-1939), „Вісник Львівського університету. Серія історична” 50: До 75-річчя історичного факультету, 395-417.

– Ткачук Олег (2015): Правові ідеї академіка Всеукраїнської академії наук С.С. Дністрянського та напрямки вдосконалення сучасного цивільного процесуального права, [в:] Юридичні факти в системі правового регулювання. Збірник наукових праць. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (26 листопада 2015 року). До 145-річчя академіка Всеукраїнської академії наук Станіслава Дністрянського (1870-1935), ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумило, І.О. Ізарова, Львів, 44-49.

– Усенко Ігор (2015): Станіслав Северинович Дністрянський: нотатки до 145-річчя від дня народження, [в:] Юридичні факти в системі правового регулювання. Збірник наукових праць. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (26 листопада 2015 року). До 145-річчя академіка Всеукраїнської академії наук Станіслава Дністрянського (1870-1935), ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумило, І.О. Ізарова, Львів, 13-28.

– Филипчук Михайло (1993): Археологічні, мистецтвознавчі та педагогічні студії Івана Старчука, „Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Т. CCXXV: Праці Історично-філософської секції”, 97-103.

– Хобзей Павло (1991): Основоположник математичної культури нашого народу: (Володимир Левицький, [в:] Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці. Збірник нарисів, упоряд. О. К. Романчук, Львів, 102-118.

– Хобзей Павло (1991): Таємний університет у Львові, „Україна. Наука і культура” 25, 45-59.

– Целуйко Олександр (2015): До історії діяльності Музею сфрагістики й нумізматики Львівського університету у 1940-1950-х рр., „Музейний вісник” 14, 25-36.

– Целуйко Олександр (2016): До історії створення і діяльности Музею / кабінету допоміжних історичних дисциплін у Львівському університеті, „Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць” 17, 213-250.

– Чорній Володимир (1998): Заснування та перший період діяльності кафедри історії слов’ян Львівського університету ім. І. Франка (1945-1947), „Вісник Львівського університету. Серія історична” 33, 265-272.

– Чорній Володимир (1997): Львів як осередок слов’янознавства, „Славістичні студії. Т. 1: Матеріали V Міжнародного славістичного колоквіуму (Львів, 14-16 травня 1996 р.)”, 10-16.

– Чорній Володимир (1998): Професор Дмитро Похилевич – завідувач кафедри історії південних і західних слов’ян Львівського університету ім. І. Франка, [в:] Центральна і Східна Європа в XVXVIII століттях: питання соціальноекономічної та політичної історії. До 100-річчя від дня народження Професора Дмитра Похилевича, ред. Л. Зашкільняк, М. Крикун, Львів, 32-40.

– Чорній Володимир (2002): Кафедра історії слов’ян Львівського університету ім. І. Франка: заснування та перший період діяльності (1945–1947), [в:] Так само, Слов’янознавчі студії, Львів, 151-162.

– Чопик Д. (1996): Василь Лев – літописець і дослідник процесів розвою галицького говору, „Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Т. CСХI: Філологічна секція. [Збірник праць і матеріялів на пошану Василя Лева, 1903-1991]”, 27-32.

– Швагуляк Михайло (1997): До історії українсько-польських переговорів у 1921 році. Місія Тита Войнаровського, „Записки Наукового товариства імені Шевченка” ССХХХІІІ: Праці історично-філософської секції, 126-147.

– Швагуляк Михайло (1997): Степан Томашівський і західно-український консерватизм, „Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність” 3-4, 308-336.

– Швець Наталя (2005): Уліх (Ulich) Ґоттфрід, [в:] Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка. Матеріали до енциклопедії, упор. Н. Швець; наук. ред. С. Макарчук, Львів, 145-146.

– Шуст Роман (1999): Нумізматична наука у Львівському університеті (кінець XVIIІ-XIX ст.) [в:] Львів: місто – суспільство – культура. Т.3: Збірник наукових праць. Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск, ред. М. Мудрий, Львів, 249-257.

– Шуст Роман, Тарнавський Роман (2013): Історична наука у Львівському університеті: 350 років розвитку, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 49, 11-41.

– Шуст Роман, Целуйко Олександр (2009): Допоміжні/спеціальні історичні дисципліни у Львівському університеті імені Івана Франка (1939-2008), „Наукові зошити історичного факультету. Львівського університету. Збірник наукових праць” 10, 188-198.

– Щодра Ольга (1999): Дослідження з історії Львова у Львівському державному університеті імені Івана Франка в 1945-1998 рр., „Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: місто – суспільство – культура” ІІІ, 632-638.

– Юрейко Павло (2009): Життєвий і творчий шлях Станіслава Закшевського, „Науковий вісник Ужгородського університету. Серія  „Історія” 23, 203-213.

– Юрейко Павло (2013): Структура навчально-наукових підрозділів медієвістичного спрямування на філософському (гуманітарному) факультеті Львівського університету міжвоєнного періоду (1918-1939), „Вісник Львівського університету. Серія історична” 48, 129-151.

– Юрейко Павло (2014): Медієвістика як основна компонента історичних студій кафедри загальної історії середніх віків та Інституту допоміжних історичних наук Львівського університету (1919-1939), „Вісник Львівського університету. Серія історична” 50: До 75-річчя історичного факультету, 139-157.

СТАТТІ В ЩОДЕННИХ ГАЗЕТАХ (Хронологічний порядок)

„ДiЛO”

[https://libraria.ua/all-titles/group/192/] [dostęp 10.10.2020]

1917

Інтерпеляція в справі митроп. Шептицького, 5, 5.

Ф. H., Митр. Шептицький в Ярославлї, 6, 1.

Петро Огоновський, 37, 1.

Справа Митроп. Шептицького, 43, 1.

Освободженє митрополита Шептицького, 74, 1.

1922

Опис атентату, 45, 5.

Масові ревізії й арештування на провінції, 46, 1.

Розправа проти Степана Федака і товаришів, 47, 2.

Розправа проти Степана Федака і тов., 50, 5.

1923

За огнище української культури, 11, 1.

За огнище української культури, 14, 1.

Преса, 20, 1.

Життя в українських студенських фахових Т-ах у Львові, 20, 6.

З преси, 24, 2.

− М. Я., З преси, 27, 1.

В пошукуванню за Українcьким Університетом, 42, 5.

Орґан П. П. С. про український університет у Львові, 55, 3.

Велике справоздавче віче послів С. Підгірського і С. Хруцького, 74, 2.

Справа українського університету в польськім сеймі, 94, 1.

Мін. Кернік про справу митр. Шептицького, 120, 1.

„Фікція академічнуї школи”, 130, 2.

Ювилей нашої Академії Наук, 204, 5.

Болюча справа. Університетське питання і „Діло”, 206, 1.

1924

Під знаком „нєлєгальщини”, 11, 2.

Під знаком „нєлєгальщини”, 12, 2.

− В. Мудрий, Під знаком „нєлєгальщини”, 14, 2.

Під знаком „нелєґальщини”, 21, 2.

„Гуляй душа!”, 41, 1.

Переслідування української культури, 41, 2.

Кпини чи провокація?, 43, 1.

В добі права нації, 44, 2.

Справа українського університету, 46, 2.

Перша відповідь. (Справа Українського Високого Шкільництва в Сенаті.), 48, 2.

Відгомін в Європі. Німці про Український Університет у Львові, 50, 2.

Преса, 66, 2.

Український Університет. Текст сеймового внесення П. П. С., 113, 1.

− І. Кедрин, Щирість чи облуда?, 114, 1.

Справа українського Високого Шкільництва, 123, 3.

Український університет, Пепеествський голос, 131, 1.

− Ф. Ф., „Чорна картина”, 134, 1.

− Ф. Ф., „Чорна картина”, 135, 1.

Останні вісти, 137, 4.

Університет для Українців, 168, 3.

− Д-р С. Баран., Угода, що нею не стала. Зі споминів Л. Біліньского, 184, 1.

Справа українського університету, 185, 1.

− Ф. Ф., Оригінальна помисловість, 190, 1.

− Український університет, 193, 3.

− О. Барвінецкий, Ю. Романчук, Справа українського університету, 194, 3.

Справа українського університету, 195, 1.

Справа українського університету, 196, 3.

Затяжна справа, 199, 1.

Затяжна справа. 2, 200, 1.

− I. Горбачевський, С. Слаль-Стоцький, О. Колесса , С. Студипський, С. Дністрянський, С. Рудницький, Український університет, 200, 3.

Затяжна справа, 201, 1.

Український університет, 201, 2.

− Ф. Ф., Затяжна справа, 202, 1.

Затяжна справа. На широкій арені, 203, 1.

Затяжна справа, 204, 1.

Відгуки університетської справи, 211, 4.

Довкола університетської справи, 214, 3.

Довкола університетської справи, 215, 1.

Справа українського університету, 227, 1.

− С. Tомашівський., Наука, громадянство і політика. (Причинок до університетської дискусії.) IV., 227, 1.

Судова медицина й політика, 229, 2.

Український університет, 235, 1.

Український університет у світлі польського закону, 236, 1.

Преса, 234, 3.

Укрaїнський університет, 237, 4.

В обороні української науки права, 252, 2.

Останні вісти, 253, 4.

− В. М., Для Европи…, 255, 1.

1-й Зїзд українських лікарів, 255, 4.

Облуда, 258, 2.

Проти ЄДИНОГО Фронту. Однодушність в університетській спрaві Оснілно – волинський Пилип з конопель. На польському воловоді, 277, 3.

1925

Гринько проти Грушевського, 102, 2.

„Nie pozwalam!”, 215, 3.

Львів 28. вересня 1925, 216, 2.

„Numerus clausus”, 219, 2.

„Уніоністичний тиждень”. Уніоністичиий конґрес у Бруксесі і о. митр. А. Шептицький, 244, 1.

Hовинки, 276, 2.

1926

Політичні новини, 28, 3.

За український університет, 30, 1.

За український університет, 31, 1.

− І. И. H., „Додержана обіцянка”, 45, 2.

Новинки, 50, 3.

Акад. Грушевський далі в неласці, 62, 1.

Ластівки нового курсу, 160, 1.

В новій фазі, 172, 1.

Самоуправний Виділ ліквідують, 192, 4.

Новинки, 205, 3.

− В. Дорошенко, Всеукраїнське свято. (Ювилей акад. М. Грушевського), 218, 2.

Проф. Бідльо про М. Грушевського, 218, 3.

Примеркле світло, 238, 1.

Регенерація, 240, 1.

Теорія і практика, 244, 1.

− Ґойчак, Aкт „доброї волі”, 247, 4.

Новинки, 250, 3.

1927

Втоптаною стежкою, 7, 1.

Сакраментальна „розвязка”, 7, 3.

В каламутній воді. Довкола університетської справи, 8, 1.

Добруцький про український університет, 9, 3.

− И. Кедрин, На імперіялістичному конику, 13, 1.

На підкладе „анальоґій”, 17, 1.

− І. Кедрин, Пануючі і неволені, 19, 1.

1928

В університетській справі, 84, 1.

Незмінна система, 104, 1.

З парляментарної арени, 139, 3.

Проти клин над українським університетом, 287, 1.

1929

Український університет у Львові, 19, 3.

200.000 на підготовку?, 20, 1.

„Союз офіцерів резерви” проти українського університету, 28, 4.

Проти українського університету. Протест „Корпусу Вислужених Військових”, 33, 1.

До боротьби з алькоголізмом і пиянством, 33, 5.

„На сторожі”. Польське студентське віче в справі дотації на підготовку українського університету, 36, 2.

 − Р. Кушуір, Р. Осінчук, Університетські студії у Львові, 171, 6.

Греко-катол. Богословська Академія у Львові, 230, 2.

Національний склад студентства львівського університету в р. 1928-29, 236, 1.

Національний склад студентства львівського університету в р. 1928-29, 236, 6.

Пре малярську виставку праць учнів O. Новаківського, 253, 5.

Д-р Павлів, Нострифікація студій, (Думки нострифіката), 279, 4.

Студентське життя, 282, 5.

1930

Перші українські наукові курси у Львові в 1904 році. (Сторінка зі споминів), 9, 14.

Справа українського університету, 13, 5.

Вияснення в справі гостини митр. Шептицького у Юзефського, 131, 4.

Медичні студії, 147, 4.

− Р. Осiнчук, О. Воронка, Інформації про медичні студії, 149, 3.

Молодь. Про нездорові відносини у вищих школах у Львові, 273, 1.

Останні вісти. Професори львівського університету в справі Берестя, 285, 4.

1931

Останні вісти, 64, 4.

Вписи на Львівський Університет, 196, 4.

− В. Й. П., Михайло Галущинський, 216, 1.

Відозва до українського студентства, 250, 3.

Студентські справи, 270, 3.

30-ліття сецесії українських студентів, 273, 4.

З польської преси. „Занедбана справа”, 278, 2.

− В. Темницікий, Страдальний романтизм, 285, 1.

1932

− Д-р В. Старосольський, „Страдальний романтизм”. (Відповідь В. Темницькому), 9, 2.

Польська освітня політика, 21, 3.

Польська політика супроти українців за минулий рік, 28, 1.

Юліян Романчук. 24.II. 1842 – 22. IV., 1932, 91, 1.

З української преси. Відгуки Загальних Зборів Т-ва Прихильників Освіти, 124, 2.

Як закінчилася кріза у „Т-ві Прихильників освіти”?, 129, 4.

Припинили діяльність трьох студенських українських терористів у Львівському Університеті, 132.6.

− К. Ольшанський, Про медичні та Фармацевтичні студії у львівському університеті, 144, 4.

− Г. Чіпка, Відгуки дня. „Моральний дефект”, 213, 5.

Польські студентські доми – за гроші українських і жидівських студентів!, 218, 2.

Студентські справи, 259, 4.

1933

Справа українського університету, 25, 2.

Новинки, 30, 5.

Польські закони й український університет, 44, 1.

За власну господарсько-економічну високу школу, 75, 1.

В справі українського університету у Львові, 82, 1.

Митрополит Шептицький про нинішню молодь, 88, 1.

Студентські справи, 220, 5.

Доступ українських студентів до вищих шкіл Польщі, 242, 1.

Труднощі медичних студій для українців. (З лікарських кол.), 264, 1.

„На pоздоріжжу”, 303, 2.

60-ліття Олекси Новаківського, 332, 4.

1934

Досліди над преісторією Східної Галичини. (Спростування на заміти п. доц. Борковського), 22, 5.

Степан Нич вдруге перед судом, 65, 6.

− І. Горбачевський, С. Дністрянський, С. Шелухин, А. Галька, Відозви й комунікати. Поклик до українського громадянства в справі Вільного Українського Університету в Празі, 143, 7.

Агенція „Всхуд” про візиту мін. Пєрацького в митр. Шептицького, 150, 7.

Український університет чи Фахові школи?, 236, 3.

Національний Музей і справа О. Новаківського, 269, 4.

Михайло Грушевський, 320, 1.

Діяльність М. Грушевського, 321, 3.

Померла людина… не померла ідея! Памяті Михайла Грушевського, 322, 1.

Діяльність Михайла Грушевського, 322, 3.

− О. Лотоцький, Діяльність Михайла Грушевського ІІІ (Докінченіння), 323, 3.

По cмерти Михайла Грушевського, 325, 2.

По смерті Михайла Грушевського, 327, 2.

Академія в честь Мих. Грушевського в Наук. Т-ві ім. Шевченка, 332, 5.

По смерти Михайла Грушевського, 337, 5.

1935

Не судилося вдруге побачити волю. (Ще з приводу смерти проф. М. Грушевського), 30, 1.

Студентські справи. Загальні Збори „Медичної Громади” у Львові, 35, 7.

− З. Кузеля, Михайло Грушевський та його діяльність, 70, 3.

− З. Кузеля, Михайло Грушевський та його діяльність на західно-українських землях, 71, 2.

− М. Возняк, Від НЕЗАЛЕЖНИЦТВА до опортунізму, 103, 1.

Проф. д-р Станислав Дністрянський. 1З.XI.1870. – 5.V.1935, 117, 1.

„Бюлєтин Польсько – Український” про Митрополита Шептицького, 203, 4.

З польської преси. Митрополит А. Шептицький, 209, 2.

− О. С. Махновський, Памяти заслуженого священика і громадянина, 217, 5.

Студентські справи. Медичні та фармацевтичні студії у львівському університеті, 222, 6.

− Я. Й. Щ., Олекса Новаківський. 14. ІІІ. 1872. – 29. VIII. 1935, 230, 1.

10 медиків, 257, 1.

− О. Т., Правильним шляхом. Як працює Кружок Р. Ш. на Личакові, 291, 5.

Свято в честь Митрополита Шептицького у Кракові, 331, 4.

1936

За український університет, 9, 4.

− С. Хруцькиії, За український університет, 13, 1.

Зїзд польських студентів проти українського університету, 33, 6.

Школа Новаківського, 56, 4.

Посмертна виставка О. Новаківського, 60, 4.

Вечір присвяченний памяті O. Новаківського, 65, 4.

Перед великим політичним процесом ОУН. у Львові, 88, 1.

О. Новаківський у світлі чужинецької критики, 88, 5.

− В. Залозецький, На мистецькі теми. О. Новаківський У світлі чужинецької критики, 89, 5.

Великий процес ОУН у Львові, 132, 4.

− Д-р С. Баран, У тіні дубів. У 80-ліття сен. д-ра Антона Горбачевського, 143, 1.

Дайте українській молоді український університет! Рефлексії з приводу закінчення львівського судового процесу, 145, 1.

− Я. Олесницький, Медичні та фармацевтичні студії у львівському університеті, 172, 9.

− Д-р К. Левицький, Українські політики, 229, 4.

1937

Д-р Степан Федак. (ТОВАРИСЬКИЙ СПОМИН), 7, 2.

Новинки, 13, 7.

За український університет і підмоги для НТШ, 15, 6.

Праця й осяги українських лікарів, 24, 7.

Надмогильний памятник і літературна спадщина М. Грушевського, 27, 5.

3і студентського життя. Загальні Збори „Медичної Громади”, 40, 9.

Українські політики, 42, 3.

Допит українському студентству, 45, 1.

Новинки, 232, 8.

Лавкове гетто та українці, 247, 1.

Енунціяція сенату львівського університету, 262, 8.

1938

З польських справ. Протест професорів високих шкіл у Львові, 14, 4.

Д-р С. Баран, Ген. Желіґовський і Митроп. Шептицький, 31, 1.

Студентство і „Равт преси”, 40, 8.

З життя наших установ, 63, 7.

Студентські справи. Загальні Збори Товариства Українських Студентів Медицини й Фармації „Медична Громада” у Львові, 68, 7.

З останніх десятиліть життя Ів. Франка, 127, 11.

З польської преси. Відгомін пастирського листа митрополита Шептицького, 187, 3.

Виленське „Слово” про лист митрополита Шептицького, 188, 7.

1939

Портрет митрополлита Шептицького у „Матені”, 14, 1.

Енделька молодь бльокує університет, 22, 6.

Львівський університет замкнений, 24, 4.

Зі студентського життя, 44, 1.

− ІК., Чи всі поляки Галичини є противниками конструктивної національної політики?, 88, 2.

Новинки, 132, 8.

Загальні Збори Наукового Т-ва ім. Шевченка у Львові, 144, 5.

“Słowo Polskie”

1919

Dr K. Tyszkowski, Z Ruchu Naukowego w Bombardowanym Lwowie, 115, 4

Tadeusz Abdank, Mensa Academica we Lwowie., 276, 5.

Sprawy uniwersyteckie, 277, 3.

O Przyszłości Wszechnicy Lwowskiej, 278, 4.

Sprawa Galicji wschodniej, 288, 1.

Senat Uniwersytetu Lwowskiego Przeciw Oderwaniu Galicji Wschodniej, 288, 1.

Młodzież Akademicka w Sprawie Galicji Wschodniej, 296, 3.

Towarzystwo Bratniej Pomocy Słuchaczów Wszechnicy Lwowskiej, O pomoc Materialną dla Młodzieży Akademickiej 304, 3.

Ankieta w Sprawie Opieki na Dzieckiem (wzmianka o prof. U. Lwowskiego), 308, 2.


1920

W rocznicę Uniwersytetu Jana Kazimierza, 33, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/106594/edition/99511/content?

Algred Halban, Nowy gmach Uniwersytetu Lwowskiego, 107, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/106741/edition/99659/content?

Związek zawodowy profesorów, 127, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/106770/edition/99689/content?

Pożegnalny wykład prof. dra Stefana Dąbrowskiego, 144, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/106791/edition/99709/content?

Prof. Dr Stanisław Bądzyński, Sylwetka naukowa. Pożegnalny wykład prof. dra Stefana Dąbrowskiego, wygłoszony dnia 24 marca w Uniwersytecie lwowskim, I 146, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/106794/edition/99712/content?

Prof. Dr Stanisław Bądzyński, Sylwetka naukowa. Pożegnalny wykład prof. dra Stefana Dąbrowskiego, wygłoszony dnia 24 marca w Uniwersytecie lwowskim, II, 148, 1.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/106796/edition/99714/content?

Z Uniwersytetu Lwowskiego, Wykłady w letniem półroczu, 164, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/106813/edition/99731/content?

Objęcie gmachu sejmowego przez Uniwersytet, 206, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/106867/edition/99786/content?

Jubileusz prof. Jana Bołoz Antoniewicza, 215, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/106885/edition/99803/content?

Prof. Dr Rudolf Zuber, 216, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/106886/edition/99804/content?

Jubileusz prof. Antoniewicza, 217, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/106887/edition/99806/content?

Ćwierćwiekowy jubileusz Wydziału lekarskiego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza, 240, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/106934/edition/99852/content?

Budowniczemu wydz. lekarskiego – w hołdzie, 248, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/106954/edition/99873/content?

Prof. Rudolf Zuber, 263, 1.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/106989/edition/99906/content?

Prof. dr. Ludwik Rydygier, 296, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/107058/edition/99974/content?

Pogrzeb prof. Ludwika Rydygiera, 301,1.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/108869/edition/101730/content?

Adam Sołowij, [nekrolog], 405, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/109126/edition/101985/content?

Tadeusz Kwiatkowski, [nekrolog], 415, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/109150/edition/102010/content?

Pobory akademików urlopowanych, 511, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/109390/edition/102250/content?

W sprawie Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, 518, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/109398/edition/102257/content?

Jeszcze w sprawie Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, 526, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/109406/edition/102265/content?

Jeszcze w sprawie Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, 548, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/109430/edition/102287/content?

Polska czy neutralna Alma Mater, 606, 1.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/109546/edition/102403/content?


1921

Uniwersytet Lwowski w sprawie Senatu, 41, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211461/edition/200149/content?

Kazimierz Dębno-Krzyżanowski, [nekrolog], 64, 7.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/105231/edition/98164/content?

Sprawa pomieszczenia Uniwersytetu Lwowskiego, 66, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/105239/edition/98175/content?

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, 101, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/105419/edition/98352/content?

Echa wiecu zdemobilizowanych akademików, 185, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/107910/edition/100819/content?

Nabożeństwo żałobne Błażeja Jaszowskiego, 200, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/107935/edition/100845/content?

Za spokój duszy Rudolfa Zubera, 202, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/107937/edition/100847/content?

Zjazdy asystentów wyższych uczelni, 246, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/108017/edition/100929/content?

Zofia Bielecka, [nekrolog], 256, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/108037/edition/100947/content?

Dr W.M., Krzewienie nienawiści, 302, 2.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171537/edition/163165/content?

Ustawodawstwo wobec uniwersytetów, 306, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171541/edition/163169/content?

O poprawę bytu profesorów akademickich, 322, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171557/edition/163185/content?

Ś. p. Prof. dr Bolesław Mańkowski, 383, 2.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171618/edition/163246/content?

Dr Wiktor Hahn, Ś.p. prof Bolesław Mańkowski, 412, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171647/edition/163275/content?

Wiec polskiej młodzieży akademickiej, 427, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171662/edition/163290/content?

O mieszkania profesorskie, 453, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171688/edition/163316/content?

Inauguracyjna mowa J.M. rektora Jana Kasprowicza, 457, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171692/edition/163320/content?

Inauguracyjna mowa J.M. rektora Jana Kasprowicza, 458,5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171693/edition/163321/content?

Maria z Rozwadowskich Rozwadowska, [nekrolog], 470,5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171705/edition/163333/content?

Dr Stefan Vrtel-Wierczyński, W sprawie potrzeb Biblioteki Uniwersyteckiej, 472, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171707/edition/163335/content?

Czytelnia akademicka, 472, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171707/edition/163335/content?

Dr Stefan Vrtel-Wierczyński, W sprawie potrzeb Biblioteki Uniwersyteckie, 473, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/171708/edition/163336/content?


1922

Spis osób, które dostały stopień naukowy, 2, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211168/edition/199857/content

Adolf Chybiński: Camille Saint-Saens, 3, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211169/edition/199858/content

Adolf Chybiński: Camille Saint-Saens, 4, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211170/edition/199859/content

Stanisław Grabski, Poincare, 5, 1.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211171/edition/199860/content

Jan Hirszler [Hirschler], Stacja biologiczna im. Zamoyskich, 5, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211171/edition/199860/content

Jan Hirszler [Hirschler], Stacja biologiczna im. Zamoyskich, 6, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211172/edition/199861/content

Józef Rudnicki, Wilno wraca do Polski, 9, 1.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211175/edition/199864/content

Odczyt dra Mieczysława Trettnera, 14, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211180/edition/199869/content

Z życia młodzieży, 15, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211181/edition/199870/content

Z Towarzystwa Filologicznego 17, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211183/edition/199872/content

Związek Towarzystw Naukowych Kasprowiczowi 23, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211189/edition/199878/content

Jan Czekanowski, „Co powie zagranica?” 31, 1.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211197/edition/199886/content?

Związek studentów wydziału filozoficznego, 33, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211199/edition/199888/content?

Z towarzystwa naukowego lwowskiego, 41, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211207/edition/199896/content?

Z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 47, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211213/edition/199902/content?

Z Towarzystwa Filologicznego, 54, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211220/edition/199909/content?

Wieczór filarecki, 87, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211253/edition/199942/content?

Lwów ogniskiem kultury polskiej, 105, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211271/edition/199960/content?

O zmianę studiów medycznych, 1064.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211272/edition/199961/content?

Honoris causa, 119, 1.

Uroczystość nadania doktoratów honorowych przyjaciołom Polski, 119, 4.

Ogólno-akademicki wiec lwowskiej młodzieży, 119, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211285/edition/199974/content?

Doroczne posiedzenie Tow. Naukowego, 125, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211291/edition/199980/content?

Wykształcenie akademickie kobiet, 128,5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211295/edition/199983/content?

Z Towarzystwa Naukowego, 156, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211323/edition/200011/content?

Wycieczka młodzieży akademickiej do Paryża, 199, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211366/edition/200054/content?

p. Szymon Askenazy, 214, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211381/edition/200069/content?

Maria Rozwadowska, [nekrolog], 218, 7.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211385/edition/200073/content?

Wykład pana Bienaime, 220, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211387/edition/200075/content?

Walka o Uniwersytet, 224, 4.

Jan Bołoz-Antoniewicz, [nekrolog], 224, 5.

Władysław Kozicki, Jan-Bołoz Antoniewicz [wspomnienie], 224, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211391/edition/200079/content?

W obronie Uniwersytetu – jeden front polskiej młodzieży, 225, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211392/edition/200080/content?

Jan Bołoz-Antoniewicz, [nekrolog], 231, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211398/edition/200086/content?

Ks. Władysław Żyła, śp. Profesor Jano Bołoz-Antoniewicz, wspomnienie pośmiertne, 234, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211400/edition/200088/content?

Młodzież w obronie wyższych uczelni, 248, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211413/edition/200101/content?

Uczczenie pamięci prof. Antoniewicza, 273, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211438/edition/200126/content?

Podbój Uniwersytetów przez Żydów, 277, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211442/edition/200130/content?

O gmach Uniwersytetu we Lwowie, 282, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211447/edition/200135/content?

Akademia ku czci Pasteura, 293, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211458/edition/200146/content?

Dr Franciszek Chomicki, 294, 4.

dr Franciszek Chomicki, [nekrolog], 294, 6

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211459/edition/200147/content?

Pogrzeb dra Franciszka Chomickiego, 296, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/211461/edition/200149/content?


1923


Dr Tadeusz Pilat, 12, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219394/edition/207953/content?

Dr Tadeusz Pilat, II, 13, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219395/edition/207954/content?

Czy młodzieżowa?, 13, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219398/edition/207957/content?

Zagrożony byt Lwowskiego Uniwersytetu. O dach nad głową dla najwyższej uczelni, 22,3

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219403/edition/207962/content?

O gmach posejmowy dla Lwowskiego Uniwersytetu, 26,3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219407/edition/207966/content?

Zagrożony byt Uniwersytetu Jana Kazimierza, 32,3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219412/edition/207971/content?

Prawa Uniwersytetu Lwowskiego do gmachów byłego sejmu galicyjskiego, 34,3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219414/edition/207973/content?

Ku czci poległych studentów Uniwersytetu, 36, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219416/edition/207975/content?

Po oddaniu gmachu posejmowego Uniwersytetowi, 39, 7.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219419/edition/207978/content?

Ludowcy przeciwko Uniwersytetowi Lwowskiemu, 45, 2.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219425/edition/207984/content?

Objęcie gmachu przez Uniwersytet odwleczone, 45, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219425/edition/207984/content?

Wiec ogólno-akademicki w sprawie „numerus clausus”, 58, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219438/edition/207997/content?

Uniwersytet Lwowski z „numerus clausus”, 74, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219454/edition/208013/content?

Leon Piniński, Ze wspomnień o ks. Arcyb. Bilczewskim, 90, 7-8.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219470/edition/208029/content

Opinia uniwersytetów o numerus clausus, 108,2.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219488/edition/208047/content?

30-lecie pracy naukowej prof. Romera, 112, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219491/edition/208050/content?

I-szy Polski Zjazd Filozoficzny, 128, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219507/edition/208066/content

Maria z Horodyskich Cieńska, [nekrolog], 132, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219511/edition/208070/content?

Nadanie doktoratów honorowych powstańcom z 1863 roku, 147, 7

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219526/edition/208085/content?

III Ogólny Zjazd Polskiej młodzieży akademickiej, 148, 1.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219527/edition/208086/content?

Józef Rudnicki, Sejm Akademicki, 149,1.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219528/edition/208087/content?

III Ogólny Zjazd Polskiej młodzieży akademickiej, 149,5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219528/edition/208087/content?

III Ogólny Zjazd Polskiej młodzieży akademickiej,150,6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219529/edition/208088/content?

III Ogólny Zjazd Polskiej młodzieży akademickiej, 151, 1.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219530/edition/208089/content?

III Ogólny Zjazd Polskiej młodzieży akademickiej, 152, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219531/edition/208090/content?

Rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza, 164, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219543/edition/208102/content?

Wycieczka akademików lwowskich do Paryża, 35, 2.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219634/edition/208193/content?

Maria Rozwadowska, [nekrolog], 259, 9.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219637/edition/208196/content?

Inauguracja roku na Lwowskim Uniwersytecie, 294, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219668/edition/208227/content?

Józef Bilczewski, [nekrolog], 309, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219681/edition/208240/content?

M. Instytut dentystyczny Uni. Jana Kazimierza, 334, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219706/edition/208265/content?1924

Włodzimierz Łukasiewicz profesor uniwersytetu, [nekrolog] 49, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219777/edition/208336/content

ś.p. Prof. Dr Włodz. Łukasiewicz, 49, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219777/edition/208336/content

Uniwersytet Lwowski Dusi się z Braku Miejsca, 158, 2.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219886/edition/208445/content

Jan Noskiewicz, [nekrolog], 159, 8.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219887/edition/208446/content?

Sprawy Akademickie (dział): Konferencja międzystowarzyszeniowa w sprawie uniwersytetu ruskiego, Kobiety na wyższych uczelniach, Uniwersytet J. K. a pomoc dla młodzieży 167, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219896/edition/208455/content

Prof. Jorga z Bukaresztu we Lwowie, 168, 2.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219897/edition/208456/content?

Dr Emil Habdank-Dunikowski profesor uniwersytetu lwowskiego, [nekrolog], 173, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219902/edition/208461/content

Dr Emil Biedrzycki, Z pobytu prof. Jorgi we Lwowie, 174, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219903/edition/208462/content?

Sprawy Akademickie (Dział), Kongres międzynarodowej konfederacji, Memorjał polskiej młodz. akademickiej Lwowa w sprawie uniwersytetu ruskiego 174, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219903/edition/208462/content?

T.P, Korporacja „Leopolia”, 174, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219903/edition/208462/content?

Mieczysław Gołąb, Przed zjazdem Sodalicji akademickiej, 174, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219903/edition/208462/content?

Kronika, 174, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219903/edition/208462/content?

Dr Konstanty Wojciechowski, [nekrolog]197, 7.

Pogrzeb śp. Konstantego Wojciechowskiego, 197, 7.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219926/edition/208485/content

Śp. Zdzisław Obertyński. Wspomnienie Pośmiertne, 216, 8.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219945/edition/208504/content

G. Flach, Pierwszy żywy pomnik na kresach ku czci śp. ks. Arcybiskupa Bilczewskiego, 218, 6

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219947/edition/208506/content?

Inauguracja roku akademickiego, 280, 7.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/220009/edition/208568/content?

Dr Cha-owa, Kwestia kobieca na Uniwersytecie, 286, 6

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/220015/edition/208574/content?

Tydzień akademika, 301, 1.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/220030/edition/208589/content?

Sz., O potrzebach akademików słów kilka, 306, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/220035/edition/208594/content?

Akademja żałobna ku czci śp. K. Wojciechowskiego, 309, 3

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/220038/edition/208597/content?

Mieczysław Piszczkowski, Nauka i inne zadania akademika, 326, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/220055/edition/208614/content?

Stanisław Jan Mrazek, [nekrolog], 328, 2

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/220057/edition/208616/content?

Edward Montalbetti, Tydzień Akademika, 339, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/220068/edition/208627/content?


1925

M. Prószyński, Po próbie bojkotu uniwersytetu, 11, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/215080/edition/203706/content?

Wiec ogólnoakademicki, 26, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/215095/edition/203721/content?

Rok pracy w Czytelni Akademickiej, 92, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/215942/edition/204562/content?

Czytelnia Akademicka we Lwowie, 99, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/215949/edition/204569/content?

Wycieczka akademików lwowskich do Rumunji i Turcji, 105, 7.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/215955/edition/204575/content?

Uroczysta Akademia 120, 7.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/215970/edition/204590/content?

Zygmunt Sosnowski, Życie samopomocowe, 124, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/215974/edition/204594/content?

ks. Władysław Żyła, [nekrolog], 136, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/215986/edition/204606/content?

Sprawy Akademickie, 145, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/215994/edition/204614/content?

Sprawy Akademickie, 151, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/216000/edition/204620/content?

Sprawy Akademickie, 158, 6

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/216007/edition/204627/content?

Wybór Rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza, 171, 7

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/216020/edition/204640/content?

Sprawy Akademickie, 172, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/216021/edition/204641/content?

Konstanty Wojciechowski, [nekrolog], 190, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/216040/edition/204660/content?

Nowy regulamin wpisów uniwersyteckich, 206, 7.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/216056/edition/204676/content?

W przededniu tygodnia akademika, 295, 7.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/216149/edition/204767/content?

Czytelnia Akademicka, 297, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/216151/edition/204769/content?

Akademia ku czci śp. prof. Niementowskiego, 302, 5

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/216233/edition/204849/content?

Tydzień Akademika, 309, 8

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/216240/edition/204856/content?

Uniwersytet Lwowski w latach 1924-25, 341,5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/216272/edition/204888/content?

Inauguracja roku szkolnego w Uniwersytecie J.K., 342, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/216273/edition/204889/content?


1926

śp. Dr Antoni Danysz, [nekrolog], 17, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/218918/edition/207486/content?

Nabożeństwo żałobne Józefa Bilczewskiego, 19, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/218920/edition/207488/content?

W hołdzie Oskarowi Balzerowi, 66, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/218967/edition/207535/content?

Konstanty Wojciechowski, [nekrolog], 69, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/218970/edition/207538/content?

Ernest Till, [nekrolog], 82, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/218983/edition/207551/content?

Pogrzeb śp. Ernesta Tilla, 84, 7.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/218985/edition/207553/content?

Nowy rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza, 163, 7.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219063/edition/207631/content?

Towarzystwo Naukowe, 175, 7.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219075/edition/207643/content?

Przemówienie prof. Oswalda Balzera, 177, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219077/edition/207645/content?

IV Zjazd Centralnego Związku Kół Naukowych Polskiej Młodzieży Akademickiej, 181, 8.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219080/edition/207648/content?

Zjazd Centralnego Związku Kół Naukowych, 194, 9.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219093/edition/207661/content?

Jan Kasprowicz, [nekrolog], 211, 1.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219110/edition/207678/content?

Jan Kasprowicz, 212, 1.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219111/edition/207679/content?

Po zgonie Jana Kasprowicza, 221, 9.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219120/edition/207688/content?

Wpisy na Uniwersytet J.K., 226, 8.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219124/edition/207692/content?

Atak sanatorów moralnych na Uniwersytet J.K., 227, 1.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219125/edition/207693/content?

Żydowskie kalumnie na lwowski Uniwersytet 264, 3.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219160/edition/207728/content?

Inauguracja roku szkolnego na Uniwersytecie J. K., 287, 6.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219231/edition/207793/content?

Śp. prof. Uniw. J. Kaz. De Roman Negrusz, 312, 8.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219256/edition/207818/content?&ref=struct

Roman Negrusz, [nekrolog], 312, 9.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219256/edition/207818/content?&ref=struct

Nabożeństwo żałobne Romana Negrusza, 319, 9.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219262/edition/207824/content?&ref=struct

Jubileusz prof. W. Bruchnalskiego, 340, 4.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219282/edition/207844/content?&ref=struct

Przed jubileuszem prof. Bruchnalskiego, 341, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219283/edition/207845/content?&ref=struct

Wilhelm Bruhnalski (z powodu jubileuszu), 342, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219284/edition/207846/content?&ref=struct

Jubileusz prof. W. Bruchnalskiego (uroczysta akademija ku uczczeniu 10-lecia pracy naukowej) 343, 7.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219285/edition/207847/content?&ref=struct

Ku czci prof. W. Bruchnalskiego, 345, 5.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219287/edition/207849/content?&ref=struct

Uczczenie prof. Bruchnalskiego przez koło Polonistów, 348, 9.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219290/edition/207852/content?&ref=struct