KONTAKT

anna.dabrowska@uwr.edu.pl (kierownik projektu)
helena.sojka-masztalerz@uwr.edu.pl (koordynator projektu)